Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Stu

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Stu

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
134. TAK 1
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you see how good I was?
Me and May were a perfect
team, right?
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Widziałeś jaki byłem dobry? Ja i May tworzyliśmy idealną drużynę, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I should have let May join our
team.
When you throw a tomato you
need to bend your elbow a bit...
{END}
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powinienem pozwolić May dołączyć do naszej drużyny.
Kiedy rzucasz pomidorem musisz wygiąć odrobinę łokieć...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{26}{0F}
{2F}{0E}You only have one birthday
a year.
I was hoping for an Ultror
robot.
[pause]
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}But I guess I shouldn't ask
too much.
Thank you, {0A}{40}!
{END}
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{26}{0F}
{2F}{0E}Mam urodziny tylko raz w roku. Miałem nadzieje na robota Ultrora.
[pause]
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}Ale podejrzewam, że to zbyt drogi prezent. Dziękuję Ci, {0A}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Doctor turns Elli's
invitation down every year and
has a drink with Pastor Carter
at the church instead.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Doktor odmawia zaproszeniu Elli każdego roku, a zamiast tego pije razem z Pastorem Carterem w kościele.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
162. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I lost this time, but I won't
lose next year.
I'll be bigger next year.
{END}
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przegrałem tym razem, ale nie przegram za rok. Będę większy w następnym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
163. TAK 1
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You did pretty good.
If we joined forces I bet we'd
be stronger than Ultror.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zrobiłeś to całkiem dobrze. Jeśli złączymy siły, założę się, że będziemy silniejsi niż Ultor.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
167. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It was covered in fur.
{END}
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Było pokryte futrem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}!
How come Elli only comes home
on Wednesdays? I'm lonely.
{END}
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}! Jak to jest, że Elli wraca do domu tylko w Środy? Jestem samotny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
183. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli always gets angry when
I visit the hospital.
She doesn't realize I'm lonely.
{END}
Stu Stu:
{24}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli zawsze się złości jak odwiedzam szpital. Ona nie zdaje sobie sprawy, że jestem samotny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 2
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What's wrong, {0A}{40}?
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co się stało, {0A}{40}?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Think it'd be OK to visit Elli?
I wonder how she's doing.
{END}
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślę że będzie to było by w porządku by odwiedzić Elli? Zastanawiam się jak się ma.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
191. TAK 1
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
We did it, {0A}{40}!
Be on my team next year too.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Udało się nam, {0A}{40}! Bądź też w mojej drużynie w przyszłym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
197. TAK 1
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm good at swimming, too.
But I can only do the dog
paddle.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja też nieźle pływam. Jednak nie znam żadnego stylu, poza pieskiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.