Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_4

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_4

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
76. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Thank you...
You baked these cookies for
the Spring Thanksgiving
Festival, right...?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dziękuję... Upiekłeś te ciastka na Wiosenne Święto Dziękczynienia, prawda...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Gray and I are married now but
our lives haven't changed.
I still work at the library
and Gray is training to be
[pause]
a blacksmith.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Gray i ja jesteśmy już małżeństwem, ale nasze życie się nie zmieniło. Ja dalej pracuję w bibliotece, a Gray uczy się jak zostać
[pause]
kowalem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
In the afternoon on days when
the weather's nice I climb to
the top of Mother's Hill.
Saibara climbs up in
[pause]
the morning, so Gray doesn't
want to go with me.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Popołudniu w dni, kiedy pogoda jest ładna, wspinam się na szczyt Matczynego Wzgórza. Saibara wspina się
[pause]
z samego rana, dlatego Gray nie chce ze mną chodzić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
What? For me? Are you sure?
This accessory was made by
Gray's grandfather, right?
...I hope Gray makes something
[pause]
for me some day.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Co? To dla mnie? Jesteś pewien? Ta biżuteria została zrobiona przez dziadka Grey'a, tak? ... mam nadzieję, że Gray coś,
[pause]
kiedyś dla mnie zrobi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
A birthday present? Thank you.
This accessory was made by
Gray's grandfather, right?
...I hope Gray makes something
[pause]
for me some day.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Prezent urodzinowy? Dziękuję. Ta biżuteria została zrobiona przez dziadka Grey'a, tak? ... Mam nadzieję, że Gray coś,
[pause]
kiedyś zrobi dla mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
115. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You know, May came here just
a few years ago.
My daughter, who left home
without a word,
[pause]
suddenly comes home and leaves
May in my care...
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz, May przyjechała zaledwie parę lat temu. Moja córka, która bez żadnego słowa odeszła z domu,
[pause]
nagle wróciła i zostawiła May pod moją opieką...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
116. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Until then I didn't know I had
a granddaughter...
I wonder if May wants to
go back to Joanna, her mother...
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do tamtej pory nie wiedziałem, że mam wnuczkę... Zastanawiam się czy May nie chce wrócić do Joanny, swojej matki...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Now that I think of it...
Thomas` father was mayor, too.
I wonder about Harris.
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Teraz, gdy myślę o tym ... Thomasa` ojciec też był burmistrzem. Zastanawiam się nad Harrisem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, you can't argue with
nature... I guess I'll give up
on the Hot Spring and get
on home...
[pause]
May is waiting for me, anyway.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, nie można igrać z naturą... Myślę, że daruję sobie gorące źródła i pójdę do domu...
[pause]
I tak May na mnie czeka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Let me teach you how to make
ice cream. May got me making
it. Listen up good now OK?
You need milk, eggs and sugar.
[pause]
And a whisk and a pot.
May likes when I decorate it
with cut strawberries,
pineapple and apples or
[pause]
dribble on some honey.
I think grapes work too.
It tastes pretty good.
You should try it.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pozwól, że nauczę cię jak zrobić lody. May mnie nauczyła. Słuchaj teraz uważnie, ok? Potrzebujesz mleka, jajek, cukru oraz trzepaczkę i garnek.
[pause]
May lubi, gdy dekoruję je pociętymi truskawkami, ananasem, jabłkami lub jak poleję je odrobiną miodu.
[pause]
Myślę, że winogrona też są ok. Smakują wyśmienicie. Powinieneś spróbować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
137. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're a regular young man.
I wanted to have a son to
succeed after me.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś porządnym młodym człowiekiem. Chciałem mieć syna, by mógł mnie zastąpić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
138. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahhhh! You surprised me!
That's bad for my heart.
Take it away.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahhhh! Zaskoczyłeś mnie! To nie dobre dla mojego serca. Weź to z powrotem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, how beautiful. I'll give it
to May when she grows up.
Thank you very much.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, jakie piękne. Dam to May kiedy podrośnie. Dziękuję bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 1
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Grandpa is very busy and
his legs are bad,
so he can't play with me...
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziadek jest bardzo zajęty, a z jego nogami jest źle, więc nie może ze mną grać...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to church now.
Uncle Carter tells me stories
and I play with Stu.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zmierzam teraz do kościoła. Wujek Carter opowiada mi historie i mogę bawić się ze Stu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 2
May
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I talk to Grandpa about
Mom he grows all quiet.
{END}
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy pytam dziadka o mamę, to on pogrąża się w ciszy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
145. TAK 5
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I see Grandpa looking sad
or angry it makes me want to
cry. Then Grandpa tells me
I'm a good girl.
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy widzę, że dziadek jest smutny lub zły, chce mi się płakać. Wtedy dziadek mówi mi, że jestem dobrą dziewczynką.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
146. TAK 2
May
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh gee, the weather's bad.
I can't play outside on days
like this.
{END}
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O jejku, ale okropna pogoda. Nie mogę się bawić na dworze w takie dni jak dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
147. TAK 2
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I went out on a rainy day once
and caught a cold.
After that Grandpa said I must
never go out on such days.
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pewnego razu wyszłam w deszczowy dzień i się przeziębiłam. Przez to dziadek zabronił mi wychodzić w takie dni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
149. TAK 4
May
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But Grandpa says we need
bad weather days, too.
I think Mom told me the same
thing once.
{END}
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale dziadek powiedział, że takie dni również są potrzebne. Myślę, że mama też mi tak raz powiedziała.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
150. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi.
Are you going shopping today?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć. Idziesz dzisiaj na zakupy?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
151. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm working at the Ranch.
I'm going to work very hard
until Mom comes home!
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pracuję na ranczu. Będę pracować bardzo ciężko, dopóki mama nie wróci do domu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
152. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi.
Are you going shopping today?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć. Idziesz dzisiaj na zakupy?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
153. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You should join your farm with
Grandpa's farm.
He said he wanted a son.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powinieneś połączyć swoją farmę z farmą dziadka. Mówił, że chciałby mieć syna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
154. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey!
I was waiting for you!
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej! Czekałam na ciebie!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
155. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Come again!
I'll be waiting for you!
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wpadnij jeszcze! Będę czekać na ciebie!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
156. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey!
Your dog is cute!
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej! Masz uroczego psa!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
159. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like the snacks Uncle Carter
bakes. They're very good.
Grandpa's snacks are good, too.
They taste much better than
[pause]
the ones in town!
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię przekąski wujka Cartera. Są bardzo dobre. Dziadek też robi dobre. Smakują o niebo lepiej niż
[pause]
te w mieście!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.