Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
81. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, let's ask the Gourmet to
begin the judging.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, zapytajmy Smakosza czy może już zacząć oceniać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is that so?
Well then let me know when it's
all right to start the
judging.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tak? W takim razie daj mi znać kiedy mogę zacząć sędziować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Can we ask him to start the
judging now?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy możemy go poprosić by zaczął już sędziować?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak
 Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack's job has him go to so
many places, so he knows the
most about homes that raise
dogs.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca Zacka zmusza go do podróżowania, więc zna domy przygarniające psy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can buy a ticket here, and
exchange the coins for gifts.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Możesz kupić tu los, i wymienić monety na prezenty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People in the race can also
buy tickets.
Of course, they bet on
themselves.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ludzie biorący udział w wyścigu też mogą kupować losy. Oczywiście stawiają na siebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you here to buy a ticket?
Or perhaps to exchange for
a gift?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F} Buy another ticket
 Exchange medals for a gift
 Nothing, thanks
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś tutaj, żeby kupić kupon? A może zamienić medale na prezent?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F} Kup następny kupon
 Wymień medale na prezent
 Nie, dziękuję
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you here to buy a ticket?
Or perhaps to exchange for
a gift? {FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F} Buy a ticket
 Exchange medals for a gift
 Nothing, thanks
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś tutaj, żeby kupić kupon? A może zamienić medale na prezent?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F} Kup kupon
 Wymień medale na prezent
 Nie, dziękuję
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're going to buy a ticket,
right?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zamierzasz kupić los, tak?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're going to exchange medals
for a gift, right?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Masz zamiar wymieńić medale na prezent, tak?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you change your mind?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zmieniłeś zdanie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Here you go.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this OK?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zgadza się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is on the
22nd of this month. Could you
bring 3 corn by the 21st so I
can use them for the festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść trzy kukurydze 21, dzień wcześniej?
[pause]
Przydadzą mi się podczas święta.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Jasne
 Nie znajdę czasu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You don't have enough medals.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie masz wystarczającej liczby medali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those 3 corn
for the Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 kukurydze na Festiwal Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Anything else?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Coś jeszcze?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, what do you think?
This was your grandpa's farm.
It's been neglected for quite
some time,
so it's a bit of a mess...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, co o tym myślisz? To było gospodarstwo twojego dziadka. Dość długi czas było zaniedbywane, więc jest trochę w rozsypce...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you. If there's
a kitchen these corn will be
used at the Cooking Festival.
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas festiwalu gotowania będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je.
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you remember when you were
young and spent summer
vacation on this farm......?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pamiętasz kiedy byłeś młody i spędziłeś wakacje w tym gospodarstwie......?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This corn looks delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ta kukurydza wygląda przepysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is on the
22nd of this month.
Could you bring 3 cucumbers
[pause]
by the 21st so I can use them
for the festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść trzy ogórki 21, dzień wcześniej?
[pause]
Przydadzą mi się podczas święta.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Jasne
 Nie znajdę czasu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The villagers are getting
together tomorrow for the
Harvest Festival at 10AM.
Everyone brings ingredients
[pause]
and we cook up a big pot of
food.
[pause]
{F7}{0F}Please bring something
delicious to add to the
hot-pot. See you tomorrow.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mieszkańcy zbierają się razem jutro o 10:00 na Festiwal Żniw.
[pause]
Wszyscy przynoszą składniki i gotujemy wielki kocioł zupy.
[pause]
{F7}{0F}Proszę przynieś coś przepysznego i wrzuć to do kotła. Do zobaczenia jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It was wonderful.
Congratulations.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To było cudowne. Gratuluję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
103. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 cucumbers for the Cooking
Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 ogórki na Festiwal Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
104. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you. If there's
a kitchen these cucumbers
will be used at the Cooking
Festival.
[pause]
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli w trakcie festiwalu gotowania będzie można skorzystać z kuchni, zrobię z nich użytek.
[pause]
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
104. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The races are over and
everyone has gone home.
Tell me if you want to
exchange medals for a gift.
[pause]
I'll be here a little longer.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wyścigi się skończyły i wszyscy poszli do domu. Powiedz mi, jeśli chcesz zamienić medale na prezent.
[pause]
Ja zostanę tu trochę dłużej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These cucumbers look
delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te ogórki wyglądają przepysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There are still some races
to run.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest jeszcze kilka wyścigów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.