Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Carter

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Carter

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
13. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is a church, but I haven't
done any servicing of late.
I believe in a different
kind of happiness now.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest kościół, ale ostatnio nie ma tu żadnych uroczystości. Teraz wierzę w inny rodzaj uszczęśliwiania.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if people want help,
I won't turn them aside. Cliff
comes to church almost every
day to atone for his sins.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale jeśli ludzie potrzebują pomocy, nie odwrócę się od nich. Cliff przychodzi do kościoła prawie codziennie, żeby odpokutować za swoje grzechy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cows are treated differently
in different countries,
but they are well taken care
of because they work hard and
[pause]
produce milk.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Krowy są traktowane inaczej w różnych krajach, ale obchodź się z nimi ostrożnie bo ciężko pracują produkując mleko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ah, good day.
The church has a basement.
That's where I sleep.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ah, dzień dobry. Kościół ma piwnicę. Tam właśnie śpię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Just kidding, actually.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Teraz sobie tylko żartuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Harvest Sprites live in
the forest behind the church.
If you become friendly with
them they'll help you with
[pause]
your work.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Krasnale mieszkają w lesie, za kościołem. Jeśli zaprzyjaźnisz się z nimi, pomogą Ci w Twojej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't you need to be going home
soon?
I was thinking of going to bed
soon myself.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie powinieneś wkrótce iść do domu?
Sam myślałem, żeby się niedługo położyć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff's been cheerful since
he got a job at the OrChard.
Thanks to you, {0A}{40}.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff jest zadowolony, ponieważ dostał pracę w sadzie. Dzięki Tobie, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You saved Cliff.
Since moving here I've come to
think that humans have
incredible powers.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uratowałeś Cliffa. Od momentu przybycia tutaj, doszedłem do wniosku, że ludzie mają niesamowite zdolności.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff has moved out from
the village.
But no one can decide or
change his life for him.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff wyprowadził się z wioski. Nie mogliśmy decydować za niego i zmuszać go do innej decyzji.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Today was Popuri
and Kai's wedding. Why don't we
drink the night away in
celebration?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, let's drink
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}. Dzisiaj było wesele Kaia i Popuri. Może uczcimy ten wieczór przy drinku?{F4}{0F}{F5}{0F}
{2F}{0E} Tak, napijmy się
 Wciąż mam pracę do wykonania
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Another problem was...
he didn't have money...
But I don't have the means to
help him with that.
{END}
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Innym problemem było to... że nie miał pieniędzy...
Ale nie mam powodu, żeby mu pomóc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning. In the town
where I lived before, the
church was a place to learn.
I've been thinking about that...
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. W mieście, w którym mieszkałem wcześniej, kościół był miejscem do nauki. Myślałem o tym...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 7
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May and Stu play at church
from 1:00 to 4:00 in
the afternoon.
But they seem to have
[pause]
something to do on Mondays and
Wednesdays.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May i Stu bawią się w kościele od 13:00 do 16:00. Ale wydaje się, że mają co innego do roboty w poniedziałki i środy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I see... Well, come after you're
finished.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem... Cóż, wpadnij kiedy skończysz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like Stu and May stayed
home today because of the bad
weather. I'm going to take it
easy today, too.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to, że Stu i May zostali dziś w domu z powodu złej pogody. Ja też mam zamiar się dzisiaj oszczędzać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't you love the sound
of the rain and snow from
inside church...?
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czyż nie uwielbiasz dźwięku deszczu i śniegu dobiegającego z wnętrza kościoła?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stu and May don't come to
the church on Mondays and
Wednesdays.
I'm taking it easy today.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stu i May nie przychodzą do kościoła w poniedziałki i środy. Mam dziś trochę luzu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm probably the only adult
with so much free time....
But what kind of work
can I start doing now?
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem chyba jedynym dorosłym z taką ilością wolnego czasu. Ale jaką dodatkową pracę mógłbym wykonywać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Nice weather, isn't it?
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}.
Ładna pogoda, nieprawdaż?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cold, isn't it?
I wonder if it will be like
this all day.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zimno, prawda? Zastanawiam się, czy będzie tak przez cały dzień.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's about time for their
afternoon snack.
See you later...
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Najwyższy czas na ich popołudniową przekąskę. Do zobaczenia później...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's good that all the people
in this village have homes to
go back to on cold days like
today.
[pause]
In the village where I used to
live they had a lot of
homeless people.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, że wszyscy w tej wiosce mają domy, do których mogą wrócić w zimne dni, takie jak dziś.
[pause]
W wiosce w której kiedyś żyłem było dużo bezdomnych osób.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Are you visiting a gravesite?
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Przyszedłeś na cmentarz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People build graves,
but do you think the dead
always remain there?
On the other hand, with no
form it's easy to be forgotten.
People are afraid of that.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ludzie stawiają groby, ale czy uważasz, że umarli zawsze tam pozostają? Z drugiej strony, bez nagrobka łatwo jest zostać zapomnianym. Ludzie się tego boją.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Oh it's you, {0A}{40}.
Look at that.
The ground is absorbing
the rain.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Oh to Ty, {0A}{40}.
Spójrz na to. Ziemia wchłania deszcz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My dream is to sleep against
a cow with a straw hat
covering my face.
{END}
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moim marzeniem jest spać przed krową w słomianym kapeluszu który obejmuje moją twarz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I go outside whenever it
rains.
I don't know why, but I feel
more alive than on clear days.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wychodzę na zewnątrz zawsze kiedy pada deszcz. Nie wiem dlaczego, ale czuje się wtedy bardziej rześki niż w pogodne dni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
You know...I don't have a job,
so kind acts like this are
very helpful.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję. Wiesz...Nie mam pracy, więc tego rodzaju czyny są bardzo pomocne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Have you finished your work?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'm done
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Skończyłeś pracę?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, skończyłem
 Nadal mam coś do zrobienia
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.