Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
180. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Is this for my birthday?
Really? Wow, thank you...
{END}
Karen Karen:
{DF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Czy to na moje urodziny? Naprawdę? Wow, dziękuję...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
181. TAK 4
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Hello {0A}{40}.
Working on the Poultry Farm is
sure hard work.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Cześć {0A}{40}.
Praca na Fermie Drobiu to taka ciężka robota.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
I like what I'm doing.
I learn a lot from Lillia and
Rick, and try hard to do
Popuri's share of the work.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Lubię to co robię. Dużo się uczę od Lilli i Rick'a oraz staram się wypełniać obowiązki Popuri.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
183. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, cześć {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Gosh, you know,
when Popuri comes home
Rick pays no attention to me.
{END}
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Boże, wiesz co, gdy Popuri wraca do domu, Rick nie zwraca na mnie uwagi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 4
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
How are you doing,
{0A}{40}?
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Co u ciebie słychać, {0A}{40}?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
186. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
You seem like you'd be
a reliable husband, {0A}{40}.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Wydaje się {0A}{40}, że mógłbyś być odpowiedzialnym mężem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
187. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Try and make good friends with
Popuri, {0A}{40}.
{END}
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Postaraj się i zaprzyjaźnij z Popuri, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
188. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
You'd get to know each other
better if you talked together.
{END}
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oboje się poznacie lepiej jeśli będziecie ze sobą rozmawiać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
189. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Come get Popuri right away!
Can't you think about her
feelings too?!
{END}
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Natychmiast przyprowadź Popuri! Zdajesz sobie sprawę z tego, co ona czuje?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
190. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
{0A}{40}, is it true
you didn't talk to
Popuri at all?
{END}
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
{0A}{40}, czy to prawda, że w ogóle nie rozmawiałeś z Popuri?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
191. TAK 4
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Dzień dobry {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
192. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Helping out on the Poultry
Farm made me realize how hard
it must be to run a farm.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Pomagając na Fermie Drobiu uświadomiłem sobie, jak ciężkie musi być prowadzenie farmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
193. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Hello {0A}{40}.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Cześć {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
194. TAK 6
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
We eat eggs at every meal.
But that's OK because I love
eggs 
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Każdy nasz posiłek zawiera jajka. Ale to mi nie przeszkadza, ponieważ kocham jajka 
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
195. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Good evening {0A}{40}.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Dobry wieczór {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
196. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
You should go home {0A}{40},
or you'll be tired tomorrow.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Powinieneś iść do domu {0A}{40}, inaczej będziesz jutro zmęczony.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
197. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
I help out at my parents`
house on Sundays.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Och, cześć {0A}{40}. W niedzielę pomagam w domu moich rodziców.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
198. TAK 5
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Why don't you get
married, {0A}{40}? Farm
life would be easier
if you had a wife.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Dlaczego się nie ożenisz {0A}{40}? Życie na farmie byłoby łatwiejsze, gdybyś miał żonę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
199. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
I help out at my parents`
house on Sundays.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, cześć {0A}{40}. W niedzielę pomagam w domu` moich rodziców.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.