Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Sasha

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Sasha

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
7. TAK 3
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Goddess costumes are
passed down from mother to
daughter from generation to
generation.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stroje Bogiń są przekazywane z matki na córkę z pokolenia na pokolenie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Jeff! You sold on credit
again! You're such a pushover...
That was the Doctor, right?
I'll go to the clinic to get
[pause]
the money.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Umm...
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Jeff! Znowu sprzedałeś na zeszyt! Jesteś strasznie naiwny... To był doktor, prawda? Pójdę do kliniki żeby dostać pieniądze.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Umm...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeff named that one Gauguin,
even though it's a girl.
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeff nazywa ją Gauguin, mimo, że to kotka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry for being late.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam za spóźnienie.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nie problem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry. I...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam, ja...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nic takiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
You asked me first, you know.
What's the matter with you!?
{END}
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przecież zapytałeś mnie pierwszą.
Co z tobą!?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Kai sent me letters for
a year. I persuaded him to
accept Rick.
{END}
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Kai wysyłał mi listy przez rok. Przekonywałam go, żeby zaakceptował Ricka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You did pretty good, {0A}{40}.
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spisałeś się całkiem nieźle, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
Sasha
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I'm very happy.
{END}
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Jestem bardzo szczęśliwa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
People who don't keep their
promises will lose out in the
end.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Ludzie, którzy nie dotrzymują obietnic, w końcu srodze się zawiodą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wonder if Jeff will try
again next year too...
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ciekawe, czy Jeff spróbuje znowu także za rok...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Let's go somewhere after the
dance.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Wybierzmy się gdzieś po wszystkim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I'm nervous.
I'm not good at doing things in
public.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Denerwuję się. Kiepsko mi idą występy przed publicznością...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 5
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
How are you doing?
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co u ciebie słychać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Today is the happiest day of
my life.  
{END}
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień mojego życia.  
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 3
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you ever need anything,
don't hesitate to ask.
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebował, nie wahaj się zapytać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...The people I'm closest to are
all celebrating my marriage
with Kai.
{END}
Sasha Sasha:
{E5}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Ludzie z którymi jestem najbliżej świętują wesele z Kaiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My husband says his stomach
hurts on days when it rains or
snows.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mój mąż mówi, że boli go brzuch w deszczowe i śnieżne dni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 3
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've never had a stomachache
like that, so I don't know.
What do you think?
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nigdy nie miałam takiego bólu brzucha, więc nie wiem. Co o tym sądzisz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 3
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I thought she was independent,
but she acts like a puppy
around you.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wydawała się być niezależna, ale przy tobie zachowuje się jak mały szczeniaczek.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 6
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Karen has seen how Jeff acts,
so she probably thought all
husbands are like that. Jeff
dotes on me too much, though...
[pause]
The balance has to be right.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Karen widziała zachowanie Jeffa, więc prawdopodobnie myślała, że wszyscy mężowie tacy są. Tylko, że Jeff jest we mnie zbyt zapatrzony...
[pause]
Równowaga powinna być zachowana.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Now wait {0A}{40},
are you saying you're
dissatisfied with Karen in
some way?!
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chwileczkę {0A}{40}, chcesz mi powiedzieć, że w jakiś sposób jesteś niezadowolony z Karen?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you ask me, my daughter is
a great kid.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli chodzi o mnie, to moja córka jest wspaniałym dzieckiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sigh... This bad weather gives
me the blues.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Echh... Ta brzydka pogoda sprawia, że czuję się przygnębiona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I suppose it's good for you
farmers.
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale przypuszczam, że wam farmerom taka pogoda służy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Normally I go see how Ellen is
doing on Tuesdays, but...
{END}
Sasha Sasha:
{E5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zazwyczaj we wtorki idę sprawdzić jak Ellen sobie radzi, ale...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I think it creates problems
when I visit on bad-weather
days.
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślę, że to sprawia problemy, kiedy przychodzę w deszczowe dni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 5
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sometimes I visit Yodel Ranch,
since Barley and May live
alone there.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czasami odwiedzam Jodłowe Ranczo, odkąd Barley i May mieszkają tam sami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Though it's not like I need to
do something.
{END}
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mimo wszystko, to nie tak, że muszę coś robić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May is missing?
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May zaginęła?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.