Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Cliff

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Cliff

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
4. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm not participating.
There's no beach where I grew
up, you see, so I can't swim.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie biorę udziału. Nie było plaży tam gdzie się wychowywałem, więc nie umiem pływać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is tremendous fun.
I'm sold!
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest strasznie śmieszne. Przekonałem się!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, you made it.
Help me if I start to drown,
OK?
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, udało Ci się. Pomóż mi, jeśli zacznę tonąć, okej?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That looked like fun.
Jeff was really trying hard.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wyglądało na niezłą zabawę. Jeff bardzo się starał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is fun.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To dobra zabawa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...What's up?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Well, you came here and ...
..........................................
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...Co się stało?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Cóż, wszedłeś tutaj i tego ...............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann...
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann....
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And it's all because you asked
me to work at the OrChard.
Thank you.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I to wszystko dzięki Tobie, ponieważ zapytałeś mnie o pracę w sadzie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Master told me to come
listen to Ann's flute. Pastor
Carter also told me to come...
I'm looking forward to it.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mistrz mi powiedział abym posłuchał gry na flecie Ann. Pastor Carter kazał mi przyjść... Zamierzam to zrobić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I haven't told you yet...
I'm going to get married
with Ann.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, Jeszcze ci nie powiedziałem... Zamierzam pobrać się z Ann.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I decided to stay here in this
village. I have my family now.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Postanowiłem zostać w wiosce. Mam teraz rodzinę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Since coming to the village
I've been thinking about what
to do...
But I can't decide on anything.
{END}
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Od kiedy przybyłem do wioski, zastanawiałem się co robić... Ale nie mogę się na nic zdecydować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to stay at this Inn
as long as I have the money.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam zamiar zostać w Karczmie, dopóki wystarczy mi pieniędzy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 5
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann is very nice to me,
even though I'm such a mess...
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann jest dla mnie bardzo miła, mimo tego, że jestem takim bałaganiarzem...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}...!!... Where did you find this?
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{A9}{0F}Oh, I see...you told Ann about
it... The people in this picture
are my mother and sister...
[pause]
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{AC}{0F}I didn't like my home town,
so I left my family and moved
away...
[pause]
After a while I went back
there, but by then my mom had
died and my sister had moved
somewhere else....
[pause]
This village reminds me of my
home town....
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}...Oh, I'm sorry.
You don't want to hear my
story.
Thank you for the picture.
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}...!!... Gdzie to znalazłeś?
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{A9}{0F}Oh, rozumiem...powiedziałeś Ann o tym... Ludzie na zdjęciu to moja mama i siostra...
[pause]
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{AC}{0F}nie lubię rodzinnego miasta, więc opuściłem moją rodzinę i wyprowadziłem się...
[pause]
Po jakimś czasie wróciłem, ale mama zmarła, a siostra się przeprowadziła....
[pause]
Ta wieś przypomina mi rodzinne strony....
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}...Oh, Przepraszam. Nie chcesz słuchać mojej historii.
Dziękuję za zdjęcie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann looks like my sister.
She has the exact same smile.
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann wygląda jak moja siostra. Ma identyczny uśmiech.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I found a job,
so I may stay here awhile.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Znalazłem pracę, więc może zostanę tutaj na trochę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I first came to this
village some people didn't like
the idea of a stranger like me
staying for such a long time...
[pause]
But everybody here is
very kind.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy po raz pierwszy przybyłem do tej wioski, niektórym nie podobała się wizja, żeby obca osoba, została tu na tak długi okres czasu...
[pause]
Ale wszyscy są bardzo mili.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say.
What if I said I would stay...
here at The Inn!
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz. Co jeśli powiem, że chciałbym zostać... tutaj, w Karczmie!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 5
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't mean anything serious.
It's just this village...
it's grown on me, that's all.
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie mam na myśli nic poważnego. Po prostu ta wioska...
przekonałem się do niej, to wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Why do I keep staying in
a guest room?
Hahaha.
I asked the Master if I could.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dlaczego ciągle przebywam w pokoju dla gości? Hahaha. Zapytałbym wszechwiedzącego gdybym mógł.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 5
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I get along well with Ann.
I think she worries about me
too much, though.
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze się dogaduje z Ann. Myślę, że za bardzo się o mnie martwi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
.............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My hometown also has
a Fireworks Display in the
summer.
[pause]
I wonder if it was the same
display seen from a different
direction.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moje rodzinne miasto również ma pokaz fajerwerków w lecie.
[pause]
Zastanawiam się czy to był ten sam pokaz widziany z innego kierunku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...I...is it OK...?
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja... wszystko w porządku...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
.............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 5
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40}.
I'm getting low on cash...
I may have to leave
the village soon.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, {0A}{40}. Kończą mi się pieniądze... Możliwe, że wkrótce będę musiał opuścić wioskę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I enjoy working at
the OrChard.
Thank you, {0A}{40}.
{END}
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię pracować w sadzie. Dziękuję, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Carter told me that finding
a job meant I could stay in
this village.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Carter powiedział mi, że znalezienie pracy oznaczałoby, że mogę zostać w tej wiosce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
.............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.