Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Gotz

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Gotz

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
4. TAK 1
Gotz
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
.............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, be careful climbing down
the mountain.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, uważaj schodząc z gór.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This cow would beat me in a
strength test for sure.
{END}
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ta krowa na pewno pokona mnie w teście wytrzymałości.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{59}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It would be easier if I had
a cow when gathering Wood.
{END}
Gotz Gotz:
{59}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłoby łatwiej, gdybym miał krowę przy zbieraniu drewna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't underestimate the
mountain in winter!
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie lekceważ gór w zimę!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This sheep has a spirited look
to it. I like this one.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ta owca ma porywający wygląd. Podoba mi się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, what are you doing here!
Don't even think about cutting
this cedar down!!
Get out of here!
{END}
Gotz Gotz:
{5B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, co tutaj robisz!? Nawet nie myśl o tym, żeby ściąć ten cedr! Wynoś się stąd!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Go away now!
{END}
Gotz Gotz:
{5B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Odejdź!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 1
Gotz
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Just watching made me warm.
{END}
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Samo oglądanie mnie rozgrzewa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 4
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey...looks like a big blizzard
is coming today.
Don't go far into the
mountains.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej... wygląda jakby dziś miała być duża zamieć. Lepiej nie wychodź w góry.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{5D}{0F}
{2F}{0E}I warned you... Never
underestimate the mountain in
winter...
[pause]
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}Sorry I yelled... Are you OK?
{END}
Gotz Gotz:
{5B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{5D}{0F}
{2F}{0E}Ostrzegałem cię... Nigdy nie lekceważ gór zimą...
[pause]
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}Przepraszam, że krzyczałem... Wszystko OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like the snow has
slowed.
Now's the chance to go home.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda że śnieg zelżał.
Teraz jest okazja, aby wrócić do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm sorry... I lost my family in
a mountain snowstorm...
But that was a long time ago.
Don't worry about it.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przykro mi ... Straciłem rodzinę podczas burzy śnieżnej... Ale to było dawno temu.
Nie martwo się o to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 1
Gotz
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...........
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey.
The work's moving along well.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej.
Praca posuwa się sprawnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're gonna love it.
{END}
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spodoba ci się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sorry, I don't accept orders
during my break.
That's just my way...
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przepraszam, nie realizuję zamówień podczas wolnego.
Takie mam zasady...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
So what do you want if it's not
about work?
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli nie ma to związku z pracą, to czego chcesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, it's you {0A}{40}. Sorry,
I didn't mean anything by that...
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, to ty {0A}{40}. Przepraszam, nie miałem niczego złego na myśli...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I live alone deep in the
mountains so I've seen some
strange things.
You look scared!
[pause]
Well, you should be getting
back home soon.
{END}
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Żyję sam w górach, więc widziałem parę strasznych rzeczy.
Wyglądasz na przerażonego!
[pause]
Powinieneś wkrótce wracać do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What brings you here at
this hour?
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co cię tu sprowadza o tej godzinie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, you've got work too,
so you should be getting home
and going to bed soon.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, ty też masz swoją pracę, więc powinieneś wracać do domu i położyć się niedługo spać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 4
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey. I'm looking for trees to
make lumber...and for things to
eat.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej. Szukam drzew, by porąbać je na drewno... i czegoś do jedzenia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Before you go cutting trees
let me tell you this. Don't act
thoughtlessly. We humans are
blessed by the mountains.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zanim pójdziesz ścinać drzewa, pozwól, że coś ci powiem. Nie bądź bezmyślny. My, ludzie, jesteśmy obdarzani przez góry.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
103. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey what's up?
You going up the mountain?
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, co słychać? Wybierasz się w góry?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
104. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Be careful. There aren't any
lions and tigers and bears,
but that doesn't mean you don't
need to be cautious.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uważaj na siebie. Nie ma tu lwów, tygrysów ani niedźwiedzi, ale nie oznacza to, że nie musisz być ostrożny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, I heard from the old man
that you arranged a blind date
between Hana and {0C}{40}.
He said that they hit it
[pause]
right off.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, usłyszałem od staruszka, że zorganizowałeś randkę w ciemno między Haną i {0C}{40}.
[pause]
Mówił, że od razu przypadli sobie do gustu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{59}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dogs have big litters, right?
I think one pup is enough for
the old man's Ranch.
{END}
Gotz Gotz:
{59}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Psy mają duże mioty, racja?
Myślę, że jeden szczeniak starczy staruszkowi na Ranczo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, what's up?
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, co słychać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 4
Gotz
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, Chibi is a real chipper
pup.
Maybe I should let it race
when it grows up.
{END}
Gotz Gotz:
{5C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, Maluszek jest prawdziwie radosnym szczeniakiem. Może powinienem pozwolić mu się ścigać kiedy dorośnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.