Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Kano

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Kano

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
36. TAK 3
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Me and this village go way
back, you know.
I've been taking pictures
around here for 20 years now.
[pause]
I want to show how people and
animals live together.
The Mayor supports my work,
as did his father the Mayor.
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja i ta wioska mamy za sobą wiele. Robię tu zdjęcia już od 20 lat.
[pause]
Chcę pokazać jak ludzie i zwierzęta żyją razem. Burmistrz popiera moją pracę, tak jak jego ojciec Burmistrz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 4
Kano
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What? You want to hear more of
my story? Heh heh, no...
I'll stop here for today.
{END}
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? Chcesz posłuchać więcej o mej historii? He he, nie... Na dzisiaj wystarczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 3
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, it's you.
I heard you're a farmer.
You'll have to tell me your
story next time.
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, to ty. Słyszałem, że jesteś farmerem. Musisz mi opowiedzieć swoją historię następnym razem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 5
Kano
Kano Kano:
{3E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's good to try to do as much
as you can. But you seem to
have some other place you can
go besides this village...
{END}
Kano Kano:
{3E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To dobrze spróbować zrobić coś z całych sił. Ale wydajesz się mieć inne miejsce oprócz tej wsi gdzie możesz się udać....
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 3
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
Mmmmm...this village is full of
so many good things.
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuje. Mmmmm...ta wioska jest pełna tylu dobrych rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, that's very nice of you.
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, to bardzo miłe z Twojej strony.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you very much.
{END}
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuje bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{3E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Oh, this...
{END}
Kano Kano:
{3E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Ach, to...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{3D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmm, we don't seem to meet eye
to eye.
{END}
Kano Kano:
{3D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmm, nie spotkaliśmy się oko w oko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 4
Kano
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've been to a lot of weddings
in this village, but the
ceremonies have grown ordinary
since they built the church.
{END}
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłem na wielu ślubach w tej wsi, ale ceremonie stały się bardziej wzniosłe po wybudowaniu kościoła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you giving that to your
sweetheart? Ah, to be young...
But of course, women of any
age are happy to get that.
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Podarujesz to swojej ukochanej? Ah, być młodym... Ale oczywiście, kobiety w każdym wieku są szczęśliwe z takich prezentów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's nice here, huh?
So many beautiful things...
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest tu miło, prawda? Tak wiele pięknych rzeczy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 4
Kano
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A dog's important when you run
a farm. Take care of it well
and it will protect your
animals for you.
{END}
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pies jest ważny jeżeli prowadzisz farmę. Dbaj o niego, a on będzie chronił twoje zwierzęta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 3
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks...
Did you find this stone in
the cave across the lake?
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki... Znalazłeś ten kamień w jaskini na jeziorze?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Shall I take a commemorative
picture?
{END}
Kano Kano:
{41}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Może zrobię pamiątkowe zdjęcie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
156. TAK 2
Kano
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Today's my birthday, you know.
Thanks, even if you didn't
plan it that way.
{END}
Kano Kano:
{40}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz, dziś mam urodziny. Dziękuję, nawet jeżeli nie planowałeś tego w ten sposób.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.