Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Gosh Kai, it's rare to see you
at a village festival.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Yeah, well...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}I've asked you so many times,
and you never show up!
I figured you didn't like our
village festivals.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Today is special.
I made a promise with someone.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Jejku, Kai, to rzadkość widzieć cię na festiwalu.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Tak, cóż...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}Wiele razy Cię zapraszałam i nigdy się nie pojawiłeś! Myślałam, że nie lubisz naszych wiejskich festiwali.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Dzisiejszy jest wyjątkowy.
Przyrzekłem komuś
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 4
Puste{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, there he is!
Hey {0A}{40}!! You're late...
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, tam jest!
Hej {0A}{40}!! Spóźniłeś się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}You promised to meet here with
{0A}{40}? Oh...that's a relief.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}What?
What did you say just now?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nothing!
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}Obiecałeś się spotkać tu z {0A}{40}? Och...co za ulga.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}Co? Co powiedziałaś?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nic!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey! Stay away from Popuri...
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej! Trzymaj się z dala od Popuri...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! It's all right...
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! Wszystko dobrze...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, look at the fireworks.
They seem so close.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, popatrz na te fajerwerki. Wydają się być tak blisko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks for today.
Because of me, you couldn't
watch the fireworks with the
other villagers... Sorry.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za dzisiaj.
Przeze mnie nie mogłeś zobaczyć sztucznych ogni z innymi... Wybacz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}!!
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You asked me to go to
Fireworks Festival with you,
didn't you?
...So why didn't you show up?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pytałeś mnie czy pójdę z tobą na Festiwal Sztucznych Ogni, prawda?
...Więc dlaczego nie pojawiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I was waiting for you.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czekałem na ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}I came to ask a favor.
Mom's been feeling bad lately
and I want to take care of
her, but we're short of help...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Would you take care of these
5 chickens?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Przyszedłem zapytać o przysługę. Mama ostatnio źle się czuje i chcę się nią zająć, ale potrzebujemy pomocy...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Mógłbyś zająć się tymi 5 kurczakami?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Pewnie
 Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Really? Oh, thank you.
I'll put the chickens in your
henhouse.
I'll also bring their food.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Naprawdę? Och, dziękuję.
Umieszczę kury w Twoim kurniku. Przyniosę również ich jedzenie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll close down the store for
a while.
You can have the eggs the
chickens lay.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zamknę sklep na chwilę. Możesz zabierać jajka złożone przez moje kury.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh,
well...I'll ask somebody else.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, więc...zapytam kogoś innego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Thanks to you, Mom feels
better now.
I'll take the chickens back.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Dziękuję Ci, mama czuje się już o wiele lepiej. Wezmę kury z powrotem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
They look strange...
Maybe they're sick... Did you
forget to feed them and bring
them indoors on rainy days?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wyglądają dziwnie...
Może są chore...
Zapomniałeś je nakarmić i zabrać do środka w deszczowy dzień?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
We're going to harvest the
grapes on our OrChard for
wine, starting tomorrow.
[pause]
Could you lend us a hand?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll help
 Sorry, I'm busy
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Od jutra będziemy zbierać winogrona na wino w naszym sadzie.
[pause]
Czy możesz nas wspomóc pomocną dłonią?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Pewnie, pomogę
 Wybacz, jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks. Come by the house
around 10AM tomorrow.
Of course, we'll pay you for
your work.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Przyjdź do mojego domu jutro około 10:00. Oczywiście, zapłacimy Ci za Twoją pracę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, and if you know anybody
else who wants work,
let them know we could use
the help.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, jeśli znasz kogoś jeszcze kto chciałby pracować, powiedz mu, że przydałaby się nam pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I understand...you've got your
own work to do.
But maybe you can ask someone
else to come and help us out.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem...masz swoją robotę do zrobienia.
Ale może mógłbyś zapytać kogoś czy by przyszedł i nam pomógł.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It'd be nice if you could help
until 5PM. Can you do that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'll help
 No, not today
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłoby miło gdybyś mógł pomóc do 17:00. Możesz to zrobić?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F Tak, pomogę.
 Nie, nie dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good, then I'll keep your
items here for safekeeping.
Do your best!!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, przechowam tutaj twoje rzeczy.
Daj z siebie wszystko!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Payment depends on how many
grapes you harvest.
Do your best.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wypłata zależy od ilości zebranych winogron. Daj z siebie wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The total is {00}{40}
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Suma wynosi {00}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are there any more grapes
left?
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zostały jeszcze jakieś winogrona?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you. See you tomorrow.
Here are your belongings.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Do jutra.
Oto twoje rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is fun.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To dobra zabawa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Here's today's wages.
We're done with the harvest.
Thank you for your help.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oto dzisiejsze wynagrodzenie. Skończyliśmy zbieranie. Dziękuję za twoją pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.