Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Ellen

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Ellen

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{5E}{0F}
{2F}{0E}Cold today, isn't it.
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{61}{0F}What!? You saw a Flower of
Happiness on top of Mother's
Hill!? Sigh...that's too far
for me to climb...
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}But thank you, {0A}{40}.
I'm glad you told me about it.
I'm sure you will have a happy
life.
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{5E}{0F}
{2F}{0E}Zimno dzisiaj, nieprawdaż?
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{61}{0F}Co!? Widziałeś Kwiat Szczęścia na Szczycie Matczynej Góry?! Ech... to dla mnie za daleko aby się wspiąć...
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}Ale dziękuję ci, {0A}{40}. Jestem wdzięczna, że mi o tym powiedziałeś. Jestem pewna że będziesz miał szczęśliwe życie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh my, it's raining outside.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ojej, na dworze pada.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I like spring rain.
I'm sure the plants like it
too.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale ja lubię kiedy pada. Myślę, że rośliny też lubią.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}...
It's getting warmer...
Everyday Stu shows me some bug
coming out of the ground.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}...
Robi się coraz cieplej...
Stu codziennie pokazuje mi robaki wychodzące z ziemi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The warm air makes me sleepy.
Maybe I'll go take a nap...
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ciepłe powietrze sprawia, że robię się śpiąca. Może się zdrzemnę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 5
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, you're dripping wet.
The inside of the house is
cool because the sun is
blocked.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, jesteś cały spocony. Wewnątrz domu jest chłodniej, ponieważ promienie słoneczne się nie przebijają.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you've been sweating it's
a good idea to take a bath.
Otherwise you might catch
a cold.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeżeli się spociłeś, dobrym pomysłem będzie wziąć kąpiel. Inaczej możesz się przeziębić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There are so many delicious
things to eat in the fall.
I eat a lot.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest tak dużo przepysznych rzeczy do zjedzenia podczas jesieni, że jem ich duże ilości.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{62}{0F}
{2F}{0E}Stu just asked me to play with
him...but I tire out so quickly
and I can't even stand...
[pause]
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}Oh, I know...why don't you go to
church? Pastor Carter is kind.
If he's free I'm sure he'll take
care of her.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{62}{0F}
{2F}{0E}Stu zapytał mnie czy pobawię się z nim...ale jestem zmęczona i nie mogę nawet stać...
[pause]
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}Oh, wiem...Czemu nie pójdziesz z nim do kościoła? Pastor Carter jest miły. Jeśli nie jest zajęty, zajmie się nim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Doctor brings back
mushrooms when he goes
herb gathering.
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gdy doktor idzie zbierać zioła, często przynosi grzyby.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There's still snow outside,
right?
It's like that every year.
In winter it's too cold for the
[pause]
sun to melt the snow.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Śnieg jest ciągle na dworze, prawda? Tak jest każdego roku. W zimę jest za zimno, by słońce mogło stopić śnieg.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}Well hello, Thomas. And who do
we have here? Is this the
young man you said would
be running the {0D}{40} farm?
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Hello Ellen.
Yes, this is the one.
His name is {0A}{40}.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Let me introduce you to Ellen.
She used to be a midwife.
Her granddaughter is now
working at the clinic.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{61}{0F}Next, let me show you
my house,
which is right next door...
Take care, Ellen....
[pause]
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}Goodbye, Thomas. And it was
nice to meet you too,
ahh...{0A}{40}.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}Witam witam, Thomas. I kogo my tutaj mamy? Czy to ten młody chłopak który ma prowadzić farmę {0D}{40}?
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Witaj Ellen. Tak, to on. Jego imię to {0A}{40}.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Pozwolisz, że przedstawię Ci Ellen. Była położną. Jej wnuczka pracuje teraz w klinice.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{61}{0F}Teraz zobaczymy mój dom, który jest obok... Do zobaczenia Ellen!
[pause]
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}Do widzenia, Thomas. Ciebie również miło było poznać, achh...{0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People talk in olden times of
seeing a snow-white flower
blooming on snowy winter days.
They call it the Flower of
[pause]
Happiness. Nobody ever sees
the flower these days,
but I'd like to see it once
before I die...
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiele lat temu, ludzie mówili, że widzieli śnieżno-białego kwiatka, kwitnącego w śnieżne zimowe dni. Nazwali go Kwiatem Szczęścia.
[pause]
Nikt dawno kwiatka nie widział, ale zanim umrę, chciałabym go ujrzeć chociaż raz...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40}. You had a
quarrel with Elli, didn't you.
It's up to the man to apologize
first. Then things will be OK.
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40}. Pokłóciłeś się z Elli, nieprawdaż. Mężczyzna pierwszy powinien przeprosić. Wtedy wszystko będzie dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 5
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Please come get Elli.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę, przyjdź po Elli.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 5
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli is such a beautiful girl...
She has cared so deeply for
Stu and I for so many years...
but now I want her to take
care of herself and the
Doctor.
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli jest taką piękną dziewczyną...

Jej tak bardzo zależało na Stu, przez tyle lat...
ale teraz chcę by się zajęła sobą i Doktorem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I had a long talk with Elli.
I would be hard for her to
go back.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Miałam długą rozmowę z Elli. Byłoby jej teraz ciężko wrócić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 2
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Watching Elli's wedding gives
me incentive to stay alive
until Stu's wedding.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oglądanie ślubu Elli daje mi zachętę by żyć, aż do ślubu Stu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't you want to come get
Elli back?
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie chciałbyś przyjść i odzyskać Elli?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I love cooking Hot Pot in
the winter. With our new
Hothouse we now have
vegetables all year round.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kocham w zimę gotować Gorący Kociołek. Z naszą nową szklarnią mamy teraz warzywa cały rok.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Farms are lonely in
the winter.
I've never seen your farm,
but I imagine your animals are
[pause]
looking forward to the spring.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Farmy są opustoszałe w zimę.
[pause]
Nigdy nie widziałam twojej farmy, lecz wyobrażam sobie, że twoje zwierzęta czekają już na nadejście wiosny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
78. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wonder how Elli is doing.
She can cook, but she has
no sense for flavors.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zastanawiam się jak Elli to robi. Potrafi gotować, ale nie ma poczucia smaku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli loves children.
She knows from taking care of
Stu for so long.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli kocha dzieci. Zna się na tym bo opiekowała się Stu przez długi czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli's taken care of Stu since
she herself was young.
And she's worked even harder
since my legs went bad.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli opiekuje się Stu, od czasu, gdy sama była dzieckiem. A odkąd mam problemy z nogami, pracuje jeszcze ciężej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli's always liked the Doctor
because he acts so mature for
his age.
I'm glad they got married.
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Elli zawsze lubiła doktora, bo zachowuje się dojrzale jak na swój wiek. Jestem zadowolona, że się pobrali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, thank you {0A}{40}.
Please come again.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję {0A}{40}. Proszę odwiedź mnie ponownie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 5
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
You've made me very happy.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję. Bardzo mnie uszczęśliwiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 3
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you for going out of
your way like this.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję, że włożyłeś w to tak wiele wysiłku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh... Uhhh...
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh... Ummm...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What? Why for me?
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? Dlaczego dla mnie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.