Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_7

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_7

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you entering this cow? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wybierasz tę krowę? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
It's wonderful to have the
opportunity to be with animals
from childhood. Nowadays, some
parents don't even let their
[pause]
children touch dogs and cats.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
To wspaniałe przebywać ze zwierzętami już od dzieciństwa. W dzisiejszych czasach, rodzice niektórych dzieci
[pause]
nie pozwalają nawet dotknąć psa czy kota.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner.
Have you looked over the cows
yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Już prawie nadszedł czas aby wyłonić zwycięzce. Czy obejrzałeś wszystkie krowy? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}That concludes this year's Cow
Festival.
Your cows will be returned by
the person in charge, so
please go home on your own.
[pause]
{F6}{0F}The Cow Festival is over..................{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To koniec festiwalu krów w tym roku. Krowy zostaną zaprowadzone do swoich właścicieli, wiec możecie wracać do swoich domów.
[pause]
{F6}{0F}Festiwal krów uważam za zakończony..................{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {19}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has a fine coat of hair
and is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of her.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...A zwycięzcą jest {19}{40} z farmy {0D}{40}. Ma zadbane futro i jest bardzo przyjacielska.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Wszyscy zgodzili się żeby wygrała. To było oczywiste, że dobrze się nią zajmiesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, hi {0A}{40}.
I'm looking forward to the
fireworks.
I hope they start soon.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, cześć {0A}{40}. Z niecierpliwością czekam na fajerwerki. mam nadzieje że nie długo się zacznie. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Poproś ją, aby obejrzeć razem Nie pytaj.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Good evening.
I think the fireworks are
about to start.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dobry wieczór. Pokaz sztucznych ogni za moment się rozpocznie. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Zapytaj czy obejrzy razem z tobą Nie pytaj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good evening, {0A}{40}.
You came just in time.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dobry wieczór, {0A}{40}. Jesteś w samą porę. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Poproś o wspólnie podziwianie Nie pytaj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Yeah!
This is what fireworks are
all about...!{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Tak! To jest właśnie to na czym polegają fajerwerki...! {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Zapytaj czy pooglądacie razem Nie pytaj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, hi {0F}{40}.
Why don't you watch the
fireworks with me.
You have the time, right?
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, cześć {0F}{40}. Czemu nie oglądałeś fajerwerków ze mną. Nie miałeś czasu, tak?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
What's up? Are you looking for
somebody to watch with?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Co tam? Szukasz kogoś do wspólnego oglądania? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Poproś ją, aby obejrzeć razem Nie pytaj.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My hometown also has
a Fireworks Display in the
summer.
[pause]
I wonder if it was the same
display seen from a different
direction.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moje Rodzinne miast również ma Pokaz Fajerwerków w lecie.
[pause]
Zastanawiam sie czy to był ten sam pokaz widziany z innego kierunku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
It's so beautiful... When I was
little I was scared of
fireworks.
[pause]
I was afraid they'd fall back
down...
Don't you feel that way?
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Są takie piękne... Kiedy byłem mały bałem się sztucznych ogni.
[pause]
Bałem się że spadną na mnie z nieba... Masz takie samo wrażenie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Once a year in the dark night
sky there are loud sounds and
bright lights... I wonder what
the sea creatures think it is.
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Raz do roku w ciemną noc na niebie są głośne odgłosy i jasne światła... Ciekaw jestem które morskie zwierzę to robi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
I like the fact that
fireworks come and go in an
instant, changing shape as
they die.
[pause]
I can't take my eyes off them.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Podoba mi się fakt, że fajerwerki przychodzą i odchodzą natychmiast, zmieniając kształt umierając.
[pause]
Nie mogę oderwać od nich wzroku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Actually, I've sung at the
Music Festival myself.
But that was when I was young
and spoiled.
[pause]
Now only my drunkard husband
is beside me.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Właściwie to już śpiewałam na Festiwalu Muzyki. Ale to było kiedy byłam młoda i rozpuszczona.
[pause]
Teraz tylko mój mąż pijak jest obok mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The villagers are getting
together tomorrow for the
Harvest Festival at 10AM.
Everyone brings ingredients
[pause]
and we cook up a big pot of
food.
[pause]
{F7}{0F}Please bring something
delicious to add to the
hot-pot. See you tomorrow.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mieszkańcy zbierają się razem jutro o 10:00 na festiwal żniw. Wszyscy przynoszą składniki
[pause]
i gotujemy wielki graczek zupy.
[pause]
{F7}{0F}Proszę przynieś coś przepysznego i wrzuć to do graczka. Do zobaczenia jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
Did you bring something good
for the hot-pot?
[pause]
You run a farm so I'm expecting
something special.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, Cześć {0A}{40}. Przyniosłeś coś dobrego do garnczka?
[pause]
Więc biegnij na farmę, oczekuję na coś specjalnego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Did you bring something for the
hot-pot?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Przyniosłeś coś do graczka? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
160. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Say, today is Moon-Viewing
day. Let's go together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Powiedz, dziś jest dzień Oglądania Księżyca. Chodźmy razem. {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Dobrze Nie, Ja idę spać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
166. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, good timing, {0F}{40}.
Let's go Moon-Viewing together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, w samą porę, {0F}{40}. Chodźmy razem pooglądać Księżyc. {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Dobrze Nie, ja idę spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Oh, did you come to view the
moon? Me too.
Shall we watch together?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Oh, czy przyszedłeś zobaczyć księżyc? Ja też. Może obejrzymy razem?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK Nie, idę do łóżka
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Did you come to view the moon,
{0F}{40}? Good, let's watch
together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Przyszedłeś obejrzeć księżyc, {0F}{40}? Dobrze, obejrzyjmy razem.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK Nie, Idę spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good evening. Tonight there is
a beautiful full moon.
Shall we enjoy it together,
{0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dobry wieczór. Dzisiaj jest piękna pełnia księżyca. Będziemy cieszyć się razem, {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK Nie, Idę spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
190. TAK 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, hi {0F}{40}.
Look at the moon.
Isn't it beautiful?
Today is Moon-Viewing day.
Let's watch together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
O, cześć {0F}{40}. Spójrz na księżyc. Czy nie jest piękny? Dzisiaj jest dzień oglądania księżyca. Obejrzymy razem.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK Nie, Idę spć
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
196. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
I heard the best place to view
the moon was on the mountain.
Are you going Moon-Viewing
too, {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Yes
 No, I'm going to bed
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Słyszałem że, najlepsze miejsce do oglądania księżyca jest na górze. Idziesz też oglądać księżyc, {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak Nie ,idę spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 4
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is nice.
There's nothing better than
music for relAxing.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest niezłe. Nie ma nic lepszego niż muzyka dla relaksu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 5
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Even if it's not a calf, you
can't enter a cow if it's sick
or pregnant.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nawet jeśli nie jest to cielę, nie możesz wystawić krowy, która jest chora lub jest w ciąży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take it to my ranch.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim wypadku wezmę ją na moje ranczo. Pamiętaj, aby przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What...you decided not to
participate?
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co...zdecydowałeś, że nie będziesz brać udziału?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.