Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Popuri

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Popuri

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I got this perfume from Kai
once. You should give it to
your sweetheart.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Raz dostałam te perfumy od Kaia.
Powinieneś dać je swojej ukochanej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Gosh Kai, it's rare to see you
at a village festival.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Yeah, well...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}I've asked you so many times,
and you never show up!
I figured you didn't like our
village festivals.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Today is special.
I made a promise with someone.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Jejku, Kai, to rzadkość widzieć cię na festiwalu.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Tak, cóż...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}Wiele razy Cię zapraszałam i nigdy się nie pojawiłeś! Myślałam, że nie lubisz naszych wiejskich festiwali.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Dzisiejszy jest wyjątkowy.
Przyrzekłem komuś
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Huh? This is for me?
Well, OK. Kai doesn't care
about these things.
Thank you.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Huh? To dla mnie? W porządku. Kaiowi nie zależy na tych sprawach. Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wow.
Today's my birthday, you know.
I'm glad I was born
in the summer 
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wow. Dzisiaj są moje urodziny. Cieszę się, że urodziłam się latem 
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}You promised to meet here with
{0A}{40}? Oh...that's a relief.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}What?
What did you say just now?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nothing!
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}Obiecałeś się spotkać tu z {0A}{40}? Och...co za ulga.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}Co? Co powiedziałaś?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nic!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Please wait for me until the
end. Don't go home without me.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Proszę poczekaj na mnie do zakończenia. Nie idź do domu sam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I've started drinking milk now.
I think it's delicious.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Zaczęłam właśnie pić mleko.
Jest całkiem smaczne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
It seems hurt.
Could you take a look at it.
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wygląda na ranę.
Mógłbyś rzucić na to okiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Phew, that was something.
It was like Swoosh! Zing!
Splat!
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Uff, to było coś. To było jak Wsiuuu! Bach! Plask!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, it's moving its wings.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, rusza skrzydłami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Congratulations.
Looks like you've been
swimming for years.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Gratulacje. Najwyraźniej jesteś doświadczonym pływakiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Oh, it flew away...
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}You healed it...I'm impressed.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Och, odleciał...
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}Wyleczyłeś go... Jestem pod wrażeniem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
When I woke up this morning,
{0E}{40} had a high fever!
I don't know what to do!!{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Watch him carefully today
 Take him to the clinic
{END}
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Kiedy obudziłam się rano, {0E}{40} miał gorączkę! Nie wiem, co mam robić!{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Opiekuj się nim
 Zabierz go do kliniki
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Starting tomorrow I'm going to
swim here too.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Od jutra też będę tu pływała.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 1
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...His fever isn't dropping...
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Gorączka nie ustępuje...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I'm going to the clinic!
It's late, but I can't wait
until tomorrow.
{END}
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Idę do szpitala! Jest późno, ale nie mogę zwlekać do jutra.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Do you know what day it is?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Popuri's birthday
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu
 Moje urodziny
 Urodziny Popuri
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Do you know what day it is?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Popuri's birthday
 {0E}{40}'s birthday
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Jaki dzisiaj mamy dzień?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu
 Moje urodziny
 Urodziny Popuri
 Urodziny obchodzi {0E}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Correct! You remembered!
Of course, it is an important
day.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}I cooked a special meal.
Eat a lot, OK?
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Dobrze! zapamiętałeś! Oczywiście, to ważny dzień.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}Ugotowałam mój specjał.
Zjedz jak najwięcej, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
What are you saying?
It's our wedding anniversary!!
You idiot!!
{END}
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Co powiedziałeś?
Dzisiaj jest nasza rocznica ślubu!!
Ty idioto!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Today is our wedding
anniversary... That means you
don't remember my birthday,
either, right? You're terrible!
{END}
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Dzisiaj jest rocznica naszego ślubu...
To oznacza, że nie pamiętasz także o moich urodzinach, tak?
Jesteś okropny!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
What a terrible daddy you
have. He said it's {0E}{40}'s
birthday! But today is mommy
and daddy's wedding anniversary
{END}
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Ale masz okropnego tatusia. Powiedział, że dziś to {0E}{40} ma urodziny! Ale dzisiaj jest rocznica ślubu mamusi i tatusia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I'm sorry for acting so
selfishly all the time.
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Przepraszam że cały czas zachowuje sie tak egoistycznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2A}{0E}What!?
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}......Who are you?
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2A}{0E}Co!?
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}...Kim jesteś?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
All of the cows were so cute.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wszystkie krowy były bardzo słodkie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Why does he talk to me so
much...?
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Dlaczego on rozmawia ze mną tak dużo...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
It's cute.   So puffy.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Jest słodkie.   Takie puszyste.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
You know, now that we're
married I should call you
something else.
What do you want to be called?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Dear
 Honey
 Darling
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wiesz co, skoro jesteśmy małżeństwem, chyba powinnam zwracać się do ciebie w inny sposób. Masz jakiś pomysł?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Najdroższy
 Kochanie
 Skarbie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
OK, it's decided.
You and me, together always,
{0F}{40}  
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Zatem postanowione. Ty i ja, na zawsze razem, {0F}{40}  
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
If you have the time, why don't
we go to the beach together?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Yes, let's go
 Sorry, I'm going home
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Jeśli masz czas, to czemu by nie pójść razem na plażę?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak, chodźmy
 Wybacz, wracam do domu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2020 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.