Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Staid

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Staid

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
24. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK!
I'll help out all I can, budum!
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK! Pomogę ze wszystkim, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Welcome, budum.
If you're going to join the
tea party, please bring gifts,
budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, budum. Jeśli chcesz wziąć udział w przyjęciu herbacianym, musisz przynieść jakiś prezent, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Yippee! Give some to the
others, too, budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jupiii! Innym też coś podaruj, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
We're still getting
ready, budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wciąż się szykujemy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 4
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Join our tea party, budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyłącz się do nas, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The tea party is already
over, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjęcie herbaciane się już skończyło, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Have you come to ask for help,
budum?
I love to work, budum!
I'll do anything, and do it
[pause]
well! Ask anything, budum!!{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} Harvest the fields
 Water the fields
 Take care of the animals
 Don't ask for help
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyszedłeś prosić o pomoc, budum? Uwielbiam pracować, budum!
Zrobię wszystko i zrobię to dobrze! Proś o co tylko chcesz, budum!!{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} Zbieraj plony
 Podlewaj pole
 Zajmij się zwierzętami
 Nie potrzebuję pomocy
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll help with the farm work
from 6AM tomorrow, budum  
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjdę do pracy jutro o szóstej rano, budum  
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
How many days will this job
take, budum?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} All day tomorrow
 3 days starting tomorrow
 1 week starting tomorrow
 Oh, never mind.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ile dni zajmie ta praca, budum?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} Tylko jutro
 3 dni, zaczynając od jutra
 1 tydzień, zaczynając od jutra
 Nieważne
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Oh, I see...
But next time I'd really like
to be asked to help, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Ech, Rozumiem...
Ale mam nadzieję, że następnym razem poprosisz o pomoc, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
164. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Welcome, budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
165. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I enjoy working...in fact I love
working, budum!
I help out my friend in the
Woods a lot, budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię pracować...a nawet kocham, budum! Pomagam wiele kolegom w lesie, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
166. TAK 4
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Did you come to offer me
a job, budum? I like working,
but then I wouldn't be able to
go to the tea party, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Czy przyszedłeś zaoferować mi pracę, budum?
Lubię pracować, ale nie mógłbym wtedy zostać na herbaciane przyjęcie, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
166. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you, budum!
Today's my birthday, you know!
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję, budum! Dzisiaj są moje urodziny, wiesz!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
167. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The tea party's for everybody
and we can't have it unless
everybody's there, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Herbaciane przyjęcie jest dla każdego, nie możemy go rozpocząć bez wszystkich, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sorry I can't do a better
job, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przepraszam, ale nie dam rady pracować lepiej, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
169. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I'm sure I'll get better
the more jobs I do, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem pewien, że im więcej pracuje staję się coraz lepszy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
170. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I enjoy working, budum!
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię pracować, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
171. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Now I can do as much work as
you do, budum!
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Teraz mogę pracować tak długo jak ty, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No more work, budum?
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie ma więcej pracy, budum?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
173. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to work more, budum...
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chciałbym pracować więcej, budum...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzzz......what? Oh!
Sorry. I ran out of work, got
sleepy and nodded off, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzzz......co? Oh! Przepraszam. Zabrało mi rzeczy do pracy, zrobiłem się śpiący i zdrzemnąłem się, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
175. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzzz......what? Oh!
Sorry. I ran out of work, got
sleepy and nodded off, budum.
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzzz......co? Oh! Przepraszam. Skończyły mi się zajęcia, zrobiłem się śpiący i zdrzemnąłem się, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Munch, munch, munch............
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chrup, chrup, chrup............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
177. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Food tastes great after
a hard day's work, budum.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jedzenie smakuje wyśmienicie po dniu pełnym ciężkiej pracy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 2
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Yipee, yahoo!
Thank you very much!
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jupi, Jupi! Bardzo dziękuję!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
179. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, thank you!
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, dziękuję!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
180. TAK 4
Staid
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
{END}
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
181. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmmm...
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmm...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 3
Staid
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
!!!???
{END}
Staid Staid:
{13}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
!!??
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2019 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.