Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_3

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_3

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
10. TAK 2
"{F1}{0F}""New Year's Special TV:
Calligraphy""
""Happy New Year everyone.
Today, all of our guests will
use their Brushes to write
calligraphy for the first time
in the New Year.
Let's start, everybody.""
Shee-shoo-shee-shoo-shee-shoo-
hee-shoo......
""Everybody is rubbing their
ink sticks back and forth on
their ink stones to make ink.""
Shake-shake-shake...
""...Oh, I'm mistaken...
One person has brought some
Indian ink to use.""
..................
""Well, everybody seems to have
finished making their ink
(except the one who brought
Indian ink...) so let's start
the calligraphy now.""
Stroke-stroke...stroke-stroke...
""Everybody seems finished.
Let's take a look at what
everyone chose to write.
Let's start with    ...
""First Sunrise""
Very suitable for the 1st of
Spring!
Next is    ...
""First Calligraphy""
It really is the first
calligraphy of the year!
Next is    ...
""New Year's Gelt""
Didn't get much gift money,
huh?
The last one is    ...
""Happy New Year""
Yes, Happy New Year!
Everybody expressed their
feelings through calligraphy.
See you again next year.
Good-bye.""{END}"
"""Specjalna Noworoczna TV: Kaligrafia"" ""Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich. Dziś nasi goście wykorzystują swoje pióra do pisania po raz pierwszy w Nowym Roku. Wszyscy zaczynamy."" Shee-shoo-shee-shoo-shee-shoo- ""Wszyscy piszą tuszem po stronach tam i z powrotem..."" Shake-shake-shake... ""...Oh, pomyliłem się... Jedna osoba przyniosła mi jakiś indyjski tusz."" .................. ""Widzę, że wszyscy już skończyli pisać (oprócz osoby używającej indyjskiego tuszu ...) więc rozpocznijmy kaligrafie."" Stroke-stroke...stroke-stroke... ""Wszyscy skończyli. A więc zobaczmy co napisaliście. Zacznijmy od    ... ""Pierwszy Wschód"" Nadaję się na 1 dzień Wiosny! Następny jest    ... ""Pierwsza Kaligrafia"" To rzeczywiście pierwsza kaligrafia tego roku! Następny jest    ... ""Noworoczny zysk"" Pewnie nie dostałeś prezentów pieniężnyh, huh? Ostatni jest    ... ""Szczęśliwego nowego roku"" Tak, Szczęśliwego Nowego Roku! Każdy wyraził swoje uczucia poprzez kaligrafie. Do zobaczenia znowu za rok. Do widzenia."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
"{F1}{0F}""New Year's Special TV:
Pounding Mochi""
""Happy New Year everyone.
Today, all of our guests are
working together to pound
steamed rice into mochi rice
cakes.
It takes a lot of pounding!""
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
Pound pound pound pound
""It looks like it's finished.
Let's give it a taste.""
Chew-chew-chew-chew...
""Oh, delicious!""
""Well, that was fun!
See you again next year!
Good-bye.""{END}"
""Specjalna Noworoczna TV: Ciastka Mochi"" ""Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Dzisiaj nasi goście będą razem pracować przy formowaniu parzonego ryżu na ciastka ryżowe mochi. Czeka nas dzisiaj dużo ugniatania!'' zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat zgniat ""Wygląda na skończone. Zatem spróbujmy."" Chrup-chrup-chrup-chrup... ""Oh, pyszności!" ""Cóż, Było zabawnie! Do zobaczenia w następnym roku! Do widzenia.""
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
"{F1}{0F}""New Year's Special TV:
Parlor Trick Party""
""Happy New Year everyone.
Today, all of our guests will
demonstrate skills they have
learned special for today.
First,    and    will show
their magic tricks...
Oh! Incredible!
  's thumb has been separated
from the hand!
Oh! Amazing!
  's knees are exchanging
places!
What terrific tricks!""
""Next is cooking from   !
On the menu is grilled fish!
Prepare a medium-size fish,
a frying pan, salt and soy
sauce...""
Ton-ton-ton-ton...Ding.
It seems to be finished!
Let's give it a taste!
Munch-munch-munch... Mmmmmm!
Delicious!""
""And last, we have a song
by   !
  The Natto Song  
Add natto
Add mustard
Add soysauce, too
Mix them up and
Add an egg,
(Just the yolk, OK?)
Cut green onions
And stir up
Stir it up
Stir it up
NATTO! YUM!
""That sounds like a great way
to eat natto!""
""Everybody had terrific
talent.
Well, that ends our show.
See you again next year!
Good-bye.{END}"
"""Specjalna Noworoczna TV: Salonowy Pokaz Sztuczek"" ""Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich. Dziś nasi goście zademonstrują umiejętności, których nauczyli się specjalnie na dzisiejszy dzień. Pierwszy    i    pokażą nam swoje magiczne sztuczki. Oh! Niewiarygodne! Kciuk    został odcięty od ręki. Niesamowite! Kolana    zmieniają swoje położenie Co za okropne sztuczki!"" ""Teraz będzie gotował dla nas   ! W menu jest grillowana ryba! Przygotowuje średnią rybę, kładzie na patelnię, soli i dodaje sos sojowy..."" Ton-ton-ton-ton...Ding. Wygląda na to że już gotowe! Dajcie mi spróbować! Munch-munch-munch... Mmmmmm! Przepyszne!"" ""Na koniec piosenka wykonana przez   !   Piosenka o Natto   Dodaj natto Dodaj musztardę Dodana soja da petardę Wymieszaj je, Żółtko jajka wrzuć, Zapach tego już jest czuć, Siekaj szczypior raz dwa trzy A całość teraz mieszamy, Mieszamy Natto! I zajadamy! ""Świetny przepis na Natto!"" ""Każdy z nich ma talent. Cóż, to koniec naszego pokazu. Do zobaczenia za rok! Do widzenia."
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
"{F1}{0F}""New Year's Special TV:
Polar Bear Swim""
""Happy New Year everyone.
Today we're going to go for
a swim in the coldest season
of the year!
...We planned to, that is, but
all of our guests seem to have
run away... Sorry, but it looks
like we have to cancel the
program.
See you again next year!
Good-bye.{END}"
"""Specjalna Noworoczna TV: Zjazd Morsów" ""Szczęśliwego Nowego Roku. Dziś planujemy pływać w najzimniejszą porę roku! ...Planowaliśmy, ale wygląda na to, że wszyscy nasi goście uciekli... Przepraszamy, ale wygląda na to, że musimy odwołać program. Do zobaczenia w przyszłym roku! Do widzenia."
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
"{F1}{0F}""New Year's Special TV:
Cooking DX!""
""Happy New Year everyone.
Today we have a deluxe version
of the cooking program, and we
will introduce two dishes!""
""The first dish is Strawberry
jam!
 Ingredients...Strawberries
 Utensils...Pot
Seasoning: Sugar""
Ton-ton-ton-ton...Ding.
It's done!
And the second dish is Jam bun!
 Ingredients...The strawberry
jam we just made and bread""
Ton-ton-ton-ton...Ding.
Finished!
Let's give it a taste!
Munch-munch-munch...
Mmmmmm! Delicious!
See you again on Tuesday!{END}"
"""Specjalna Noworoczna TV: Gotowanie XL!"" ""Szczęśliwego Nowego Roku. Dzisiaj mamy specjalną wersję programu kulinarnego i zaprezentujemy aż dwa dania!"" ""Pierwszym będzie Dżem truskawkowy!  Składniki...Truskawki  Przyrządy...Garnek Przyprawy: Cukier"" Ton-ton-ton-ton...Ding. Gotowe! Drugim daniem jest Drożdżówka z dżemem!  Składniki...Zrobiony przez nas dżem oraz Chleb"" Ton-ton-ton-ton...Ding! Spróbujmy! Munch-munch... Mmmmmm! Pyszne! Do zobaczenia we Wtorek!"
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 4
"{F1}{0F}""Year-End Special TV:
Snowball Fight""
Smack!
(The sound of a snowball
hitting)
Thud!
(The sound of a person falling
down)
Glub-glub-glub...
(The sound of copious
bleeding)
""Everybody, please!
Don't hide rocks in your
snowballs!""
Smack!
(The sound of a snowball
hitting)
Oooooo... (Strange groan)
Thud! (The sound of a person
falling down)
Glub-glub-glub...
(The sound of copious
bleeding)
Pee-po pee-po pee-po pee-po
(The sound of an ambulance){END}"
"""Specjalna Noworoczna TV: Bitwa na Śnieżki"" Plask! (Dźwięk uderzenia śnieżnej kulki) Łups! (Dzwięk upadającej osoby) Kap-kap-kap... (Dzwięk obficie krwawiącej rany) ""Proszę wszystkich, proszę! Nie ukrywajcie kamieni w swoich śnieżkach!"" Plask! (Dźwięk uderzenia śnieżnej kulki) Oooooo... (Dziwny jęk) Łups! (Dźwięk upadającej osoby) Bul-bul-bulp... (Dzwięk obficie wypływającej krwi) Pee-oo pee-oo pee-oo pee-oo (Dźwięk karetki pogotowia)"
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
{F1}{0F}Day 1 of Spring
The New Year Festival will be
held tonight at The Inn and in
the Square.
Go to The Inn if you'd like to
drink. Go to the Square if you
are underage or want to dance.{END}
{F1}{0F}1 dzień Wiosny Festiwal noworoczny odbędzie się dziś w karczmie oraz na rynku. Udaj się do karczmy, jeśli lubisz wypić. Odwiedź rynek, jeśli jesteś nieletni lub chcesz potańczyć.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 6
{F1}{0F}Day 4 of Spring
This month's events are:
8th: Spring Goddess Festival
18th: Local Horse Race
22nd: Cooking Festival{END}
{F1}{0F}4 dzień Wiosny
W tym miesiącu obchodzimy:
 8: Festiwal Piękności
18: Wyścigi Konne
22: Festiwal Gotowania{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 3
{F1}{0F}Day 14 of Spring
Today is the Spring
Thanksgiving Festival.
This is the day to give
cookies to girls you
appreciate. {END}
{F1}{0F}14 dzień Wiosny Dziś obchodzimy Wiosenny Festiwal Dziękczynienia. To dobry dzień, aby wręczyć ciastka dziewczynie, którą lubisz.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 3
{F1}{0F}Day 18 of Spring
Today from the morning the
Local Horse Race will be held
in the Square.
There are a total of 3 races,
so participants should check
which race they will be in.{END}
{F1}{0F}18 dzień Wiosny Dziś, już od rana, na Rynku odbywają się Lokalne Wyścigi Konne. Planowane są 3 wyścigi, więc uczestnicy powinni sprawdzić, w którym startują. {END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 6
{F1}{0F}Day 19 of Spring
The annual Cooking Festival
will be held on the 22nd of
this month.
If you can cook you can enter
a dish, but it's also OK to
just come and watch.{END}
{F1}{0F}19 dzień Wiosny Coroczny Festiwal Gotowania odbędzie się 22 dnia tego miesiąca. Możesz wziąć udział, jeśli umiesz gotować, ale możesz też uczestniczyć jako widz.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 3
{F1}{0F}Day 20 of Spring
The annual Cooking Festival
will be held on the 22nd of
this month.
If you can cook you can enter
a dish, but it's also OK to
just come and watch.{END}
{F1}{0F}20 dzień Wiosny Coroczny Festiwal Gotowania odbędzie się 22 dnia tego miesiąca. Możesz wziąć udział, jeśli umiesz gotować, ale możesz też uczestniczyć jako widz.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 3
{F1}{0F}Day 21 of Spring
Tomorrow the Cooking Festival
will be held in the Square
from the morning.
If you bring a cooked dish,
everyone will judge it, so
join in with a light heart. {END}
{F1}{0F}21 dzień Wiosny Jutro, od samego rana, na Rynku odbywać się będzie Festiwal Gotowania. Zgłoszone dania są oceniane przez wszystkich, więc możesz śmiało wystąpić.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 4
{F1}{0F}Day 22 of Spring
Today from the morning the
Cooking Festival will be held
in the Square.
If you bring a cooked dish,
everyone will judge it, so
join in with a light heart. {END}
{F1}{0F}22 dzień Wiosny Dziś, od samego rana, na Rynku odbywa się Festiwal Gotowania. Zgłoszone dania są oceniane przez wszystkich, więc możesz śmiało wystąpić.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 3
{F1}{0F}Day 23 of Spring
Spring will soon be over.
Can you harvest all your field
crops before Summer?
Try and harvest them all
before they wither.{END}
{F1}{0F}23 dzień Wiosny Zbliża się koniec wiosny. Zdążysz zebrać swoje plony nim nadejdzie lato? Lepiej zrób to, zanim wszystkie uschną.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 3
{F1}{0F}Day 24 of Spring
Spring will soon be over.
Can you harvest all your field
crops before Summer?
Try and harvest them all
before they wither.{END}
{F1}{0F}24 dzień Wiosny Zbliża się koniec wiosny. Zdążysz zebrać swoje plony nim nadejdzie lato? Lepiej zrób to, zanim wszystkie uschną.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 3
{F1}{0F}Day 25 of Spring
Spring will soon be over.
Can you harvest all your field
crops before Summer?
Try and harvest them all
before they wither.{END}
{F1}{0F}25 dzień Wiosny Zbliża się koniec wiosny. Zdążysz zebrać swoje plony nim nadejdzie lato? Lepiej zrób to, zanim wszystkie uschną.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 3
{F1}{0F}Day 26 of Spring
Spring will soon be over.
Can you harvest all your field
crops before Summer?
Try and harvest them all
before they wither.{END}
{F1}{0F}26 dzień Wiosny Zbliża się koniec wiosny. Zdążysz zebrać swoje plony nim nadejdzie lato? Lepiej zrób to, zanim wszystkie uschną.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 3
{F1}{0F}Day 27 of Spring
Spring will soon be over.
Can you harvest all your field
crops before Summer?
Try and harvest them all
before they wither.{END}
{F1}{0F}27 dzień Wiosny Zbliża się koniec wiosny. Zdążysz zebrać swoje plony nim nadejdzie lato? Lepiej zrób to, zanim wszystkie uschną.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 3
{F1}{0F}Day 28 of Spring
Spring will soon be over.
Can you harvest all your field
crops before Summer?
Try and harvest them all
before they wither.{END}
{F1}{0F}28 dzień Wiosny Zbliża się koniec wiosny. Zdążysz zebrać swoje plony nim nadejdzie lato? Lepiej zrób to, zanim wszystkie uschną.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 3
{F1}{0F}Day 29 of Spring
It will soon be Summer.
And Summer means the Ocean.
Opening Day is on the 1st day
of Summer.
Enjoy swimming together.{END}
{F1}{0F}29 dzień Wiosny Zbliża się lato. A razem z nim sezon pływacki. 1 dnia lata będziemy świętować Otwarcie Sezonu. Uczcijmy to razem.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 4
{F1}{0F}Day 1 of Spring
Opening Day will be held
tomorrow at the Beach from
the morning.
Enjoy swimming together.{END}
{F1}{0F}30 dzień Wiosny Jutro na plaży, od samego rana, będziemy świętować Otwarcie Sezonu pływackiego. Uczcijmy to razem.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 4
{F1}{0F}Day 1 of Summer
Today from the morning Opening
Day will be held at the Beach.
Enjoy swimming together.{END}
{F1}{0F}1 dzień Lata Od samego rana świętujemy na plaży Otwarcie Sezonu pływackiego.Uczcijmy to razem.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 4
{F1}{0F}Day 2 of Summer
This month's events are:
7th: Chicken Festival
12th: Tomato Festival
20th: Cow Festival
24th: Fireworks Display{END}
{F1}{0F}2 dzień Lata Wydarzenia w tym miesiącu: 7go: Festiwal Kurczaków 12go: Festiwal Pomidorów 20go: Festiwal Krów 24go: Pokaz Fajerwerków{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 4
{F1}{0F}Day 3 of Summer
This month's events are:
7th: Chicken Festival
12th: Tomato Festival
20th: Cow Festival
24th: Fireworks Display{END}
{F1}{0F}3 dzień Lata Wydarzenia w tym miesiącu: 7go: Festiwal Kurczaków 12go: Festiwal Pomidorów 20go: Festiwal Krów 24go: Pokaz Fajerwerków{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 4
{F1}{0F}Day 4 of Summer
This month's events are:
7th: Chicken Festival
12th: Tomato Festival
20th: Cow Festival
24th: Fireworks Display{END}
{F1}{0F}4 dzień Lata Wydarzenia w tym miesiącu: 7go: Festiwal Kurczaków 12go: Festiwal Pomidorów 20go: Festiwal Krów 24go: Pokaz Fajerwerków{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 4
{F1}{0F}Day 5 of Summer
This month's events are:
7th: Chicken Festival
12th: Tomato Festival
20th: Cow Festival
24th: Fireworks Display{END}
{F1}{0F}5 dzień Lata Wydarzenia w tym miesiącu: 7go: Festiwal Kurczaków 12go: Festiwal Pomidorów 20go: Festiwal Krów 24go: Pokaz Fajerwerków{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 4
{F1}{0F}Day 6 of Summer
Tomorrow the Chicken Festival
will be held in the Square
from the morning.
If you raise chickens, you can
enter a hen in the
`Chicken Sumo` contest.{END}
{F1}{0F}6 dzień Lata Jutro na Rynku odbędzie się Festiwal Kurczaków. Jeżeli przyniesiesz kurczaka, możesz wystawić go do `walk Kurczaków` Zapraszamy.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 4
{F1}{0F}Day 7 of Summer
Today the Chicken Festival
will be held in the Square
from the morning.
If you are entering the
`Chicken Sumo` contest
remember to bring your hen to
the Square.{END}
{F1}{0F}7 dzień Lata Dzisiaj, od samego rana, na rynku odbywa się Festiwal Kurczaków. Jeśli bierzesz udział w `walkach Kurczaków` pamiętaj, żeby przynieść kurę na Rynek.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 4
{F1}{0F}Day 8 of Summer
This month's events are:
12th: Tomato Festival
20th: Cow Festival
24th: Fireworks Display{END}
{F1}{0F}8 dzień Lata Wydarzenia w tym miesiącu: 12go: Festiwal Pomidorów 20go: Festiwal Krów 24go: Pokaz Fajerwerków{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.