Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 2
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}It doesn't look very happy.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}That's because it's still just
a pony.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Even so, it doesn't look
very spirited. It should be
running around.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}Nie wygląda na szczęśliwego.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}To dlatego, że wciąż jest kucykiem.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Nawet jeśli, nie wygląda na żwawego. Powinien dużo swobodnie biegać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Oh, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}Who's that, May?
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}It's {0A}{40}. He moved in
next to next door.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Oh yes, the {0D}{40} farm...
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8E}{0F}The horse isn't happy?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}The ranch has lots of horses
and sheep and cows, so we can't
trouble ourselves with just
this one animal. Even so,
[pause]
he seems lonely...
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}I can take care of him.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}That's sweet May, but you're
still young... Say, do you
have a horse?
[pause]
Well then, could you take care
of this pony until it grows
up? I'll pay you in some way.
[pause]
You don't have to do anything
special. Just talk to him
every day.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Take care of pony
 Don't take care of it
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Oh, {0A}{40}.
 [pause]
 
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}May, kto to jest?
 [pause]
 
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}To {0A}{40}. Wprowadził się na farmie obok.
 [pause]
 
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Ah tak, farma {0D}{40}...
 [pause]
 
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8E}{0F}Ten konik nie jest szczęśliwy?
 [pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}Nasze ranczo ma wiele koni, owiec i krów, więc nie możemy się martwić się humorem jednego zwierzaka. On chyba czuje się samotny...
 [pause]
 
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Mogę się nim zająć.
 [pause]
 
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}To słodkie May, ale wciąż jesteś zbyt młoda... Powiedz mi, masz już konia?
[pause]
Więc, czy mógłbyś zaopiekować się tym konikiem dopóki nie urośnie? Jakoś Ci się za to odwdzięczę.
 [pause]
 Nie musisz robić nic szczególnego. Po prostu mów do niego codziennie.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zaopiekuj się koniem.
 Nie opiekuj się nim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Oh good. Isn't that nice, May?
Everything will be just fine.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh thank you,
{0A}{40}. You name him, OK?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Świetnie. Czy to nie wspaniale, May? Wszystko będzie dobrze.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh dziękuję, {0A}{40}. Nadaj mu imię, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Let me tell you how to care
for the pony. He normally
stays outside, but you need to
bring him into the stable when
[pause]
it's raining.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Also...he likes to be Brushed.
And please remember to talk to
him every day.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}So I guess I'll just take him
to the stable at your farm.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Good-bye,{0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Pozwól, że powiem ci jak się nim zajmować. Zazwyczaj zostaje na dworze, ale musisz zaprowadzać go do stajni kiedy pada.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Lubi być szczotkowany. I pamiętaj proszę, aby mówić do niego codziennie.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}Teraz zaprowadzę go do stajni na twojej farmie.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Do widzenia, {0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Please be friendly to
{0B}{40}, OK?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę, bądź miły dla {0B}{40}, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}...Don't you like horses?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Well, it was a selfish
request. Don't worry, May.
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}...Nie lubisz koni?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Cóż, Była to egoistyczna propozycja. Nie przejmuj się May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But he's a good pony...
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale to dobry konik...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He's cute, isn't he? Won't you
reconsider....?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Take care of pony
 Don't take care of it
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest słodki, nie sądzisz? Może jeszcze to przemyślisz...?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zaopiekuj się koniem.
 Nie opiekuj się nim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I understand. I won't
ask again....
{END}
Barley Barley:
{8F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem. Nie będę więcej pytał...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I came to see how {0B}{40} was
doing.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyszedłem zobaczyć jak miewa się {0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hate to say this, but
I guess I'm going to have
to take the horse back... Such
a pity to see it looking
[pause]
so forlorn...
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wolałbym tego mówić, ale chyba muszę zabrać go z powrotem...
Szkoda mi patrzeć na niego, gdy jest taki zaniedbywany...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you're going to run a farm,
you have to take good care of
your animals.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli masz zamiar prowadzić farmę, musisz dobrze zajmować się swoimi zwierzętami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He looks so wonderful!
Thank you, {0A}{40}...
Let's go home, {0B}{40}!
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda wspaniale! Dziękuję {0A}{40}...
Wracajmy do domu {0B}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Let's go, {0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chodź, {0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}... Seems like he wants
stay here, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, how about if we do this?
As payment for raising him,
why don't you just keep him?
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}...
Wygląda na to, że nie chce ze mną iść, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, może tak zrobimy, co ty na to? Jako zapłatę za wychowanie go, może go po prostu zatrzymasz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good... I think it's best
for {0B}{40} too.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze... Myślę, że dla {0B}{40} to będzie najlepsze rozwiązanie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EB}{0F}
{2F}{0E}I'll bring the money next time...
[pause]
Jeff Jeff:
{EB}{0F}{F7}{0F}Huh? The next time...?
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EB}{0F}
{2F}{0E}Przyniosę pieniądze następnym razem...
[pause]
Jeff Jeff:
{EB}{0F}{F7}{0F}Huh? Następnym razem...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Jeff! You sold on credit
again! You're such a pushover...
That was the Doctor, right?
I'll go to the clinic to get
[pause]
the money.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Umm...
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Jeff! Znowu sprzedałeś na zeszyt! Jesteś strasznie naiwny... To był doktor, prawda? Pójdę do kliniki żeby dostać pieniądze.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Umm...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hey, I'll take this. Put it on
my tab.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Oh...that thing...OK. Yeah,
next time.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hej, Wezmę to. Dopisz to do mojego rachunku.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Och...no tak...OK. Cóż, następnym razem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, aren't you the guy from
the {0D}{40} farm? ...
What's wrong?
You don't look good.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nothing.
 You should pay
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, nie jesteś przypadkiem z farmy {0D}{40}? Coś się stało? Nie wyglądasz dobrze.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nic
 Powinieneś zapłacić
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Huh...? You're strange.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Huh...? Jesteś dziwny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dad! You sold on credit again?
That was Duke, right? I'll go
catch up with him.
{END}
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tato! Znowu sprzedałeś na zeszyt?
To był Duke, tak?
Czeka nas poważna rozmowa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
Jeff
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh...I have a stomachache...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahaha, it's OK.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahaha, w porządku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}
{2F}{0E}Duke!
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Oh, Karen!
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}You should pay when you buy
something!
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}OK, OK... You I can't escape...
{END}
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}
{2F}{0E}Duke!
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Och, Karen!
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Jeśli coś kupujesz to zapłać!
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}OK, OK... przed Tobą nie da się uciec...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Thanks for the help. You own
the {0D}{40} farm, right? My
name's Karen. Nice to meet you.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Dzięki za pomoc. Jesteś z farmy {0D}{40}, prawda?
Nazywam się Karen. Miło cię poznać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Welcome!
Please take your time.
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Witam! Proszę nie spiesz się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
Doug
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, you're the guy from the
{0D}{40} farm, right?
Could you...uhm...
come here for a second?
{END}
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, jesteś z tej farmy {0D}{40}, tak?
Mógłbyś...uhm... podejść na sekundkę?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
Doug
Doug Doug:
{CF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uhmm...that girl is my daughter,
Ann. What do you think of her?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Seems cheerful
 She's cute
{END}
Doug Doug:
{CF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uhmm...Ta dziewczyna to moja córka, Ann. Co sądzisz o niej?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Wygląda na radosną
 Jest urocza
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.