Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Basil

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Basil

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{A3}{0F}
{2F}{0E}Hello, {0A}{40}.
Sigh...everything looks so
lonely in the winter with no
flowers!
Basil Basil:
{A3}{0F}{F7}{0F}{A5}{0F}What!! You saw a Flower of
Happiness!? I go up in the
mountains all the time hoping
to see such a sight.
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}Thank you for telling me!!
Now that I know the flower
really exists, I'll never give
up looking.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{A3}{0F}
{2F}{0E}Witam, {0A}{40}.
Ech...wszystko wygląda tak samotnie w zimę bez Kwiatów!
Basil Basil:
{A3}{0F}{F7}{0F}{A5}{0F}Co!! Widziałeś Kwiat Szczęścia?! Chodzę w góry z nadzieją, że kiedyś spotka mnie taki widok.
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}Dziękuję że, mi powiedziałeś!! Teraz gdy wiem, że ten kwiat naprawdę istnieje, nigdy nie poddam się w jego poszukiwaniach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wonderful. Old traditions like
this are vanishing from the
other villages.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wspaniale. W innych wioskach tak stare tradycje, jak ta, zanikają.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good girl, good girl...
Isn't nature wonderful!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobra dziewczynka, dobra dziewczynka... Czy natura nie jest cudowna!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahahahaha, I got licked
all over the face. Oh well...
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahahahaha, polizała mnie po całej twarzy. No cóż...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'd like to try shearing sheep.
You have sheep, right?
Would you let me try it
sometime?
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chciałbym spróbować ostrzyc owce. Masz owce, prawda? Czy pozwolisz kiedyś mi spróbować?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's been snowing so hard
since morning!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Padało mocno od samego rana!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
Basil
Basil Basil:
{A2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh darn, it's snowing...
and I was looking forward to
going out....
{END}
Basil Basil:
{A2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kurczę, pada śnieg... A ja miałem taką ochotę wyjść na dwór....
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Herbivores are cute.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zwierzęta roślinożerne są urocze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 2
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My, how Mary has grown...
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rety, jak Mary urosła...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But it's a good thing.
Life is made from experiences.
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale to dobrze. Życie składa się z doświadczeń.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nice weather we're having
today!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ładną mamy dzisiaj pogodę!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 2
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People are like plants.
We languish without sunshine.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ludzie są jak rośliny. Więdniemy bez słońca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's been raining so hard
since morning!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Od samego rana bardzo mocno pada!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People are like plants.
We wither if all we get is
sunshine.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ludzie są jak rośliny. Usychamy, jeśli słońce to wszystko co mamy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you growing crops and
flowers?
I wish I had fields like you,
{0A}{40}!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uprawiasz rośliny i kwiaty? Chciałabym mieć takie pole jak Ty {0A}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Plants have telepathy.
They can understand our
feelings.
I'm writing a book about it.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rośliny mają umiejętność telepatii. Potrafią zrozumieć nasze uczucia. Piszę na ten temat książkę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh... Mary...
Yes, she's back.
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och... Mary... Tak, wróciła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 5
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I assume she's just visiting.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przypuszczam, że to tylko odwiedziny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What? Mary?
Yes, she's been here the last
few days.
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? Mary? Tak, była tutaj przez kilka ostatnich dni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 5
Basil
Basil Basil:
{A2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Why did she come home?
{END}
Basil Basil:
{A2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dlaczego ona wróciła do domu?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm too busy to go to collect
plants.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem zbyt zajęty, aby pójść zbierać rośliny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
103. TAK 2
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hope we have good weather
next Monday.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam nadzieję, że będziemy mieć ładną pogodę w następny poniedziałek.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
104. TAK 5
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I finally have the chance to
get out in nature and look at
plants.
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wreszcie mam szanse wyjść na łono natury i popatrzeć na rośliny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There are lots of different
kinds of plants on Mother's
Hill. That's why I came to
this village.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest wiele różnych odmian roślin na Matczynym Wzgórzu. Właśnie dlatego przybyłem do tej wioski.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh darn, it's raining...
and I was looking forward to
going out....
{END}
Basil Basil:
{A2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och do diaska, pada deszcz... a ja myślałem o wyjściu na zewnątrz....
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to go to the mountain
no matter what the weather,
but I have to think of
my family...
[pause]
I shouldn't drag them along.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę chodzić w góry bez względu na pogodę, ale muszę myśleć o mojej rodzinie...
[pause]
Nie powinienem ciągnąć ich ze sobą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I brought lots of herbs I
gathered in the mountain.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyniosłem dużo ziół, zebrałem je w górach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Haaa,
this village is the best!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Haaa, ta wioska jest najlepsza!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
109. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can see many rare plants
growing in this village.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Możesz znaleźć wiele rzadkich roślin które rosną w tej wiosce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 6
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm glad the local liquor
tastes so good!
I can go to the bar
every night.
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cieszę się, że tutejszy likier smakuje tak dobrze! Mogę chodzić do baru każdego wieczoru.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.