Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Kai

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Kai

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey! Popuri asked me to come.
She was bouncing around like
a child.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej! Popuri pytała mnie czy przyjdę. Skakała wokoło jak dziecko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, there he is!
Hey {0A}{40}!! You're late...
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, tam jest!
Hej {0A}{40}!! Spóźniłeś się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you bring your
swimsuit?
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyniosłeś swój strój kąpielowy?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! It's all right...
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! Wszystko dobrze...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, look at the fireworks.
They seem so close.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, popatrz na te fajerwerki. Wydają się być tak blisko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks for today.
Because of me, you couldn't
watch the fireworks with the
other villagers... Sorry.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za dzisiaj.
Przeze mnie nie mogłeś zobaczyć sztucznych ogni z innymi... Wybacz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}!!
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You asked me to go to
Fireworks Festival with you,
didn't you?
...So why didn't you show up?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pytałeś mnie czy pójdę z tobą na Festiwal Sztucznych Ogni, prawda?
...Więc dlaczego nie pojawiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I was waiting for you.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czekałem na ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody popped up too much.
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy za dużo wyskakiwali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I have to win, being a man of
the sea and all.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Muszę wygrać, będąc człowiekiem morza i takich tam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What a let down... Ahhh, it's no
big deal.
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co za upokorzenie... Ahhh, to nic wielkiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What do you want?
How much do you know about me?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czego chcesz? Ile o mnie wiesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sigh... I like this village...
It's OK, but I just wish there
was somebody who spoke like
you do.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ech... Niby podoba mi się ta wieś... Jest OK, ale chciałbym żeby był ktoś z kim mogę porozmawiać jak z Tobą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you understand now?
It's hard.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Teraz rozumiesz? To trudne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Humph...nobody's coming to my
shop.
What's going on around here?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmm...nikt nie przychodzido mojego sklepu. Co się tutaj dzieje?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello...you weren't here
last year...
I'm Kai. Nice to meet you.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}I run a place at the beach
during the summer. Drop by.
You'll have to pay, but...anyway,
see you.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}O, cześć...nie było cię tu w zeszłym roku... Jestem Kai. Miło cię poznać.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}latem prowadzę budkę na plaży. Wpadnij. Nie dostaniesz nic na koszt firmy, ale... nieważne, narka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, that's that.
Let's go.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No więc dobrze.
Chodźmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}!
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
How's it going?
I'm here for a month this
summer.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jak leci?
Przyjechałem na lato.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Come visit my Seaside Lodge,
OK?
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjdź odwiedzić mnie w Przybrzeżnej Loży, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Summer's over so I'm heading
back south... Just wanted to say
good-bye... Take care.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lato się skończy więc ruszam z powrotem na południe...
Chciałem tylko pożegnać się...
Trzymaj się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, that was pretty exciting.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, to było bardzo ekscytujące.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
See you next summer!
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do zobaczenia następnego lata!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, you did pretty well in
there.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, całkiem nieźle ci poszło.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 4
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Winning is no big deal.
That's not why you're raising
hens anyway, right?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygrana to nic wielkiego.
Przecież nie po to hodujesz kury, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh...hi.
Want something to eat?
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O... Cześć.
Chcesz coś do jedzenia?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The roasted corn? They're 250G.
You know they're hard to eat
and you can't eat the whole
thing, but people buy them
anyway...
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pieczona kukurydza?
Kosztuje 250G. Ciężko się to je i nie da się jej zjeść w całości, ale ludzie i tak to kupują...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The spaghetti? That's 300G.
Pasta is good.
It gives you energy fast.
They say soccer players eat
[pause]
pasta before the games.
You should eat pasta before
your work too!
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spaghetti? Kosztuje 300G.
Makaron jest dobry. Szybko regeneruje energię. Powiadają, że piłkarze jedzą makaron przed meczem.
[pause]
Też powinieneś jeść makaron przed pracą!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, the pizza? That's 200G.
We change toppings daily, but
feature Hawaiian a lot. Look,
this is the pineapple we use.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pizza? Kosztuje 200G.
Codziennie zmieniam składniki, ale często robię Hawajską. Używam takich ananasów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.