Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Duke

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Duke

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
4. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna likes talking so much,
it's hard to just buy wine,
isn't it?
But please forgive her.
[pause]
She gets lonesome.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna uwielbia rozmawiać, czasami ciężko kupić wino, czyż nie? Nie miej jej tego za złe.
[pause]
Ona jest samotna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Me and Doug always talk about
Cliff. He's a good guy,
despite his appearance.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawsze rozmawiam z Doug'iem o Cliff'ie. Pomimo swego wyglądu, to dobry chłopak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like it in the warehouse.
You can hear the sounds of
wine... It's alive, you know.
I don't think I could ever quit
[pause]
this job.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Podoba mi się w magazynie. Można tu usłyszeć dźwięk wina... Wiesz, ono żyje. Nie sądzę, bym mógł odejść
[pause]
kiedykolwiek z tej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
We're going to harvest the
grapes on our Orchard for
wine, starting tomorrow.
[pause]
Could you lend us a hand?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll help
 Sorry, I'm busy
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Od jutra będziemy zbierać winogrona na wino w naszym sadzie.
[pause]
Czy możesz nam wspomóc pomocną dłonią?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie, pomogę Wybacz, jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hey, I'll take this. Put it on
my tab.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Oh...that thing...OK. Yeah,
next time.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hej, Wezmę to. Dopisz to do mojego rachunku.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Oh...no tak...OK. Yeah, następnym razem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks. Come by the house
around 10AM tomorrow.
Of course, we'll pay you for
your work.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Przyjdź do mojego domu jutro około 10AM.Oczywiście, zapłacimy Ci za Twoją pracę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, and if you know anybody
else who wants work,
let them know we could use
the help.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, jeśli znasz kogoś jeszcze kto chciałby pracować, powiedz mu,że przydałaby się również jego pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I understand...you've got your
own work to do.
But maybe you can ask someone
else to come and help us out.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem...masz swoją robotę do zrobienia. Ale może mógłbyś zapytać kogoś czy by przyszedł i nam pomógł.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Payment depends on how many
grapes you harvest.
Do your best.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wypłata zależy od ilości zebranych winogron. Daj z siebie wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My thoughts have changed since
Cliff came here.
Before I never did anything
on Saturdays.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moje pomysły zmieniły się, odkąd przybył tu Cliff. Wcześniej w soboty nigdy nic nie robiłem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The grapes we've harvested
today will be made into wine
like this.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Winogrona, które dziś zebraliśmy użyjemy do produkcji wina takiego jak to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Cliff...how would you like to
keep working at the Orchard?
The harvesting is done,
but making wine is
[pause]
a year-long process.
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Really? Are you serious?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{AA}{0F}We talked it over.
Our daughter has left for the
city, so it's hard for just
the two of us.
[pause]
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}Thank you very much.
I'll work very hard.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Cliff...chciałbyś dalej kontynuować pracę w sadzie? Zbiory dobiegły końca, ale produkcja wina to
[pause]
proces trwający cały rok.
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Naprawdę? Mówisz serio?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{AA}{0F} Obgadamy to w międzyczasie. Nasza córka wyjechała do miasta, więc jest ciężko dla nas obojgu.
[pause]
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F} Dziękuję bardzo. Będę pracował bardzo ciężko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}!!
You still have some grapes!
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}!! Masz wciąż winogrona!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh...this is a pain.
You hate stray dogs, right?
Well, it's the same thing.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh... co za utrapienie. Nienawidzisz bezpańskich psów, prawda? Cóż, to to samo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}These grapes aren't for eating.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}I don't like your sneaky
attitude. You don't have to
come tomorrow.
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}Te winogrona nie są do jedzenia.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}Nie lubię Twojego podstępnego nastawienia. Nie musisz jutro przychodzić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What? This is for me?
Let's see... Should I send it to
Aja?
Or should I give it to Manna?
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? To dla mnie? Zobaczmy... Powinienem to wysłać do Aji? Czy może mam to dać Mannie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey there {0A}{40}.
The Chicken Festival is
a tournament, you know.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej tam {0A}{40}. Festiwal Kurczaków jest turniejem, wiedziałeś?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, you're the Gourmet,
aren't you? Good timing.
Here, try some of our
homemade wine.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, jesteś Gourmet, prawda? Dobre zgranie. Proszę, skosztuj domowej roboty wina.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}Do you know him?
He's a cooking critic who comes
when festivals are held.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}If he likes the food,
he writes about it in his
book, and then lots of people
come to try it out... But it's
[pause]
strange he's here today
because there's no festival.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}Znasz go? Jest on krytykiem kucharskim na odbywającym się festiwalu.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}Jeśli polubi jedzenie, napisze o tym w książce, i wiele osób przyjedzie spróbować tego... Ale
[pause]
jest dzisiaj, a dziś nie ma żadnego festiwalu. Dziwne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you for caring and for
coming...
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za opiekę i przybycie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you buy a ticket?
You can get one over there
where the Mayor is.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kupiłeś już kupon? Możesz je dostać przy stanowisku burmistrza.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I bought a ticket on your
horse. Win for me!
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Obstawiłem na twojego konia. Wygraj dla mnie!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Music is good for the long
autumn nights.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Muzyka jest dobra na długie jesienne noce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Your dog is pretty clever.
{END}
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Twój pies jest bardzo mądry.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Oh, now {0A}{40}...
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}How long are you going to be
depressed? Enough is enough.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Och, teraz {0A}{40}...
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Jak długo będziesz przygnębiony? Dosyć tego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey there, {0A}{40}.
Let's toast the New Year.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}. Wypijmy za nowy rok.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Hey {0A}{40}. Today was a fun
day, wasn't it?
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{68}{0F}Oh Duke, don't say such things
to {0A}{40}. He lost.
[pause]
And anyway, your day isn't over
yet.
Your job is waiting for you at
home.
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}But I've used up all of my
energy.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Oh what stupid talk.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}Sorry, {0A}{40}.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Hej {0A}{40}. Dzisiaj był fajny dzień, co nie?
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{68}{0F}Och Duke, nie mów takich rzeczy do {0A}{40}. Przegrał.
[pause]
Poza tym, to nie koniec dnia przecież. Robota czeka na ciebie w domu.
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Ale zmęczyłem się strasznie dzisiaj.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{66}{0F} Pleciesz jakieś farmazony.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F} Przepraszam, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahaha,
you look like you could hold
another.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ha, ha, ha, wyglądasz, jakbyś mógł łyknąć kolejnego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}What were you doing?
I thought with all your farm
work you'd be a powerful asset.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Oh Duke, don't blame {0A}{40}.
Reflect on your own actions.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}What do I need to reflect on?
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Your life for one.
And your way of speaking!
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Co robiłeś? Myślałem, że przez pracę na farmie będzie z ciebie dużo pożytku.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Och Duke, nie potępiaj {0A}{40}. Zastanów się nad swoimi czynami.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}Niby nad czym mam się zastanowić
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Żyjesz dla jednej osoby. I ten twój sposób mówienia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}Give back my daughter......!
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Sigh... Did it again... Don't worry
about it, {0A}{40}.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}Oddaj moją córkę......!
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Sigh... Zrobił to ponownie... Nie martw się o to {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.