Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Manna

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Manna

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I still remember the dance.
Ah, what memories...
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wciąż pamiętam ten taniec. Ach, co za wspomnienia...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, my body's going to feel
this tomorrow...
{END}
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, moje ciało poczuje to jutro...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It'd be nice if you could help
until 5PM. Can you do that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'll help
 No, not today
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłoby miło gdybyś mógł pomóc do 17:00. Możesz to zrobić?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F Tak, pomogę.
 Nie, nie dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good, then I'll keep your
items here for safekeeping.
Do your best!!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, przechowam tutaj twoje rzeczy.
Daj z siebie wszystko!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you. See you tomorrow.
Here are your belongings.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Do jutra.
Oto twoje rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
Here, take some wine.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję.
Proszę, weź trochę wina.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He can be so harsh!
It was just a couple grapes...
Here's your payment for today.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On może być taki surowy!
To było tylko kilka winogron...
To twoja wypłata za dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 5
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hi.
Maybe I shouldn't be telling
you this, but my daughter left
the village and ever since
[pause]
then Duke my husband drinks
himself to sleep every night.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, cześć. Może nie powinnam ci tego mówić, ale moja córka opuściła wioskę i od tamtej pory mój mąż Duke, upija się co wieczór przed snem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Do you mind if I keep talking?
Well anyway, I feel lonely
too, so I talk with people to
get things off my mind,
[pause]
although of course the
loneliness that I feel because
my daughter's not here could
never be relieved by just
[pause]
talking. It'd be different if
she'd gotten married but...
Oh, you came here on your own,
didn't you? Why was that...?
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Będzie ci przeszkadzało, jeśli będę mówić dalej? Cóż, w każdym razie też czuję się samotna, więc rozmawiam z ludźmi, żeby wyrzucać pewne rzeczy z mych myśli.
[pause]
Choć oczywiście samotność, którą czuję, bo nie ma tu mojej córki, nigdy nie zostanie uśmierzona przez zwykłą rozmowę.
[pause]
Byłoby inaczej, gdyby wyszła za mąż, lecz...
Ach, przyszedłeś tu z jakiegoś powodu, czyż nie? Co to było...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}.
How is the farm doing?
Speaking of farms, do you know
the story about the Yodel
[pause]
Ranch? Barley's daughter Joanna
left the village a long time
ago, like my daughter, except
Barley is old and alone,
[pause]
and when Joanna came back
she had a little girl.
If I were him I would have
been shocked!
[pause]
And soon after that,
Joanna left the village again...
That little girl was May...
I feel sorry for her.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}O, cześć {0A}{40}. Jak tam farma? A mówiąc o farmach, znasz historię o Jodłowym Ranczo?
[pause]
Córka Barley'a, Joanna, opuściła wioskę dawno temu, tak jak moja córka, z wyjątkiem tego, że Barley jest stary i samotny,
[pause]
 a gdy Joanna wróciła, miała małą dziewczynkę! Na jego miejscu byłabym zszokowana!
[pause]
A wkrótce po tym, Joanna znów odeszła z wioski... Ta mała dziewczynka to była May... Szkoda mi jej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna still hasn't come back.
Barley said that if Joanna
comes back to take May he
won't allow it. I think that's
[pause]
only natural. Maybe I shouldn't
poke my nose into other
people's business, but I feel
sorry for Barley and May!
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna wciąż nie wróciła. Barley powiedział, że jeśli Joanna wróci, by zabrać May, nie pozwoli jej. Myślę, że to oczywiste.
[pause]
Może i nie powinnam wtykać nosa w sprawy innych ludzi, ale szkoda mi Barleya i May!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
Do you talk much with Kai?
He came to the village when
he was still a teenager.
[pause]
He asked the Woodcutter Gotz
who lives up in the mountain
to build a small house on
Mineral Beach.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, cześć {0A}{40}! Rozmawiasz dużo z Kaiem? Przybył do wioski, gdy był jeszcze nastolatkiem.
[pause]
Poprosił drwala Gotza, który mieszka w górach, aby wybudował mały dom na Plaży Minerału.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Well, Gotz built the house and
on the following day,
Kai painted it all white!
Everybody says he's strange...
[pause]
When Carter came to
the village, people didn't know
what to think. But Kai's way of
talking rankled all the men
[pause]
in the village. Duke gets mad
when I say Kai's a good kid!
You know how men are with
their pride...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Wiesz, Gotz zbudował dom i następnego dnia, Kai pomalował go całego na biało! Wszyscy mówią, że on jest dziwny...
[pause]
Kiedy Kai przybył do wioski, ludzie nie wiedzieli co sądzić. Lecz sposób mówienia Kaia wkurza wszystkich facetów w wiosce.
[pause]
Duke wścieka się, kiedy mówię, że Kai to dobry dzieciak! Wiesz jak mężczyźni traktują swą dumę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
I heard from Harris that
he got a reply from Aja!
If things keep going well
[pause]
she may come back!
He might become Mayor of this
village, so of course she'd
come back to marry a mayor!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, cześć {0A}{40}! Słyszałam od Harrisa, że w końcu dostał odpowiedź od Aji! Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, możliwe, że wróci!
[pause]
Harris może zostać burmistrzem. Oczywistym jest, że wróci by za niego wyjść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Although I love my daughter
Aja very much, I've never
thought about leaving this
village to go be with her.
[pause]
Duke and I have a life here in
this village making wine...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pomimo tego, że bardzo kocham swoją córkę Aję, nigdy nie myślałam, żeby opuścić wioskę by z nią być.
[pause]
Duke i ja mamy tutaj w wiosce swoje życie robiąc wino...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}.
I was just talking with Anna.
Before she moved here she
lived in a town close to where
[pause]
my daughter lives now.
Naturally I worry about
how she's doing and what
she's doing.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć {0A}{40}.
Właśnie rozmawiałam z Anną. Zanim się tu przeprowadziła, żyła w mieście niedaleko mojej córki.
[pause]
Naturalnie, martwię się o to, jak sobie radzi i co robi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Anna is good at baking, too,
so I always look forward to
her Saturday visits.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Anna też dobrze piecze, więc zawsze czekam na jej sobotnie wizyty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, good afternoon. I often
come here to the square when
I have time to kill. I seldom
have much free time, but I
[pause]
love places where people
gather. It's fun to listen to
other people's stories,
isn't it? ...What's that look for?
[pause]
Of course I listen to others...
it's just that you don't speak
so I have to do all the
talking!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, dzień dobry. Często przychodzę tutaj na plac dla zabicia czasu. Rzadko mam czas wolny,
[pause]
ale kocham miejsca, w których zbierają się ludzie. Miło jest posłuchać historii innych ludzi, czyż nie? ... Czemu tak na mnie patrzysz?
[pause]
Oczywiście, że nie mówię non-stop... Po prostu ty nic nie mówisz, więc muszę podtrzymać rozmowę!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}When I was a teenager the wife
at The Inn was still alive and
I used to play with Sasha and
Lillia.
[pause]
In those days,
Duke was thin and very hip.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Kiedy byłam nastolatką, żona karczmarza jeszcze żyła i często bawiłam się z Sashą i Lillią.
[pause]
W tamtych czasach, Duke był szczupły i bardzo pociągający.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Sigh... I wonder if the weather
will stay like this all day.
It'll be bad wherever I go, but
I can't bear staying at home.
[pause]
Nobody listens to a thing
I say.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Ehh... Zastanawiam się, czy ta pogoda utrzyma się przez cały dzień. Gdziekolwiek nie pójdę będzie źle, ale nie potrafię usiedzieć w domu.
[pause]
Nikt nie słucha tego co mówię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Say!
Duke Charged for something at
the Supermarket again! 5000G!
What did he get without
[pause]
telling me! Jeff, don't sell
anything to Duke anymore, OK!?
{END}
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Wytłumacz mi! Duke znowu wziął na kreskę z supermarketu! 5000G! Czemu mi nie powiedział!
[pause]
Jeff, już nic nie sprzedawaj Duke'owi, tak?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Cliff is an honest, good lad.
...I won't tell anybody his
story until he talks about it
himself. I know how hard he
[pause]
had it. He went to the church
all the time, so I heard about
it from Carter. I'd like to
take his mother's place.
[pause]
We're thinking about asking him
to take over the OrChard in
the future if he agrees.
Duke was the first to say
[pause]
that.
Of course he cares about our
daughter foremost,
but he knows things can't stay
[pause]
the way they are forever.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Cliff jest uczciwym, dobrym chłopakiem. Nie opowiem nikomu jego historii, dopóki sam o tym nie zacznie rozmawiać. Wiem jak ciężko mu z tym.
[pause]
Chodził do kościoła cały czas, więc usłyszałam o tym od Cartera. Chciałabym zająć miejsce jego matki.
[pause]
Rozmyślamy o zapytaniu go, czy nie chce się zająć sadem w przyszłości. Duke pierwszy o tym wspomniał.
[pause]
Oczywiście wolałby naszą córkę, ale wie, że trzeba w końcu iść do przodu
[pause]
i nie patrzeć na przeszłość.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You have to be quiet
in church.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Musisz być cicho w kościele.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, thank you!
Do you always give gifts to
other villagers like this?
If so, you should give gifts
[pause]
to everybody.
Strange rumors might spread if
you only give gifts to the
pretty girls.
[pause]
Though I don't think that would
happen to you.
Anyway, thank you.
I love this.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, dziękuję! Zawsze dajesz takie prezenty innym mieszkańcom? Jeśli tak, to powinieneś dawać prezenty każdemu.
[pause]
Różne pogłoski mogą się szerzyć, gdy będziesz dawał je tylko pięknym dziewczynom.
[pause]
Jednak nie sądzę, aby tobie się to przydarzyło. Tak czy inaczej, dziękuję. Uwielbiam to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Why, thank you.
You're so incredibly diligent.
Oh, don't take me wrong.
I mean it in a good way.
[pause]
Duke is such a pompous lump,
a person like you stands out.
Thank you... really.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Ależ dziękuję. Jesteś niezwykle pracowity. Och, nie zrozum mnie źle. Miałam na myśli w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
[pause]
Duke jest taki sztywny, osoba taka jak ty odstaje od tego. Dziękuję ci... naprawdę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff has settled down in the
village. I can't try to match
him up with my daughter
anymore...
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}But that's no matter.
Cliff is a part of our family.
So now Ann is my daughter too.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff zamieszkał w wiosce. Nie mogę wyswatać go już z moją córką...
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}Ale nie ma to znaczenia. Cliff jest jakby częścią mojej rodziny. Więc Ann jest też moją córką.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 3
Manna
"
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Thank you.
Do you make a point of giving
every villager their favorite
thing?
[pause]
I mean, not everyone is happy
with everything you give to
them, so you should give then
different things and watch
[pause]
their expressions.
They may hesitate to tell you
what they really feel, but you
can read it in their faces.
[pause]
For example, my expression now
is a ""normal"" expression.{END}"
"
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Dziękuję. Czy przykładasz się do tego, by obdarowywać mieszkańców ich ulubioną rzeczą?
[pause]
Mam na myśli to, że nie każdy cieszy się ze wszystkiego co dostanie, więc powinieneś dawać różne przedmioty i obserwować ich reakcję.
[pause]
Ludzie mogą się zawahać przed powiedzeniem tego, co naprawdę czują, ale można to wyczytać z ich twarzy.
[pause]
Na przykład, teraz moją reakcją jest ""normalna"" reakcja.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I still want Aja to come
back to the village soon.
I thought by now she'd have
lost interest and come home...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wciąż chce by Aja wróciła do wioski.
Myślałem, że znudzi się i wróci do domu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, well, uhmmm... I'll accept
this because it's from you.
But of course, I'd rather have
something I really like.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, więc, umm... Wezmę to, ponieważ jest od ciebie. Oczywiście, wolałabym coś, co naprawdę lubię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh my, what is this? I like
you, {0A}{40}, so I don't mind
whatever you do... but other
people may get angry.
[pause]
Be careful because the
villagers here don't take jokes
like this very well.
{END}
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}O rany, co to jest? Lubię cię {0A}{40}, więc nie przeszkadza mi to co robisz... ale inni ludzie, mogliby się rozzłościć.
[pause]
Bądź ostrożny, ponieważ tutejsi mieszkańcy, nie lubią takich żartów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.