Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Zack

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Zack

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
16. TAK 5
Zack
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Blacksmith is off today...
He never works on Thursdays no
matter how much I offer him...
[pause]
I never take a holiday, you know.
{END}
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kowal jest nieczynny... Nigdy nie otwiera w czwartki obojętnie ile byś mu zaoferował.
[pause]
Ja nie biorę urlopów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I have a good eye for cows,
believe it or not.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam dobre oko do krów, wierzcie lub nie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want the accessory right
away! Love can't wait!
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę te akcesoria natychmiast! Miłość nie może czekać!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can sell the milk from
a winning cow for a higher
price.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Możesz sprzedać mleko od zwycięskiej krowy za wyższą cenę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What, nothing today...?
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co, dzisiaj nic...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll take the produce that's
in the bin.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wezmę produkty z kosza.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, you've got a lot here
today. Keep up the good work!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, sporo masz tego dzisiaj. Trzymaj tak dalej!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This hair doesn't show any
signs of stress.
Look at the cuticle.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te włosy nie wykazują żadnych oznak stresu. Spójrz na naskórek.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}OK, listen up
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}You want your dog to win, so
run like the dickens toward
the goal!
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}If your dog doesn't follow or
it's too far away, go back.
If it were trained well it
would come to you
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Also, you can't use anything
to call your pooch, so get rid
of your dog whistles.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}And of course, you can't
carry `em.
So stick to the rules and
good luck!
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}OK, słuchaj
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Chcesz żeby Twój pies wygrał więc biegnij ile sił do końca.
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Jeśli pies oddala się od Ciebie to cofnij się po niego. Jeśli dobrze trenowaliście będzie ciągle przy tobie
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ponadto, nie możesz w żaden sposób przywoływać czworonoga, również gwiżdżąc.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}I naturalnie, Nie możesz nieść.
Trzymaj się zasad i powodzenia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You understand all that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yeah, got it
 Run that by again
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zrozumiałeś zasady?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak
 Powtórz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, you seem raring to go.
Good fella... OK,
we're ready to start!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, wyglądasz na gotowego.
Dobrze więc... OK, Jesteśmy gotowi do startu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}In the first lane,
{00}{40}
In the second lane,
{01}{40}
In the third lane,
{0D}{40} Farm's {0C}{40}
Hey! {0A}{40}, good luck!
In the fourth lane,
{02}{40}
In the fifth lane,
Yodel Farm's Hana-chan
In the sixth lane,
{03}{40}
[pause]
Well, who is going be this
year's champion?!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}Na pierwszej linii,
{00}{40}
Na drugiej linii,
{01}{40}
Na trzeciej linii,
z Farmy {0D}{40}, {0C}{40}
Hey! {0A}{40}, powodzenia!
Na czwartej linii,
{02}{40}
Na piątej linii,
Hana z Jodłowej Farmy
Na szóstej linii,
{03}{40}
[pause]
Zobaczmy, kto w tym roku zwycięży?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ready... set ...
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gotowi... do startu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Go!
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Start!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This year's champion dog is
{00}{40}'s {01}{40}
Congratulations!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tegorocznym czempionem jest należący do {00}{40} {01}{40}. Gratulacje!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The price for golden wool is
up again.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cena za złotą wełnę wzrosła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}. They're holding
the Dog Race in the Square
tomorrow. Do you want to enter
{0C}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Enter dog
 Don't enter dog
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, {0A}{40}. Jutro organizujemy wyścigi psów na placu. Czy {0C}{40} weźmie udział?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zgłoś psa
 Nie zgłaszaj psa
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take {0C}{40} to the
Square tomorrow morning.
The race starts at 10AM.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zatem zabiorę {0C}{40} na plac jutro rano.
Wyścig rozpoczyna się 10:00.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I see.
Well, I have to make my
rounds.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem.
Cóż, muszę zrobić swój obchód.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, tell me if it's OK to
start the race.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, powiedz mi, gdy będziesz gotów rozpocząć wyścig.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{50}{0F}
{2F}{0E}I'm the buyer, Zack.
Nice to meet you. As a farmer,
there's just one thing you need
to remember.
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}There's a Bin on the farm,
and that's where you place the
produce you want to sell.
I'll drop by every evening
[pause]
at 5:00 to see if there's
anything to pick up,
and pay you on the spot.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Oh, but I won't drop
by on festival days.
I want holidays too!!
Hahahahaha...
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Haa...
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}There are also Bins in the
henhouse and in the sheep and
cow barn.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}You can sell the vegetables
you've harvested as well as the
things you've gathered in the
mountains. Of course,
[pause]
you can sell eggs, wool and
milk too. Got it? Good,
I'll come again at 5:00.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{50}{0F}
{2F}{0E}Jestem kupcem, mam na imię Zack. Miło Cię poznać. Jako farmer musisz pamiętać jedną rzecz.
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F} Na farmie jest skrzynka, do której należy wrzucać produkty na sprzedaż
[pause]
O 17:00 każdego wieczoru przychodzę i zaglądam do niej czy jest coś do odbioru i płace ci na miejscu.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Aa, ale nie przychodzę w dni festynów. Też chcę mieć święto!! Hahahahaha...
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Haa...
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Skrzynki są również w kurniku, i oborze.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}Możesz sprzedawać warzywa które uprawiasz, oraz rzeczy zebrane w górach.
[pause]
Oczywiście możesz sprzedawać jajka, wełnę i mleko. Załapałeś? Dobrze, Wpadnę o 17:00.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 4
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, the knife you ordered
came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, przyszedł nóż, który zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've delivered it.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dostarczone.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, the frying pan you
ordered came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, przyszła patelnia, którą zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, the pot you ordered came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, przyszedł garnek, który zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, the mixer you ordered
came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, przyszedł mikser, który zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, the whisk you ordered
came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, przyszła trzepaczka, którą zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gray told me he wanted to
come, but he's not here, so I
guess his grandfather stopped
him.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gray powiedział, że chce przyjść, ale go nie ma, więc zgaduję, że jego dziadek pewnie go zatrzymał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, the rolling pin you
ordered came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, przyszedł wałek, który zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, you're running in the next
race, right?
Talk to Barley before you go.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, startujesz w następnym wyścigu, prawda? Porozmawiaj z Barleyem, zanim pójdziesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.