Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
140. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Manna.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Manna!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Tak, zatem... Zwycięzcą jest Manna.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Gratulacje Manna!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Ann.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Ann!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Tak, zatem... Zwycięzcą jest Ann.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Gratulacje Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Doug.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Doug!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Tak, zatem... Zwycięzcą jest Doug.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Gratulacje Doug!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
146. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Ann.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Ann!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Tak, zatem... Zwycięzcą jest Ann.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Gratulacje Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
151. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
So, did you have fun {0A}{40}?
Please join in next year, too.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Więc, dobrze się bawisz {0A}{40}? Proszę, przyjdź także za rok.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
155. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The two of you work together
to make a happy life.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Niech wasza dwójka pracuje wspólnie nad tym, aby wieść szczęśliwe życie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
155. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well done, well done.
Please participate next year,
too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobra robota. Postarajcie się wziąć udział również w przyszłym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
156. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you have fun?
The Cooking Festival is
particularly lively because
everyone uses vegetables grown
[pause]
here in the village.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bawiłeś się dobrze? Festiwal Gotowania jest szczególnie uczęszczany ponieważ każdy używa warzyw z wioski.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
167. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The gist of the matter is that
we decided to ask you to leave
the village. I'm sorry...please
don't take it too badly...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Istotą sprawy jest to, że zdecydowaliśmy się poprosić Cię o opuszczenie wsi.
Przepraszam... Proszę nie załamuj się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You didn't take good care of
your animals.
They should have been treated
as the prized assets they are.
[pause]
As the owner of a farm you
failed.
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie dbałeś dobrze o zwierzęta. Powinny być traktowane tak jak na to zasługują.
[pause]
Jako właściciel gospodarstwa zawiodłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
169. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You have no livestock on your
farm, right?
We can't accept you as the
owner of the farm...
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie masz żadnych zwierząt w gospodarstwie, prawda? Nie możemy zaakceptować ciebie jako właściciela farmy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
170. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You haven't gotten along well
with the villagers.
So there was really no choice.
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie zaprzyjaźniłeś się z mieszkańcami. Nie mieliśmy innego wyboru.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
171. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack deplored how you hardly
ever had any crops to sell.
You can't manage a farm under
those conditions...
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack ubolewał nad tym, że rzadko kiedy miałeś rośliny do sprzedania. Nie możesz prowadzić farmy w takich warunkach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well if it isn't {0A}{40}.
How is the farm?
How are things going?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czyż to nie {0A}{40}. Jak idzie na farmie? Co słychać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It seems you hate to tend the
fields. But growing crops is
an important part of running
a farm.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to, że nie lubisz pielęgnować pola. Sadzenie roślin jest ważną częścią prowadzenia farmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
173. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nobody can do well right from
the start. Running a farm is
very difficult.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nikt nie ma łatwo na start. Prowadzenie farmy jest bardzo trudne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
173. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The girls of this village don't
seem to like you very much.
If you were going to stay in
this village, I expected you
[pause]
to think about marriage.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziewczyny z miasteczka nie lubią Cie zbytnio. Jeśli chcesz zostać w miasteczku oczekiwałbym od Ciebie zawarcia małżeństwa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40}!
How's the farm?
Getting used to things?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, {0A}{40}!
Jak tam na farmie? Przyzwyczaiłeś się już?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, congratulations.
It was fun, wasn't it?
Please join in next year, too.
And provide some tomatoes...
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No, gratulacje. Było fajnie, prawda? Przyjdź proszę także za rok,I przynieś trochę pomidorów...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You don't take very good care
of pets. I didn't take you to
be such a cold person.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie opiekowałeś się dobrze zwierzętami. Nie brałem Cię za tak zimną osobę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
175. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I can't say anything about
farming...
But I'll do whatever I can
about other things.
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie potrafię nic powiedzieć na temat farmerstwa...
Ale powiem ci wszystko, co mogę na temat innych rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
175. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}A lot of people gathered here
today for you.
You really did a splendid job.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Good job, {0A}{40}.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Everybody gathered here today
for you, {0A}{40}.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{7C}{0F}Hmmmm, this is the result of
three years.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Yeah, I didn't expect much from
him at first.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Ahahaha...don't talk like that,
Rick.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ahem......anyway...
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}Keep up the good work.
I expect to continue to see
good crops from you.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}Wielu ludzi zebrało się dzisiaj dla Ciebie. Zrobiłeś naprawdę świetną pracę.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Dobra robota, {0A}{40}.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Wszyscy zebrali się tu dla ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{7C}{0F}Hmmmm, to jest właśnie wynik trzyletniej pracy.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Tak, nie spodziewałem się po nim tego na początku.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Ahahaha...nie mów tak, Rick.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ahem......tak...
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}Tak trzymaj, dobra robota. Mam nadzieję że dalej będę zabierał od ciebie dobre zbiory.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey there, {0A}{40}!
I heard your farm is doing
pretty well.
Is it true?
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, {0A}{40}!
Słyszałem, że twoja farma ma się coraz lepiej.
To prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
177. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's all Greek to me,
but I do know that our lives
depend on farmers like you,
{0A}{40}.
[pause]
So I appreciate your efforts.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wszystko jest dla mnie czarna magią, ale wiem, że nasze życie jest zależne od farmerów takich jak ty, {0A}{40}.
[pause]
Więc doceniam twoje starania.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Too bad about the weather
today.
I'll visit Ellen and go to
Rose Square if it clears up.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie dobrze, że dzisiaj jest taka pogoda.
Odwiedzę Ellen i pójdę na Plac Róży, jeśli się rozpogodzi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
179. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I guess it's not all bad.
Farmers and gardeners must
love days like this.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale zdaje mi się, że nie jest wcale tak źle. Farmerzy oraz ogrodnicy muszą kochać dni takie jak te.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
180. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}. Nice weather
we're having today.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {0A}{40}.
Mamy dzisiaj piękną pogodę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
181. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ellen and I eat Apple Pie
together on the weekends.
We both love the Apple Pie
they make at The Inn.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Razem z Ellen jemy szarlotkę w weekendy. Oboje uwielbiamy szarlotkę, którą pieką w karczmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like the rain has
no plan to stop.
And I was looking forward to
going to the Square.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zdaje się, że opady deszczu nie mają zamiaru ustać.
A ja planowałem, by pójść na plac.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
183. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There's no helping it.
I'm going to The Inn today.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nic na to nie poradzę.
Idę dziś do karczmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.