Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
64. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
I came to show you around the
village,
if you'd like.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, please
 No, thank you.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Przyszedłem,żeby oprowadzić cię po wiosce, jakbyś chciał.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}  Tak, chętnie
 Nie, dziękuje
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, let's go.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, zatem chodźmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That way leads you to the
Poultry Farm and the Yodel
Ranch. You can buy chickens
and other animals at
those places.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ta droga zaprowadzi Cie do Fermy Drobiu i Jodłowe Ranczo. Możesz kupić tam kurczaki i inne zwierzęta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 3
Thomas
"
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}This is the Blacksmith's shop.
You can buy tools for your
farm here. The blacksmith can
also ""Improve"" tools for you.{END}"
"
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To jest pracownia kowala. Możesz kupić tu narzędzia na farmę. Kowal może też ""polepszyć"" twoje posiadane narzędzia."{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the Orchard.
They're short on help at
harvest time, so lend a hand
if you can.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest sad. Jest wiele roboty w czasie zbiorów, więc możesz pomóc jeśli chcesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the Library. You can
learn a lot from reading
books. Of course, you can also
ask me and the other villagers
about things.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest biblioteka. Możesz wiele się nauczyć czytając książki. Oczywiście, możesz również pytać mnie i innych mieszkańców o różne rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is my house. I live with
my son the Policeman.
Please, come visit us anytime.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest mój dom. Mieszkam razem z synem który jest policjantem. Zapraszam, odwiedzaj nas kiedy chcesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the Supermarket.
You can buy all sorts of
things here. Even seeds for
your farm.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest Supermarket. Możesz tutaj kupić przeróżne rzeczy. Zwłaszcza nasiona na swoją farmę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the clinic.
You can come here when you feel
sick or fatigued.
But try not to overwork
[pause]
so you don't have to.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest klinika. Możesz tu przyjść kiedy czujesz się chory lub zmęczony.
[pause]
Staraj się nie przepracować żeby tutaj nie trafiać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Church is over there.
The Pastor is an odd man,
but nice...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kościół jest tam. Pastor jest dziwną osobą, ale jest miły...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is The Inn. There is
a restaurant on the 1st floor.
The bar opens after sundown.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest karczma. Restauracja jest na parterze.
Bar otwierają po zachodzie słońca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That was fun, wasn't it?
You should have participated.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To było fajne, co nie? Powinieneś był wziąć udział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These turnips look delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te rzepy wyglądają przepysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I expect you to win next year.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spodziewam się, że w przyszłym roku wygrasz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
78. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Oh, well...once things settle
down on the farm you should
take a walk around the
village. Just press the Select
Button to view the
village map.
[pause]
When you're on the farm,
press the Start Button to see
a bird's-eye view of the
whole farm.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Just one thing. If you leave
the farm and turn to the right
you'll find the Ranch and the
Poultry Farm.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Oh, więc... gdy już rozgościsz się na farmie, powinieneś przejść się po wiosce. Naciśnij przycisk Select aby zobaczyć mapę miasta.
[pause]
Dodatkowo będąc w tym czasie na farmie wciśnij następnie Start a uzyskasz obraz swojego pola z lotu ptaka.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Jeszcze jedno. Gdy wyjdziesz z farmy i skręcisz w prawo a znajdziesz Jodłowe Ranczo i Fermę Drobiu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll see you later!
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do zobaczenia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm looking forward to them.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czekam na nie niecierpliwie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Can we ask him to start the
judging now?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy możemy go poprosić by zaczął już sędziować?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak
 Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack's job has him go to so
many places, so he knows the
most about homes that raise
dogs.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca Zacka zmusza go do podróżowania, więc zna domy przygarniające psy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you change your mind?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zmieniłeś zdanie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Here you go.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this OK?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zgadza się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You don't have enough medals.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie masz wystarczającej liczby medali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Anything else?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Coś jeszcze?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody seems to be looking
for someone to join their
teams.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy szukają kogoś kto dołączy do ich drużyn.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{85}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then why aren't you looking for
her? A small girl is lost and
all alone!!
{END}
Thomas Thomas:
{85}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dlaczego więc jej nie szukasz? Mała dziewczynka jest zagubiona i całkiem sama!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, then please help us look
for her, OK?
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, proszę więc pomóc nam jej szukać, dobrze?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
138. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's just an old clock that
you need to set everyday.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To tylko stary zegar, trzeba go codziennie nastawiać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
151. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
So, did you have fun {0A}{40}?
Please join in next year, too.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Więc, dobrze się bawisz {0A}{40}? Proszę, przyjdź także za rok.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
155. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The two of you work together
to make a happy life.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Niech wasza dwójka pracuje wspólnie nad tym, aby wieść szczęśliwe życie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.