Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Jeff

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Jeff

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Corn seeds you plant in the
Summer. They're expensive at
300G a bag, and they take
a long time to grow.
[pause]
But you can harvest a lot of
corn from one plant and you
can sell them for 100G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Kukurydzy sieje się w lecie. Jeden worek kosztuje 300G, a wykiełkowanie zajmuje im sporo czasu.
[pause]
Ale plony możesz zbierać wielokrotnie i sprzedawać je po 100G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 9
Jeff
Jeff Jeff:
{EB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Oh, it's you.
You've certainly got your work
cut out, getting the farm back
in shape in just three years...
{END}
Jeff Jeff:
{EB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Och, to ty. Z pewnością napracowałeś się doprowadzając farmę do porządku w zaledwie trzy lata...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Onion seeds you plant in the
Summer.
One bag costs 150G.
Onions are a good deal because
[pause]
they're cheap and you can
harvest them quickly.
You can sell them for 80G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Cebuli sadzi się w lecie. Jeden worek kosztuje 150G.
[pause]
Cebula jest dobra ponieważ jest tania i szybko rośnie. Możesz ją sprzedać po 80G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 6
Jeff
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is a small village,
so try and get along with
everyone... Otherwise... Ouch!
Never mind... I'm OK...
{END}
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To mała wioska, więc spróbuj żyć w zgodzie ze wszystkimi... W przeciwnym razie... Auć! Nieważne... Nic mi nie jest...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pumpkin seeds you plant in the
Summer.
They're fairly expensive at
500G a bag, and they take a
long time to grow.
[pause]
But pumpkin is good for you
and you can sell them for 250G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Dyni sieje się w lecie. Są dosyć drogie bo po 500G za worek i bardzo długo rosną.
[pause]
Ale Dynia jest zdrowa i możesz ją sprzedać za 250G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Jeff
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Hmmph,
I can't believe Karen's back...
{END}
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Echhh, Nie mogę uwierzyć, że Karen wróciła...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Eggplant seeds you plant in
the Fall.
The eggplants sell for 80G
a piece, and you can harvest
[pause]
many times from each plant, so
they're a good deal.
One bag of seeds costs 120G.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Bakłażana sadzi się na jesień.
[pause]
Możesz sprzedać go po 80G za sztukę i możesz je wielokrotnie zebrać, więc to dobry interes. Jeden worek kosztuje 120G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You put the Fish Food in the
Fish Pond.
Just one per day, no matter
how many fish you have.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wrzucaj jedzenie dla ryb do stawu. Tylko jedną porcję dziennie, nieważne ile masz ryb.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 4
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I thought she was living
happily.
What happened?
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślałem, że wiodła szczęśliwe życie. Co się stało?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Let's go somewhere after the
dance.
{END}
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wybierzmy się po wszystkim na spacer.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Carrot seeds you plant in the
Fall.
You can sell carrots for 120G
a piece and they are also good
[pause]
to eat.
One bag costs 300G.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Marchwi sieje się na jesień. Możesz je sprzedać po 120G za sztukę a do tego są bardzo smaczne.
[pause]
Jeden worek kosztuje 300G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 5
Jeff
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Hmmph, seems Karen's here for
the long haul...
{END}
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Hmm, wygląda na to, że Karen jest tu na dłużej...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I feel embarrassed in these
gaudy clothes.
But it's a good opportunity
to study regional customs.
{END}
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Czuję się zawstydzona w tak krzykliwych strojach. Ale to dobra okazja, by poznać tutejsze zwyczaje.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sweet potato seeds you plant
in the Fall.
One bag costs 300G.
But they grow fast, you get
[pause]
big harvests, and you can sell
them for 120G a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Batatów sieje się na jesień. Jeden worek kosztuje 300G ale za to szybko i obficie rosną.
[pause]
Możesz je sprzedać po 120G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 4
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm happy but also anxious.
It's complicated.
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem szczęśliwy, a zarazem niespokojny. To skomplikowane.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I escort Sasha here every
year...though she refused me way
back in the beginning.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co roku odprowadzam tu Sashę ...chociaż odrzuciła mnie na samym początku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spinach seeds you plant in the
Fall.
You can sell the spinach
plants for 80G each.
[pause]
At 200G a bag they're
inexpensive, plus they grow
fast.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Szpinaku sieje się na jesień. Możesz go sprzedać po 80G za sztukę.
[pause]
Kosztują tylko 200G a do tego bardzo szybko rosną.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 6
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm up to my ears in bills.
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tonę w rachunkach po uszy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can plant grass seed
anytime but Winter.
They cost 500G per bag.
You don't need to bother
[pause]
watering it. And once the
grass grows tall you can cut
it down to make fodder.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Trawę możesz zasiać w każdą porę roku oprócz zimy. Kosztuje 500G za worek.
[pause]
Nie musisz jej podlewać, a gdy trawa urośnie, po ścięciu będziesz mógł ją przerobić na paszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 6
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's because I'm a pushover.
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To dlatego, że jestem naiwniakiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's Fish Food over there.
Just add food to the Fish Pond
once daily.
How many do you want to buy?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To karma dla ryb. Każdego dnia po prostu wrzuć trochę do stawu.
Ile chcesz kupić?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 6
Jeff
{EE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, I paid off all the shop's
bills.
{END}
{EE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, spłaciłem wszystkie rachunki.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Jeff
{EE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And I'm going to keep working
hard!
{END}
{EE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I nadal zamierzam ciężko pracować!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's very quiet here...
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest tu bardzo spokojnie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you very much.
I'll have the Fish Food brought
to your Feed Box on the farm.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za zakup. Dostarczę karmę dla ryb do twojego pojemnika na farmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 5
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It feels like my heart is
being purified.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ulżyło mi na sercu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's a Rucksack.
It can hold twice the amount
of your own Rucksack. It costs
3000G. Want to buy it?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Plecak. Może pomieścić dwukrotnie więcej niż twój obecny plecak. Kosztuje 3000G. Kupujesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't feel so good today
again.
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziś też nie czuję się zbyt dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That Bin can hold a lot of
stuff for shipment.
It costs 5000G.
Want to buy it?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ten kosz może zmieścić bardzo dużo towaru na sprzedaż. Kosztuje 5000G. Podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 4
Jeff
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I feel better when I visit
the clinic.
{END}
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czuję się lepiej, kiedy odwiedzam klinikę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.