Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_1

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_1

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}You're always here.
What are you doing?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nothing...nothing in particular.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}You're Saibara's grandson,
right? Aren't you working at
the Blacksmith shop?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}I'm not interested in that.
I want to go back to the city.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh... I came from the city, too.
My dad moved the family to
this village because he was
going to study plants.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}I felt lonely at first.
But the people here are all
very kind.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}I don't feel lonely.
But I can't find what I want to
do in this village.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}What is it you want that you
can't find here?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Well, it's...oh, nothing...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}My mother always says that if
you can't find what you want
to do, then do what you can
see to do now.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Nobody finds what they want
immediately. But if you waste
your time everyday because of
that, you'll never find
anything.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}...To tell you the truth,
I haven't found what I'm looking
for yet, either. See you.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Zawsze tu jesteś. Co robisz?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nic...nic szczególnego.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}Jesteś wnukiem Saibary, prawda? Pracujesz w kuźni?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie interesuję się tym. Chcę wrócić do miasta.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh... Ja też jestem z miasta. Przeprowadziliśmy się do miasteczka bo mój tata chciał uczyć się o roślinach.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Na początku czułam się samotnie. Ale ludzie tutaj są bardzo przyjaźni.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie czuję sie samotnie. Ale nie umiem znaleźć tego czego chcę w tym miasteczku.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}A czego nie umiesz znaleźć tutaj?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Cóż, to jest...oh, nic...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Moja mama zawsze powtarzała, jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Nikt nie znajduje czegoś natychmiast. Ale jeśli marnujesz swój czas tylko dla jednej rzeczy, nigdy nic nie znajdziesz.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}...Powiem ci prawdę, wciąż nie znalazłam tego, czego cały czas szukam. Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Thank you.
I'll bring it back when
I'm finished.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}OK. How was it?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}What? Oh, it was good!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Really? That's good.
I didn't really understand it
the first time I read it.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}But I read it again lately
and thought it was very
interesting. I'm glad you didn't
think it was boring.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}It was great... You know...
I've come to like it here.
This is better than the town
where I used to live...
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Oh, that's good.
I'm glad to hear that...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Thank you.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}No problem. I'll show you other
good books I find too.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}No, I don't mean only about
books... Thank you for
everything.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}What do you mean by that?
You don't have to thank me...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Right, it's not like me.
{END}
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Dziękuję. Oddam spowrotem kiedy skończę.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}OK. Jak było?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Co? Oh, było świetnie!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Naprawdę? To dobrze. Nie rozumiałam jej kiedy pierwszy raz ją czytałam.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Ale potem znowu ją przeczytałam i myślę, że była ciekawa. Cieszę się, ze nie uważasz jej za nudną.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Było wspaniale... Wiesz... Lubię to miejsce. Tu jest lepiej niż w mieście gdzie mieszkałem...
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Oh, to dobrze. Miło mi to słyszeć...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Dziękuję.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Żaden problem. Pokażę Ci inne, dobre książki jakie znalazłam.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie,nie mówię tylko o książkach... Dziękuję za wszystko.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Co masz na myśli? Nie musisz mi dziękować...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Racja, to nie tak jak ja.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Are you OK, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}Y...yeah.
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}That one's not so bad.
You burn yourself because
you're not paying attention!
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}If you scream like that for
such a small burn you're not
cut out to be a blacksmith.
{END}
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Wszystko w porządku Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}T...tak.
[pause]
 
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}To nie wygląda tak źle. Oparzyłeś się dlatego, że nie uważałeś!
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}Jeśli krzyczysz z powodu małego oparzenia, to nie wyklucza Cię to z możliwości bycia kowalem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{98}{0F}
{2F}{0E}I'm OK, Mary.
[pause]
Mary Mary:
{98}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}I'm sorry. I panicked.
I'm helpless, huh? My mind
understands but I still can't
help it.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Don't say that. When I first
met you at the Square, you
scolded me. That's what got me
motivated to do something.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}No, Gray.
I've never scolded you.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{98}{0F}
{2F}{0E}Wszystko w porządku, Mary.
[pause]
Mary Mary:
{98}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Przepraszam. spanikowałem, jestem beznadziejny, co? Rozumiem to,ale nie mogę nic na to poradzić.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Nie mów tak. Kiedy pierwszy raz Cie spotkałem na Placu, skarciłaś mnie. To mnie zmotywowało.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}Nie, Gray. Nigdy Cię nie skarciłam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Here, use this ointment on
your burns.
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}...Thank you, Grandpa.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Masz, użyj tej maści na swoje oparzenie.
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}...Dziękuję dziadku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D2}{0F}
{2F}{0E}What do you think?
What do you think?
[pause]
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}This...is...
[pause]
...Great!
It's much more interesting than
your dad's books.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}...Oh
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}I was nervous because I've
never shown it to anyone
before. But I'm glad you
like it.
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Why didn't you show me this
before?! It's amazing.
You could be a professional...
Here, this part's great...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}No, it's not that great...
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}......
{END}
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D2}{0F}
{2F}{0E}Co o tym sądzisz?
[pause]
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}To...jest...
[pause]
...Genialne! O wiele bardziej interesujące niż książki twojego ojca.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}...Oh
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Denerwowałam się bo, pierwszy raz pokazywałam komuś tą książkę. Ciesze się,że ci się podoba.
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Czemu nie pokazałaś mi tego wcześniej?! To jest wspaniałe. Kiedyś będziesz profesjonalistką Zobacz, ta część jest świetna...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Nie, wcale nie taka świetna...
[pause]
 
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}What's wrong, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}I suppose my praise isn't
enough to boost your
confidence...
Well, I'm going home.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}I'm sorry, Gray. I didn't mean
it that way...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Your praise is more special to
me than anybody else's...
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Coś nie tak, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Przypuszczam, że moja duma nie zwiększy Twojej pewności siebie... Więc, idę do domu.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Przepraszam Cię Gray. Nie chciałem tak postąpić...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Twoja duma, jest ważniejsza od każdej innej...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Hey, Mary! You know what?
Starting today I get to do
real work!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}That's wonderful!
I know you were always
complaining he didn't let you
do anything but chores.
Now you're one step closer to
your goal, right?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}What? Oh...yes, that's right,
I am closer to becoming
a blacksmith. But I had
another goal too, you know...
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Another? ......What?
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}I decided that once I was
allowed to do blacksmith work
I would propose to you.
{END}
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Hej, Mary! Wiesz co? Zaczynam dziś i mam wiele pracy przed sobą!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}To jest wspaniałe! Wiem, że zawsze narzekasz, że nie robisz nic poza porządki. Teraz jesteś krok bliżej swojego celu,zgadza się?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Co? Oh...tak, zgadza się, jestem bliżej aby zostać kowalem. Ale mam też inny cel, wiesz...
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Inny? ......Co?
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}Postanowiłem,że jeżeli zostanę kowalem, oświadczę się Tobie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D3}{0F}
{2F}{0E}Hey {0A}{40}, Mary and I are
getting married today! How did
I deserve such happiness...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Oh, I almost forgot the reason
why I came...to invite you to
our wedding.
{END}
Gray Gray:
{D0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D3}{0F}
{2F}{0E}Hej {0A}{40}, Mary bierzemy dziś ślub! Czy zasłużyłem na takie szczęście...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Oh, prawie bym zapomniał po co przyszedłem...to dla Ciebie na nasz ślub.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DE}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}Rick...brother...thank you for
accepting us.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}I didn't say anything about
accepting...
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{78}{0F}(Stomp!)
[pause]
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{E4}{0F}Ouch! My foot...Karen,
what are you...
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{DE}{0E}Kai, please take good care of
Popuri.
[pause]
Karen Karen:
{DE}{0E}{F7}{0F}Thank you, Karen.
I promise, Rick.
{END}
Karen Karen:
{DE}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}Rick...bracie...dziękuję za zaakceptowanie nas.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Nic nie mówiłem o akceptacji...
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{78}{0F}(Tupot!)
[pause]
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{E4}{0F}Oh! Moja noga...Karen, co Ty rob...
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{DE}{0E}Kai, opiekuj się Popuri.
[pause]
Karen Karen:
{DE}{0E}{F7}{0F}Dziękuję Karen. Obiecuję Rick.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DE}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B1}{0F}
{2F}{0E}......
[pause]
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}OK, let's drink.
{END}
Karen Karen:
{DE}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B1}{0F}
{2F}{0E}......
[pause]
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}OK, napijmy się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stupid.
{END}
Karen Karen:
{DF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Głupi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
As her brother, my feelings
are complicated.
{END}
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jako jej brat, moje uczucia są dosyć skomplikowane.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}But the most important thing
is Popuri's happiness.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}......Sigh.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Najważniejsze jest szczęście Popuri.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}......Sigh.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Hey, you don't look too happy.
Are you still thinking about
that time?
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Hej, nie wyglądasz na szczęśliwego. Ciągle rozmyślasz o tamtym?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Kai seems to have forgiven
you. How long are you going to
mope around?
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Kai Ci chyba wybaczył. Jak długo zamierzasz chodzić osowiały?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sorry I didn't invite you.
I just didn't want to make
a big deal out of things...
But thank you.
[pause]
Let's have a drink.
{END}
Karen Karen:
{DF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przepraszam nie zaprosiłem Cie. Nie chciałem robić wielkiej sprawy z niczego... Ale dziękuję.
[pause]
Napijmy się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That guy Rick...he accepted me.
I just know a happy life is
waiting for me now.
{END}
Karen Karen:
{DF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ten chłopak Rick...zaakceptował mnie. Wiem, że szczęśliwe życie czeka na mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
I feel funny in this dress...
so out of character.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Czuję się dzwonie w tym ubraniu... tak z charakterem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Anyway, I'm happy.
I wonder if Dad feels relieved
now.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Zresztą, jestem szczęśliwy. Ciekawe czy tata czuje ulgę teraz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff has settled down in the
village. I can't try to match
him up with my daughter
anymore...
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}But that's no matter.
Cliff is a part of our family.
So now Ann is my daughter too.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff zamieszkał w wiosce. Nie mogę wyswatać go z moją córką...
[pause]
 
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}Ale nie ma to znaczenia. Cliff jest częścią mojej rodziny. Więc Ann jest też moją córką.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I feel more comfortable
with Karen than with anybody
else. I've probably been
thinking about this for a long
time.
{END}
Karen Karen:
{E0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale najlepiej czuję się będąc z Karen niż z jakąkolwiek inną. Zastanawiałem się nad tym od dłuższego czasu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
{F2}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Rick is the only man in the
house, so I think that's why
he's that way. He seems more
relAxed when it's just the two
[pause]
of us than when he`s with
Lillia and Popuri.
{END}
{F2}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Rick jest jedynym facetem w domu, więc dlatego tak się zachowuje. Wydaje się bardziej zrelaksowany, niż jak jesteśmy we
[pause]
dwoje w tedy on `a z Lillia i Popuri.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
(Sob sob sob) Karen...
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
(Sob sob sob) Karen..
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E2}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey...today Mary and I got
married. What, you knew that?
I see...
{END}
Karen Karen:
{E2}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej...dziś Mary i ja bierzemy ślub. Co, już to wiesz? Cóż...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E2}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Come over if you're free.
{END}
Karen Karen:
{E2}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wpadnij jeśli masz wolny czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I've never met anyone like
Gray. He's totally different
from my father, and he always
says exactly what
[pause]
he's thinking.
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Nigdy nie spotkałam nikogo takiego jak Gray. On jest całkiem inny od mojego ojca, i zawsze mówi dokładnie to, co
[pause]
myśli.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I was that age, men didn't
even think of marriage until
they became independent...
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy byłam w tym wieku, mężczyźni nawet nie myśleli o ślubie do póki nie byli niezależni...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary is a kind and reliable
person. With a girl like her,
even a guy like Gray can do
something in life.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary jest uprzejma i rzetelna. Z dziewczyną taką jak ona, i facetem takim jak Gray mogą zrobić coś w życiu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This should work out fine.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To powinno pracować dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.