Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Harris

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Harris

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
5. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Have anything to report?
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {0A}{40}.
Masz jakieś zgłoszenie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Such a peaceful village...
{END}
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Taka spokojna wioska...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Let's both make this
a fruitful day!
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Uczyńmy wspólnie ten dzień owocnym!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey thanks {0A}{40}. Reading
those letters from Aja makes
me feel so much more alive!
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej dzięki {0A}{40}. Czytając te listy od Aji czuje się lepiej!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wake up looking forward to
the villagers` cheerful faces.
Strange, huh?
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Od rana nie mogę się doczekać uśmiechniętych twarzy mieszkańców.
Dziwne, nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Look out world,
I'm ready for another day!
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cały świecie, jestem gotów na kolejny dzień!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew! I'm glad there were no
troubles today.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uff! Cieszę się, że nie było dzisiaj żadnych kłopotów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Taking a break, huh?
Yeah, this time of the day is
definitely siesta time.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bierzesz przerwę, co? Tak, ta pora dnia nadaje się na sjestę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Take care on your way home,
{0A}{40}.
And don't forget to lock the
doors.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uważaj po drodze do domu, {0A}{40}. I nie zapomnij zamknąć drzwi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't worry.
Everybody knows I come here at
this time.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie martw się. Wszyscy wiedzą, że przychodzę tu o tej porze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, what's the matter?
Don't tell me something
actually happened.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, co się stało?
Nie mów mi, że jest jakiś problem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm still on patrol...
I'm going home for a meal is
all.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem wciąż na patrolu... Idę do domu na posiłek i to wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
MAx is doing great.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. MAx ma się dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Before I was living alone.
One pet makes all
the difference in a home.
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wcześniej żyłem sam. Jeden zwierzak zmienia wszystko w domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, just about finished for
the day.
I'm glad nothing happened.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, prawie skończyłem na dziś. Cieszę się, że nic się nie stało.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, just about finished for
the day.
I'm glad nothing happened.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, prawie skończyłem na dziś. Cieszę się, że nic się nie stało.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I patrol the mountain
I take a break at Gotz's house.
Everybody does the same.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy patroluję góry robię przerwę w domu Gotza. Wszyscy tak robią.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On Saturdays Gotz visits
my house, so he's not on
the mountain then.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W soboty Gotz odwiedza mój dom, więc nie jest wtedy w górach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rainy day, huh? Even on days
like this my patrol routine
stays the same.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Deszczowy dzień, co? Nawet w takie dni mam patrol, taka rutyna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew...I did it.
I got serious about it.
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phi...Udało mi się. Poważnie do tego podszedłem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 5
Harris
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't tell me you're going up
the mountain today!
It's too dangerous.
{END}
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie mów mi, że wybierasz się dzisiaj w góry! To zbyt niebezpieczne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 1
Harris
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Too bad...but next year for
sure!
{END}
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Szkoda...ale za rok na pewno!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
It's very kind of you.
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuje. To bardzo miłe z twojej strony.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, thank you so much.
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, dziękuję ci bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you very much.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bardzo dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Th...thanks...
{END}
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dz...dzięki...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I never expected you to do
such a thing.
{END}
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie spodziewałem się, że zrobisz coś takiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're probably too busy to
cook, so let me teach you
an easy dish.
You like Fried Rice?
[pause]
Well, to make it, you heat
some oil in a pan and then add
eggs and rice balls.
You can add other things, too,
but you should use a knife to
chop them up first. And it'll
taste better if you can add
sugar, salt and soy sauce.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś zbyt zajęty by gotować, więc nauczę Cię prostego dania. Lubisz Smażony Ryż?
[pause]
Cóż, do zrobienia go, podgrzewasz trochę oleju na patelni, dodajesz jajka i kulki ryżowe. Możesz również dodać inne rzeczy, ale użyj noża by je wcześniej pokroić. No i dodając cukier, sól i sos sojowy będzie lepiej smakować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you getting married? That
means you'll be staying here.
I envy you... I want to get
married soon too.
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bierzesz ślub? To znaczy, że zostajesz tutaj. Zazdroszczę Ci... Też chcę się wkrótce pobrać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I look at Kai and the other
young men and they seem so
stylish.
That must be the kinds of guys
[pause]
hanging around Aja.
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Patrzę na Kaia i innych młodych mężczyzn i wydają się tacy modni. To musi być rodzaj facetów kręcących się wokół Aji.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.