Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
106. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is on the
22nd of this month.
Could you bring 3 sweet
potatoes by the 21st so I can
[pause]
use them for the festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść trzy bataty 21, dzień wcześniej?
[pause]
Przydadzą mi się podczas święta.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Jasne
 Nie znajdę czasu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 Sweet potatoes for the
Cooking Festival? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 bataty na Festiwal Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you. If there's
a kitchen these Sweet potatoes
will be used at the Cooking
Festival.
[pause]
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas festiwalu gotowania będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je.
[pause]
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
109. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These Sweet potatoes look
delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te bataty wyglądają przepysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is on
the 22nd of this month.
[pause]
Could you bring 3 eggs by the
21st so I can use them
for the festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść trzy jajka 21, dzień wcześniej?
[pause]
Przydadzą mi się podczas święta.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Jasne
 Nie znajdę czasu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tomorrow the Cooking Festival
starts at 10AM in the Square.
[pause]
Be sure to come.
If you bring a homemade dish
you can enter the contest
then.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro o 10:00 na placu odbywa sie Festiwal Gotowania.
[pause]
Nie zapomnij przyjść. Jeśli przyniesiesz swoją potrawę, możesz wziąć udział w konkursie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
111. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those 3 eggs
for the Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 jajka na Festiwal Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you. If there's
a kitchen these eggs will be
used at the Cooking Festival.
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas festiwalu gotowania będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je.
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody seems to be looking
for someone to join their
teams.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy szukają kogoś kto dołączy do ich drużyn.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These eggs look delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te jajka wyglądają przepysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you bring a dish to enter
in the contest, {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy przyniosłeś potrawę na konkurs, {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, you didn't join any team...
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, nie dołączyłeś do żadnej drużyny...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
114. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is on the
22nd of this month.
Could you bring 3 containers
of milk by the 21st so
[pause]
I can use them for the
festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść trzy butle mleka 21, dzień wcześniej?
[pause]
Przydadzą mi się podczas święta.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Jasne
 Nie znajdę czasu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
114. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, let's put it out on
display. The winner is the one
the Gourmet thinks made the
best dish.
[pause]
Can I ask him to start the
judging?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, you can
 No, you can't
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zatem postawmy ją na stoisku. Zwycięzcą zostaje ten kto według Smakosza zrobił najlepszą potrawę.
[pause]
Czy mogę już prosić go aby rozpoczął swoje ocenianie?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, możesz
 Nie, nie możesz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
114. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......It's been a long time since
then. You've grown up well in
those years.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Minęło sporo czasu.
Wydoroślałeś przez te lata.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
115. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 containers of milk for the
Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 butle mleka na Festiwal Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
115. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, well it's still fun to see
who ends up winning.
Can we start the judging?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, you can
 No, you can't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, cóż, wciąż miło popatrzeć kto zakończy pojedynek wygraną. Możemy zacząć ocenianie?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, możesz
 Nie, nie możesz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
115. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...So I talked this over with
the people in the village.
[pause]
Your grandfather took real
good care of this farm.
We respect his wishes and
would like to see how much you
[pause]
can accomplish in 3 years.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Wiec porozmawiałem o tym z ludźmi we wsi.
[pause]
Twój dziadek naprawdę dobrze opiekował się tą farmą.
[pause]
Szanujemy jego wolę i chcemy zobaczyć jak dużo możesz osiągnąć w ciągu 3 lat.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
116. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you. If there's
a kitchen this milk will be
used at the Cooking Festival.
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas festiwalu gotowania będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je.
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
116. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...We don't mean to be testing
you, but...
[pause]
If you can get this farm back
like it was, the village will
accept you as the rightful
owner of the farm.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Nie mamy na myśli Cię sprawdzać, ale...
[pause]
Jeśli możesz przywrócić farmę do czasów jej świetności, miasteczko zaakceptuje Cię jako pełnoprawnego właściciela farmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This milk looks delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To mleko wygląda smakowicie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Did you bring something for the
hot-pot?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Przyniosłeś coś do kociołka smaku?{F4}{0F}{F5}{0F}
{2F}{0E} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if the farm is neglected
or you can't get along with the
villagers, then...you'll have
to leave.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale jeżeli gospodarstwo będzie zaniedbane lub nie będziesz dogadywał się z mieszkańcami, to... będziesz musiał odejść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is
on the 22nd of this month.
Could you bring 3 medium-size
fish by the 21st so
[pause]
I can use them for the
festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść trzy średnie ryby 21, dzień wcześniej?
[pause]
Przydadzą mi się podczas święta.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Jasne
 Nie znajdę czasu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good. Put it in the pot.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze. Wrzuć to do garnka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That is the decision we made
as a village.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest decyzja którą musimy podjąć jako wieś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 medium-size fish for the
Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 średnie ryby na Festiwal Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, przyniosłem
 Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, no problem.
But please stay and eat with
everyone.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, nie ma problemu. Ale proszę, zostań i zjedz ze wszystkimi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Farming is very hard work,
but I hope you do your best
and become a great farmer like
your grandfather!
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rolnictwo jest bardzo ciężką pracą, ale mam nadzieję, że dasz z siebie wszystko i staniesz się wspaniałym rolnikiem jak twój dziadek!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}What is your name?{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Jak masz na imię?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.