Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Stu

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Stu

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
9. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
Elli said she wanted crickets,
so I brought some.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}.
Elli powiedziała, że potrzebuje świerszczy, więc przyniosłem kilka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I caught them last night.
You should give them to her
and say you caught them.
I think that'll make her happy.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Złapałem je zeszłej nocy. Powinieneś dać je jej i powiedzieć, że to ty je złapałeś. Sądzę, że to ją uszczęśliwi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 4
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, they're humongous!!!
Would I get squished if they
stepped on me?
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, one są gigantyczne!!! Czy rozdeptały by mnie na placek jeśli nadepnęły by na mnie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I creamed everybody!
It was great!
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Obryzgałem każdego! Było wspaniale!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow {0A}{40}, you're awesome!!
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow {0A}{40}, jesteś wspaniały!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 1
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gosh {0A}{40}, that's no way
to win.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kurczę {0A}{40}, w ten sposób nie wygrasz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli got mad when I tried
riding a cow. But I was just
trying to communicate with it.
{END}
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli się wścieka kiedy próbuje ujeżdżać krowę. Ale ja tylko próbuje się z nią porozumieć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
They make yarn from sheep
hair, right? I knew it.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Robią przędzę z owczej wełny, prawda? Wiedziałem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{22}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Waaaa.
{END}
Stu Stu:
{22}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Waaaa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{22}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I fell down.
{END}
Stu Stu:
{22}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Upadłem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks. I'm Stu.
{END}
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Jestem Stu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Grandma's been talking happily
about your visit since
yesterday, {0A}{40}.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Babcia pochlebnie mówiła o Twojej wczorajszej wizycie {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Grandma is knitting a sweater
for me. When I wear it sheep
will think I'm their friend.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Babcia robi dla mnie na drutach sweter. Jak go założę owce pomyślą, że jestem ich przyjacielem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B0}{0F}
{2F}{0E}...Nobody cares about me...they're
all too busy.
[pause]
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}Well, well...you and May are in
the same boat. Come on, let's
play together.
{END}
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B0}{0F}
{2F}{0E}...Nikogo nie obchodzę...wszyscy są zbyt zajęci.
[pause]
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}Cóż, cóż...Ty i May jedziecie na tym samym wózku. Chodź, pobaw się z nią.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wonder if Elli will come
home after she marries the
Doctor.
{END}
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zastanawiam się czy Elli wróci po ślubie z Doktorem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 4
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to get married soon,
too. Then Grandma won't feel
lonely. Just the two of us is
going to feel lonely.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Też chcę niedługo wziąć ślub. Wtedy babcia nie będzie czuła się samotna. Tylko my dwoje czujemy się samotni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't talk to me.
From now on we're enemies.
{END}
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie odzywaj się do mnie. Od teraz jesteśmy wrogami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't think you're wrong,
{0A}{40}. Someone around my
sister's age is better for you.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie sądzę że jesteś w błędzie {0A}{40}. Ktoś w wieku mojej siostry jest lepszy dla Ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're free too, huh?
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Też jesteś wolny, co?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hi {0A}{40}.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, cześć {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You ever ridden a cow? I want
to sometime. You ever heard of
the rodeo? I think they use a
different kind of cow, though.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy kiedykolwiek ujeżdżałeś krowę? Ja bym chciał czasami. Czy słyszałeś kiedyś o rodeo? Myślę jednak, że używają tam innych krów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 4
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Karen is going to sing.
She's so awesome.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Karen będzie śpiewać.
Ona jest świetna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}. Wanna play?
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Chcesz się pobawić?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli's busy working and
Grandma's legs are bad.
So I'm lonely.
{END}
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli jest zajęta a Babcię bolą nogi.
Jestem taki samotny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I always eat a sandwich
for lunch.
I love sandwiches.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawsze jem kanapki na drugie śniadanie.
Kocham kanapki.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli buys meats and stuff and
I take them to Grandma to make
a sandwich.
Elli makes my sandwiches
[pause]
on holidays......ha ha ha.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli kupuje mięso i inne rzeczy, a ja zabieram je do Babci żeby zrobiła kanapkę. Elli robi moje kanapki w weekendy......ha ha ha.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm supposed to go to church
today. Do you go to church?
Don't you have anything to
confess?
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powinienem iść dzisiaj do kościoła.
Chodzisz do kościoła?
Nie masz czegoś żeby się wyspowiadać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 4
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mr. Carter said that if
I apologize from my heart,
everything will be forgiven.
Do you think that's true even
[pause]
for the bug I put in
Elli's bed?
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pan Carter powiedział, że jeśli przeproszę od serca, wszystko będzie mi wybaczone.
[pause]
Myślisz, że to prawda nawetgdy podłożyłem robaka do łóżka Elli?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 5
Stu
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, it's so boring...
I wonder if May's at home too...
{END}
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, to takie nudne...
Zastanawiam się czy May jest też w domu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.