Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_10

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_10

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 8
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Spring Goddess Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Festiwalu Bogiń. Zaczynamy o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Local Horse Race.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Wyścigów Koni. Zaczynamy o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 6
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Cooking Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Festiwalu Gotowania. Zaczynamy o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Chicken Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Walk Kurczaków. Zaczynamy o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 6
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Tomato Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Bitwy Pomidorowej. Zaczynamy o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Harvest Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj... Przygotowujemy się do Festiwalu Żniw. Rozpoczynamy go o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 6
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Dog Race.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Wyścigu Psów. Zaczynamy o 10:00.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What, are you done already?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'm going home
 No, I'll continue
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co, już skończyłeś?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak, wracam do domu
  Nie, chcę kontynuować
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, but I was counting on your
help.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, ale ja liczyłem na Twoją pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, wait up... This is the last
day of work.
Help complete the harvest,
and then afterward we can
[pause]
drink some wine together, OK?
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, zaczekaj... Dzisiaj ostatni dzień pracy. Pomóż nam pozbierać plony a po wszystkim możemy
[pause]
napić się trochę wina, ok?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 4
Won
Won Won:
{F7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{F8}{0E}
{2F}{0E}Today I brought something
special just for you.
This village has lots of
water, right?
[pause]
Well that means there are
plenty of fish to catch.
So you need a Fishing rod!
You can catch a lot of fish
[pause]
with this one here!
And it costs just 10000G.
You'll buy it, won't you
Mister {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Buy
 Don't buy
{END}
Won Won:
{F7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{F8}{0E}
{2F}{0E}Dzisiaj przyniosłem coś specjalnego tylko dla ciebie. W wiosce jest dużo zbiorników wodnych, prawda?
[pause]
To znaczy ze w wodzie pływa sporo ryb do złowienia. Potrzebujesz więc dobrej wędki. Możesz złowić nią wiele ryb.
[pause]
Właśnie tą tutaj! I kosztuje tylko 10000G. Opłaca się kupić Panie {0A}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Kup
 Nie kupuj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Won
Won Won:
{F7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is it because you don't have
enough money? Then for you I'll
discount it to 5000G. You can
buy it now, right?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Buy
 Don't buy
{END}
Won Won:
{F7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dlatego, że nie masz wystarczająco dużo pieniędzy? Zatem obniżę Ci do 5000G. Teraz możesz kupić, prawda?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}
 Kup
 Nie kupuj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
{F4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh my goodness! You are
a tough bargainer! OK...but I
want your business, so for you
I'll make it 500G!{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Buy
 Don't buy
{END}
{F4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O mój Boże! Umiesz negocjować cenę! OK... ale chcę dla Ciebie dobrze, więc jak dla Ciebie 500G!{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}
 Kup
 Nie kupuj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
{F4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You won't regret this purchase,
Mister {0A}{40}. With this rod
you can catch many amazing
fish in this village.
{END}
{F4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie możesz odmówić zakupu tej wędki,Panie {0A}{40}. Z tą wędką możesz złapać wiele wspaniałych ryb w wiosce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 4
{F4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
With this rod you can catch
many fish, Mister {0A}{40}!
All you need is the skill.
{END}
{F4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Z tą wędką możesz złapać wiele ryb, panie {0A}{40}! Potrzebujesz tylko wprawy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ah, hello. You're {0A}{40} from
the {0D}{40} farm, right?
Looks like you've already
gotten hurt.
[pause]
But it doesn't look bad.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, Cześć. Ty jesteś {0A}{40} z farmy {0D}{40}, zgadza się? Wygląda jak byś był ranny.
[pause]
Ale nie wygląda to źle.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What's the matter?
The fireworks are about to
start.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co się stało? Zaraz ma się rozpocząć pokaz sztucznych ogni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, you made it.
Help me if I start to drown,
OK?
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, udało Ci się. Pomóż mi, jeśli zacznę tonąć, okej?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That looked like fun.
Jeff was really trying hard.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wyglądało na niezłą zabawę. Jeff bardzo się starał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I can't give you the prize
because you have something in
your hands.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie mogę Ci dać nagrody ponieważ trzymasz coś w swoich dłoniach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 1
{F6}{0F}You did a great job, {0C}{40}.
You won!{END}
{F6}{0F}Dobra robota, {0C}{40}. Wygrałeś!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 1
{F6}{0F}A toast to the young pair!!{END}
{F6}{0F}Wypijmy toast za młodą parę!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
{F6}{0F}Let's make it a productive
year!!{END}
{F6}{0F}Uczyńmy ten rok produktywnym!!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
{F6}{0F}That was fun! Well...let's get
back to work...{END}
{F6}{0F}Było zabawnie! Cóż...wracajmy do pracy...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
{F6}{0F}Popuri was really cute...{END}
{F6}{0F}Popuri była naprawdę przeurocza...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
{F6}{0F}Ann was cute in that skirt...{END}
{F6}{0F}Ann była słodka w tej spódnicy...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
{F6}{0F}Elli was surprisingly cute...{END}
{F6}{0F}Elli była zaskakująco urocza.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
{F6}{0F}Karen looked beautiful,
of course...{END}
{F6}{0F}Oczywiście Karen wyglądała pięknie...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
{F6}{0F}Mary looks different without
her glasses...{END}
{F6}{0F}Mary wygląda inaczej bez okularów...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
{F6}{0F}That was fun, but let's go to
bed early today...{END}
{F6}{0F}Było fajnie, ale chodźmy już dzisiaj spać...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2019 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.