Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Elli

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Elli

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What's up today?
Do you have business with him?
Or do you feel sick?
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co tam dziś słychać? Masz jakąś sprawę do niego? Czy się źle czujesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I just recently noticed it,
but... the Doctor looks like
my father.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dopiero niedawno zauważyłam, że doktor wygląda jak mój ojciec.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I'm sorry about this...
I can't manage on my own.
{END}
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przepraszam za to... Sama sobie nie radzę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
......Are you OK?
Did you catch a cold?
{END}
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
.....Wszystko w porządku? Przeziębiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I'm going to rest all day
today. Good night.
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Będę dziś odpoczywać resztę dnia. Dobranoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Did you do any warm-up
exercises?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When we're working,
he's the Doctor and
I'm the assistant,
just like before.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Kiedy pracujemy, on jest lekarzem, a ja jego asystentką, tak jak przedtem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, hi.
Come on in and take it easy if
you're not busy.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, cześć. Wejdź do środka i odpręż się, jeśli nie jesteś zajęty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I think I should go to bed
soon to be ready for tomorrow.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Myślę, że powinienem się wkrótce położyć, aby być gotowym na jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
The Doctor said I ought to
rest at my parents` house when
the clinic is closed.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Doktor powiedział, że powinnam odpocząć w domu moich rodziców gdy klinika jest zamknięta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I think the Doctor's at
the library or the church.
He seems to like quiet places.
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Myślę, że Doktor jest w bibliotece albo kościele. Wygląda na to, że lubi ciche miejsca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 11
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Sorry...
I'm glad but... I'm always at
the clinic so I don't have
any chance to use it.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przepraszam... Ciesze się, ale... ciągle jestem w klinice, więc nie mam okazji z tego skorzystać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 5
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, that's right!
I made you eat that crummy
chocolate at the Winter
Thanksgiving Festival!
[pause]
Thank you, {0A}{40}.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, racja! Zrobiłam Ci tą pożywną czekoladę na Zimowy Dzień Wdzięczności.
[pause]
Dziękuję, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Huh? Why are you giving me
a Spring Thanksgiving Festival
cookie?
I'm married with the Doctor.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hmm? Dlaczego dajesz mi ciastko z okazji Wiosennego Dnia Wdzięczności? Wyszłam już za doktora.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
The clinic is closed today!
I finally have a chance to
relAx with Grandma and Stu!
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Dziś klinika jest zamknięta! W końcu mam okazję do odpoczynku z babcią i Stu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Is this really OK?
It looks very expensive...
Thank you. I'll treasure it.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy tak wypada? Wygląda bardzo drogo... Dziękuję. Przechowam to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh yes, I have to make Stu's
favorite sandwich!
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh tak, muszę zrobić Stu jego ulubioną kanapkę!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What's the matter?
Oh...I thought I heard Stu's
voice.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co się stało?
Oh...Wydawało mi się, że usłyszałam głos Stu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What? A birthday gift?
Oh my... Are you sure?
Gosh, thank you.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co? Prezent urodzinowy? Ojej... Jesteś pewien? Jejciu, dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 4
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good evening, {0A}{40}.
The clinic is closed today,
so I'm taking it easy.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dobry wieczór, {0A}{40}. Klinika jest dzisiaj nieczynna, więc odpoczywam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What? ...Stu? Oh, that rascal...
I hate insects.
I'll scold him later.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co? ...Stu? Och, ten urwis...
Nie nawidzę robaków.
Nakrzyczę na niego potem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 6
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
This is just more work now
when I get home. But I heard
May does laundry all by
herself. That's something.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Mam więcej pracy, gdy wracam do domu. Ale słyszałam, że May sama robi pranie. To cudowne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When I see Stu and Grandma,
it gives me the energy to work
hard again until the next
Wednesday comes!
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Widok Stu i Babci daje mi energię żeby pracować ciężko do kolejnej wolnej środy!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Yaaa, a cockroach!!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Oh, they're crickets....
I don't like insects.
Please let them go.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Aaaa, karaluch!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Och, to świerszcze... Nie lubię insektów. Wypuść je proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hee-hee, they're all so cute.
It's like they're in a trance
when they're eating...
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hee-hee, wszystkie są słodkie. Tak jakby były w transie, kiedy jedzą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
The baby has a high fever.
I wonder if he should see the
Doctor.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Watch him carefully today
 Take him to the clinic
{END}
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dziecko ma wysoką gorączkę. Zastanawiam się, czy iść z nim do lekarza.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Obserwujmy je dzisiaj
 Zabierzmy je do kliniki
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
It's dangerous if the fever
stays high too long...
{END}
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
To niebezpiecznie gdy gorączka utrzymuje się zbyt długo...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I'll go ask the Doctor to take
at look at him.
{END}
Elli Elli:
{B2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Poproszę lekarza, żeby rzucił na niego okiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hi.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When you feel sick or get
hurt, come to the Mineral
clinic. You'll find me there
most of the time working.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Kiedy czujesz się chory lub gdy cię coś boli, przyjdź do Kliniki. Znajdziesz mnie tam w godzinach pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.