Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Nappy

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Nappy

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
21. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, I'll go to the
farm, budum! Tomorrow I'll
come to play...ahem...
to work, budum!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, jutro przyjdę na farmę aby się bawić... znaczy... pracować, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello, buddum!
Are you free to play with me??
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, buddum! Czy jesteś wolny żeby się ze mną pobawić??
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Welcome, budum.
If you're going to join the
tea party, please bring
gifts, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, budum. Jeśli chcesz wziąć udział w przyjęciu herbacianym, musisz przynieść jakieś prezenty, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want you to come here
again, budum!!
Next time you can play with
me!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę abyś przyszedł tu jeszcze raz, budum!! Następnym razem możesz pobawić się ze mną!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Yippee!
Give some to the others,
too, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jupiii! Innym też coś podaruj, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Our tea parties last all
spring long, budum!!
I'm so excited!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasze przyjęcia herbaciane trwają całą wiosnę, budum!! Jestem podekscytowany!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
We're still getting
ready, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wciąż się szykujemy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All our friends join our tea
parties, budum!
You should come too! Just don't
come empty-handed, budum!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy nasi znajomi są na herbacianych przyjęciach, budum!
Też powinieneś przyjść! Tylko nie przychodź z pustymi rękoma, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Join our tea party, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyłącz się do naszej herbacianej imprezy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 4
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Farms have so many things.
They're fun, budum!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Na farmach dzieje się tyle rzeczy. Są takie fajne, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The tea party is already
over, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjęcie herbaciane się już skończyło, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this OK for the
work, budum?
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy to jest OK dla pracy, budum?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm getting pretty good at
working, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze mi idzie w pracy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody says I'm great at
house work now, budum!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy mówią, że jestem świetny w pracach domowych, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 4
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm done with all the
work, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Skończyłem całą prace, badum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I worked pretty hard, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pracowałem bardzo ciężko, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzz......hmm? Oh!
[pause]
What the...?
This isn't the house, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzz......hmm? Och!
[pause]
Co jest...? To nie jest dom, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzz......hmm? Oh!
[pause]
What the...?
This isn't the house, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zzzz......hmm? Och!
[pause]
Co jest...? To nie jest dom, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Munch, munch, munch............
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chrup, chrup, chrup............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The food's delicious, budum.
It's like being on a picnic
eating at the farm.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jedzenie jest pyszne, budum. Jedząc na farmie czuje się jak na pikniku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Yippee, yahoo!
Thank you very much!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Juppii, yahoo! Dziękuję bardzo!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, thank you!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, Dziękuję!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmm.
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmmm...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
78. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
!!!???
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
!!!???
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've never seen a blue feather
before, budum!
What kind of bird is it from?
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nigdy wcześniej nie widziałem Niebieskiego Pióra, budum! Od jakiego ptaka ono pochodzi?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 2
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I feel so relAxed...
and light-headed, budum. Hick!
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czuję się taki odprężony... i mam zawroty głowy, budum. Hip!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 4
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
But I was told not to bring
animals and insects into the
house, budum.
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję, ale powiedziano mi żeby nie przynosił żadnych zwierząt i owadów do domu, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 4
Nappy
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Does that thing bite, budum?
{END}
Nappy Nappy:
{FF}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Czy to gryzie, budum?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 3
Nappy
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, cool! But how do you
play with it, budum?
{END}
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, super! Jak się z nim bawisz, budum?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.