Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 3
Puste{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
{F3}{0F}Sickle
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on your animals!{END}
{F3}{0F}Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
{F3}{0F}Copper Sickle
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on your animals!{END}
{F3}{0F}Miedziana Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
{F3}{0F}Silver Sickle
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on your animals!{END}
{F3}{0F}Srebrna Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
{F3}{0F}Golden Sickle
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on your animals!{END}
{F3}{0F}Złota Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 4
{F3}{0F}Mystrile Sickle
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on your animals!{END}
{F3}{0F}Mistyczna Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
{F3}{0F}Hoe
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown and
pastures just after grass has
been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
{F3}{0F}Copper Hoe
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown and
pastures just after grass has
been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}Miedziana Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
{F3}{0F}Silver Hoe
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown and
pastures just after grass has
been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}Srebrna Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
{F3}{0F}Golden Hoe
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown and
pastures just after grass has
been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}Złota Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
{F3}{0F}Mystrile Hoe
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown and
pastures just after grass has
been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}Mistyczna Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
{F3}{0F}Ax
Use to cut branches to get
lumber.
This Ax cannot split stumps.{END}
{F3}{0F}Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi aby zyskać pieńki drewna. Ta siekiera nie potrafi przeciąć pniaków.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 4
{F3}{0F}Copper Ax
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}Miedziana Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
{F3}{0F}Silver Ax
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}Srebrna Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
{F3}{0F}Golden Ax
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}Złota Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
{F3}{0F}Mystrile Ax
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}Mistyczna Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
{F3}{0F}Hammer
Use to break stones.
This Hammer cannot break big
stones and rocks, but it can
be used to bust apart fences
and broken fences.
It can also be used to prepare
tilled soil.{END}
{F3}{0F}Młotek
Używany do niszczenia małych kamieni. Nie zniszczy dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
{F3}{0F}Copper Hammer
Use to break stones and
big stones. This Hammer cannot
break rocks, but it can be
used to bust apart fences and
broken fences.
It can also be used to prepare
tilled soil.{END}
{F3}{0F}Miedziany Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni. Ten młotek nie zniszczy skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
{F3}{0F}Silver Hammer
Use to break stones, big
stones and rocks.
Also use to bust apart fences
and broken fences, and to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}Srebny Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
{F3}{0F}Golden Hammer
Use to break stones, big
stones and rocks.
Also use to bust apart fences
and broken fences, and to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}Złoty Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F3}{0F}Mystrile Hammer
Use to break stones, big
stones and rocks.
Also use to bust apart fences
and broken fences, and to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}Mistyczny Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
{F3}{0F}Watering Can
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining in
Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
{F3}{0F}Copper Watering Can
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining in
Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}Miedziana Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
{F3}{0F}Silver Watering Can
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining in
Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}Srebna Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
{F3}{0F}Golden Watering Can
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining in
Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}Złota Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
{F3}{0F}Mystrile Watering Can
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining in
Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}Mistyczna Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 5
{F3}{0F}Milker
Use this tool to get milk from
mature cows.{END}
{F3}{0F}Dojarka
Służy do dojenia mleka z dorosłych krów.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
{F3}{0F}Clippers
Use this tool to cut wool from
large sheep with big coats.{END}
{F3}{0F}Nożyce do strzyżenia
Użyj jej, aby ostrzyc owcę z wełny.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
{F3}{0F}Brush
Use this tool to Brush the
coats of cows, sheep and
horses.{END}
{F3}{0F}Szczotka
Służy do szczotkowania krów, owiec i konia.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
{F3}{0F}Bell
When you ring this bell, cows
and sheep gather near.{END}
{F3}{0F}Dzwonek
Gdy nim zadzwonisz, w pobliżu zgromadzą się krowy i owce.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.