Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Barley

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Barley

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Even if it's not a calf, you
can't enter a cow if it's sick
or pregnant.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nawet jeśli nie jest to cielę, nie możesz wystawić krowy, która jest chora lub jest w ciąży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}It doesn't look very happy.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}That's because it's still just
a pony.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Even so, it doesn't look
very spirited. It should be
running around.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}Nie wygląda na szczęśliwego.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}To dlatego, że wciąż jest kucykiem.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Nawet jeśli, nie wygląda na żwawego. Powinien dużo swobodnie biegać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you entering this cow? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wybierasz tę krowę?{F4}{0F}{F5}{0F}
{2F}{0E} Tak
 Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take it to my ranch.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim wypadku wezmę ją na moje ranczo. Pamiętaj, aby przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Oh good. Isn't that nice, May?
Everything will be just fine.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh thank you,
{0A}{40}. You name him, OK?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Świetnie. Czy to nie wspaniale, May? Wszystko będzie dobrze.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh dziękuję, {0A}{40}. Nadaj mu imię, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What...you decided not to
participate?
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co...zdecydowałeś, że nie będziesz brać udziału?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Let me tell you how to care
for the pony. He normally
stays outside, but you need to
bring him into the stable when
[pause]
it's raining.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Also...he likes to be Brushed.
And please remember to talk to
him every day.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}So I guess I'll just take him
to the stable at your farm.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Good-bye,{0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Pozwól, że powiem ci jak się nim zajmować. Zazwyczaj zostaje na dworze, ale musisz zaprowadzać go do stajni kiedy pada.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Lubi być szczotkowany. I pamiętaj proszę, aby mówić do niego codziennie.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}Teraz zaprowadzę go do stajni na twojej farmie.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Do widzenia, {0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He's cute, isn't he? Won't you
reconsider....?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Take care of pony
 Don't take care of it
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest słodki, nie sądzisz? Może jeszcze to przemyślisz...?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zaopiekuj się koniem.
 Nie opiekuj się nim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I understand. I won't
ask again....
{END}
Barley Barley:
{8F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem. Nie będę więcej pytał...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I came to see how {0B}{40} was
doing.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyszedłem zobaczyć jak miewa się {0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hate to say this, but
I guess I'm going to have
to take the horse back... Such
a pity to see it looking
[pause]
so forlorn...
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wolałbym tego mówić, ale chyba muszę zabrać go z powrotem...
Szkoda mi patrzeć na niego, gdy jest taki zaniedbywany...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you're going to run a farm,
you have to take good care of
your animals.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli masz zamiar prowadzić farmę, musisz dobrze zajmować się swoimi zwierzętami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He looks so wonderful!
Thank you, {0A}{40}...
Let's go home, {0B}{40}!
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda wspaniale! Dziękuję {0A}{40}...
Wracajmy do domu {0B}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Let's go, {0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chodź, {0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}... Seems like he wants
stay here, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, how about if we do this?
As payment for raising him,
why don't you just keep him?
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}...
Wygląda na to, że nie chce ze mną iść, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, może tak zrobimy, co ty na to? Jako zapłatę za wychowanie go, może go po prostu zatrzymasz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good... I think it's best
for {0B}{40} too.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze... Myślę, że dla {0B}{40} to będzie najlepsze rozwiązanie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner.
Have you looked over the cows
yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Już prawie nadszedł czas aby wyłonić zwycięzcę. Czy obejrzałeś wszystkie krowy?{F4}{0F}{F5}{0F}
{2F}{0E} Tak
 Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK then, please everybody
gather around...
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie, proszę wszystkich o zgromadzenie się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, go take a look
around.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zatem rozejrzyj się dookoła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}, it's me, Barley.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}, to ja, Barley.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {19}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has a fine coat of hair
and is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of her.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...A zwycięzcą jest {19}{40} z farmy {0D}{40}. Ma zadbane futro i jest bardzo przyjacielska.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Wszyscy zgodzili się żeby wygrała. To było oczywiste, bo dobrze się nią zajmiesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tomorrow we're holding the
Sheep Festival at my ranch
at 10AM.
[pause]
Do you want to enter a sheep
from the {0D}{40} farm?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I do
 No, I don't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro od 10:00, na moim ranczu, odbywać się będzie Festiwal Owiec.
[pause]
Chcesz zgłosić swoją owcę z farmy {0D}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, chcę
 Nie, nie chcę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hope you continue to take
good care of your animals this
way.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam nadzieję, że dalej będziesz sprawował dobrą opiekę nad swoimi zwierzętami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, choose a sheep.
Any big sheep will do, but not
one that you've just sheared.
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie wybierz owcę. Każda dorosła owca, oprócz tych które są ostrzyżone, może wziąć udział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I think you have good
sheep.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, myślę że masz dobrą owce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can't enter a lamb or
a sheep that just got sheared.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie możesz zgłosić jagnięcia oraz ostrzyżonej owcy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this the sheep you want to
enter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy to jest ta owca którą chcesz zgłosić?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak
 Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 5
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, then I'll take it with me.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, w takim razie wezmę ją ze sobą.
Nie zapomnij przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm sorry, but would you
please go home now.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przepraszam, ale czy mógłbyś iść już do domu?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There were a lot of good cows
again this year.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Było wiele dobrych krów w tym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.