Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Mary

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Mary

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
OK.
I'll meet you at your farm
tomorrow.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Ok. Spotkamy się jutro na twojej farmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}You're always here.
What are you doing?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nothing...nothing in particular.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}You're Saibara's grandson,
right? Aren't you working at
the Blacksmith shop?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}I'm not interested in that.
I want to go back to the city.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh... I came from the city, too.
My dad moved the family to
this village because he was
going to study plants.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}I felt lonely at first.
But the people here are all
very kind.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}I don't feel lonely.
But I can't find what I want to
do in this village.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}What is it you want that you
can't find here?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Well, it's...oh, nothing...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}My mother always says that if
you can't find what you want
to do, then do what you can
see to do now.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Nobody finds what they want
immediately. But if you waste
your time everyday because of
that, you'll never find
anything.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}...To tell you the truth,
I haven't found what I'm looking
for yet, either. See you.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Zawsze tu jesteś. Co robisz?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nic... nic szczególnego.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}Jesteś wnukiem Saibary, prawda? Pracujesz w kuźni?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie interesuję się tym. Chcę wrócić do miasta.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Och... Ja też jestem z miasta. Przeprowadziliśmy się do wioski bo mój tata chciał uczyć się o roślinach.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Na początku czułam się samotnie. Ale ludzie tutaj są bardzo przyjaźni.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie czuję się samotnie. Ale w wiosce nie ma tego czego bym potrzebował.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}A czego byś potrzebował?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Cóż, to jest...och, nic...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Moja mama zawsze powtarzała, jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Nikt nie znajduje sensu życia od razu. Ale jeśli marnujesz swój czas tylko dla jednej rzeczy, nigdy nic nie znajdziesz.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}...Powiem ci prawdę, wciąż nie znalazłam tego, czego cały czas szukam. Do zobaczenia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Thank you!
The Thanksgiving Festival
means nothing without
a return gift!
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dziękuję! Święto Wdzięczności nic nie znaczy bez odwzajemnionego prezentu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, I didn't expect something
from you.
Thank you.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, niczego się od ciebie nie spodziewałam.
Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, thank you {0A}{40}.
But I didn't give you anything
at the Winter Thanksgiving
Festival.
[pause]
...Expect a return gift
this time, though!
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, dziękuję {0A}{40}. Ale ja nic ci nie dałam na Zimowe Święto Wdzięczności.
[pause]
...Ale tym razem spodziewaj się prezentu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You'll come again, won't you...?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjdziesz znowu, prawda...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
What? Why?
Well, thank you just the same...
{END}
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Co? Dlaczego?
Dobrze, mimo wszystko dziękuję...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
If you don't have any plans
tomorrow, how about coming to
my house for the Star Night
Festival.
[pause]
My mother bakes delicious
cake.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Jeśli nie masz żadnych planów na jutro, możesz przyjść do mnie na Gwiazdkę.
[pause]
Moja mama upiecze przepyszne ciasto.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Are you OK, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}Y...yeah.
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}That one's not so bad.
You burn yourself because
you're not paying attention!
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}If you scream like that for
such a small burn you're not
cut out to be a blacksmith.
{END}
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Wszystko w porządku Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}T...tak.
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}To nie wygląda tak źle. Oparzyłeś się dlatego, że nie uważałeś!
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}Jeśli krzyczysz z powodu małego oparzenia, to wyklucza Cię to z możliwości bycia kowalem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Maybe I'm not used to farm
life, yet...
I have to study more.
{END}
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Może jeszcze nie przywykłam do życia na farmie...
Muszę się więcej uczyć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Thank you...
Oh, where did you get
this accessory? I've never seen
this kind of stone before!
{END}
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dziękuję... Och, skąd to masz tą biżuterię? Nigdy wcześniej nie widziałam takiego kamienia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I took some medicine,
so I'll be OK after I rest
today. Good night.
{END}
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wzięłam lekarstwo, więc po odpoczynku powinnam czuć się o wiele lepiej.
Dobranoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
What? For me!?
Thank you. My father's gifts
are always books....
This is something new for me.
{END}
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Co? Dla mnie!? Dziękuję. Prezentami mojego ojca są zawsze książki.... To dla mnie coś nowego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
...You've been kind of cold
toward me lately.
{END}
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
...Ostatnio byłeś dla mnie oziębły.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I'm sure those two have a lot
in common.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Jestem pewna, że ci dwoje mają wiele wspólnego ze sobą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
Today is Moon-Viewing Day and
it should be a beautiful
sight.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Stay and watch
 Go home to bed
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
O, cześć {0A}{40}. Dzisiaj mamy dzień pełni Księżyca, więc widok powinien być piękny.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Zostań i oglądaj
 Idź do domu spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I know you have to work hard,
but you ought to take the time
to talk with me.
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wiem, że musisz ciężko pracować, ale powinieneś poświęcić trochę czasu na rozmowę ze mną.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
It's wonderful to have the
opportunity to be with animals
from childhood. Nowadays, some
parents don't even let their
[pause]
children touch dogs and cats.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
To wspaniałe przebywać ze zwierzętami już od dzieciństwa.
[pause]
W dzisiejszych czasach, rodzice niektórych dzieci nie pozwalają nawet dotknąć psa czy kota.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
It's a rare opportunity...only
once a year.
{END}
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
To rzadkie zjawisko... tylko raz w roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Good morning.
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dzień dobry.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, well, I just thought
watching with someone would
be more fun than watching
alone.
{END}
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
No cóż, pomyślałam tylko, że oglądanie z kimś mogłoby być ciekawsze niż obserwowanie samej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I'm not angry.
Never mind...
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Nie gniewam się. Nieważne...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D2}{0F}
{2F}{0E}What do you think?
What do you think?
[pause]
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}This...is...
[pause]
...Great!
It's much more interesting than
your dad's books.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}...Oh
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}I was nervous because I've
never shown it to anyone
before. But I'm glad you
like it.
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Why didn't you show me this
before?! It's amazing.
You could be a professional...
Here, this part's great...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}No, it's not that great...
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}......
{END}
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D2}{0F}
{2F}{0E}Co o tym sądzisz? Co sądzisz?
[pause]
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}To...jest...
[pause]
...Genialne! O wiele bardziej interesujące niż książki twojego ojca.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}...Och
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Denerwowałam się, bo pierwszy raz pokazywałam komuś tą książkę. Ciesze się, że ci się podoba.
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Czemu nie pokazałaś mi tego wcześniej?! To jest wspaniałe. Kiedyś będziesz profesjonalistką. Zobacz, ta część jest świetna...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Nie, wcale nie taka świetna...
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
The moon is amazing.
I sometimes think that if
there were no moon the earth
would be very different.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Księżyc jest niesamowity. Czasami myślę, że gdyby go nie było, Ziemia byłaby zupełnie inna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I have to go prepare the meal,
so see you...
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Musze iść przygotować posiłek, więc do zobaczenia...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}What's wrong, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}I suppose my praise isn't
enough to boost your
confidence...
Well, I'm going home.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}I'm sorry, Gray. I didn't mean
it that way...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Your praise is more special to
me than anybody else's...
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Coś nie tak, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Przypuszczam, że moja pochwała nie poprawi Twojej pewności siebie... Więc, idę do domu.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Przepraszam Cię Gray. Nie o to chodziło...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Komplement od Ciebie znaczy dla mnie więcej niż od innych...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
In any event, where are the
moon-view dumplings? Hahaha.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
W każdym razie, gdzie są księżycowe pierogi? Hahaha.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I'm really busy.
I'm cooking for {0F}{40}
now so don't bother me.
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Jestem naprawdę zajęta.
Właśnie gotuję dla {0F}{40}, więc mi nie przeszkadzaj.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Don't you feel like we're lucky?
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Nie uważasz, że mamy szczęście?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Good night.
{END}
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dobranoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.