Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Duke

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Duke

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My daughter hated this kind of
thing.
She never participated in the
festival.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moja córka nie znosiła takich zabaw. Ani razu nie wzięła udziału w festiwalu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey there!
I've got the day off, but
there's nothing to do but eat
at The Inn.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj! Mam dziś wolny dzień, ale nie mam co robić więc jem w karczmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ask Manna if you want to buy
some wine.
She's my wife.
I have to go to work now.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zapytaj Mannę, jeśli chcesz kupić trochę wina. Ona jest moją żoną. Ja muszę iść teraz do pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I did more when Aja was
around. Manna has already gone
somewhere alone.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Robiłem więcej kiedy Aja była w pobliżu. Manna znów gdzieś poszła zamiast pomóc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna likes talking so much,
it's hard to just buy wine,
isn't it?
But please forgive her.
[pause]
She gets lonesome.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna tak uwielbia rozmawiać, że czasami ciężko tu kupić wino, czyż nie? Nie miej jej tego za złe.
[pause]
Ona czuje się samotna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is something wrong?
It's so late.
We only sell wine during
the day!
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Coś się stało? Jest już późno. Sprzedajemy wino tylko za dnia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna and I live here alone,
so it's good to have company.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna i ja mieszkamy tu sami, więc dobrze jest mieć towarzystwo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well hey there {0A}{40}.
How about some wine?
You drink, don't you?
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, witaj {0A}{40}. Co powiesz na odrobinę wina? Pijesz, co nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What, are you done already?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'm going home
 No, I'll continue
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co, już skończyłeś?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, wracam do domu
  Nie, chcę kontynuować
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Darn...
Manna checks the number of
bottles everyday...
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A niech to... Manna codziennie sprawdza liczbę butelek...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, but I was counting on your
help.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, ale ja liczyłem na Twoją pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to the church with
Cliff today.
I've never been, but I guess
there's a first for everything.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Idę dzisiaj do kościoła z Cliff'em. Nigdy tam nie byłem, ale wydaje mi się, że zawsze musi być ten pierwszy raz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, wait up... This is the last
day of work.
Help complete the harvest,
and then afterward we can
[pause]
drink some wine together, OK?
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, zaczekaj... Dzisiaj ostatni dzień pracy. Pomóż nam pozbierać plony a po wszystkim możemy
[pause]
napić się trochę wina, ok?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It wasn't scary.
The tomatoes were all mushy
ones that couldn't be sold.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To nie było straszne. Wszystkie pomidory były rozwodnione więc nie nadawały się do sprzedaży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 5
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Me and Doug always talk about
Cliff. He's a good guy,
despite his appearance.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawsze rozmawiam z Dougiem o Cliffie. Pomimo swego wyglądu, to dobry chłopak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}! What are you
doing at the warehouse?
Go to the house if you want to
buy wine.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}! Co robisz w magazynie? Idź do domu, jeśli chcesz kupić wino.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like it in the warehouse.
You can hear the sounds of
wine... It's alive, you know.
I don't think I could ever quit
[pause]
this job.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Podoba mi się w składzie. Można tu usłyszeć dźwięk wina... Wiesz, ono żyje.
[pause]
Nie sądzę, bym mógł odejść kiedykolwiek z tej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The work's become easier now
that Cliff helps out.
I appreciate it, {0A}{40}.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca stała się lżejsza, odkąd pomaga nam Cliff. Doceniam to, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff is thankful, too.
He said he would have had to
leave town if it weren't for
this job.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff również jest wdzięczny. Powiedział, że byłby zmuszony opuścić wioskę, gdyby nie ta praca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nice weather today, eh?
Your animals must be happy
about it too.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ładna dziś pogoda, hę? Twoje zwierzęta też muszą być szczęśliwe z tego powodu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On days like this I feel like
a drink even at noon.
But The Inn only sells booze
at night.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W dni jak ten mam ochotę na picie nawet w południe.
Ale w karczmie sprzedają gorzałkę tylko w nocy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}. Don't worry
about turning my offer down.
After all, you passed the word
on to Cliff.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}. Nie martw się, że odrzuciłeś moją ofertę. Jakby nie było, powiedziałeś o niej Cliff'owi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff is a hard worker...
I'd like him to continue if its
OK.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff ciężko pracuje... Chciałbym, żeby kontynuował, jeśli to nie problem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
We're going to harvest the
grapes on our OrChard for
wine, starting tomorrow.
[pause]
Could you lend us a hand?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll help
 Sorry, I'm busy
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Od jutra będziemy zbierać winogrona na wino w naszym sadzie.
[pause]
Czy możesz nas wspomóc pomocną dłonią?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Pewnie, pomogę
 Wybacz, jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, be sure to come tomorrow.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, pamiętaj aby przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hey, I'll take this. Put it on
my tab.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Oh...that thing...OK. Yeah,
next time.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hej, Wezmę to. Dopisz to do mojego rachunku.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Och...no tak...OK. Cóż, następnym razem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks. Come by the house
around 10AM tomorrow.
Of course, we'll pay you for
your work.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Przyjdź do mojego domu jutro około 10:00. Oczywiście, zapłacimy Ci za Twoją pracę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
One person makes a big
difference in this kind of
work.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W tego typu pracy jedna osoba robi dużą różnicę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, aren't you the guy from
the {0D}{40} farm? ...
What's wrong?
You don't look good.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nothing.
 You should pay
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, nie jesteś przypadkiem z farmy {0D}{40}? Coś się stało? Nie wyglądasz dobrze.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nic
 Powinieneś zapłacić
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, and if you know anybody
else who wants work,
let them know we could use
the help.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, jeśli znasz kogoś jeszcze kto chciałby pracować, powiedz mu, że przydałaby się nam pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.