Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Cheff

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Cheff

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can't taste the food when
you cover it with that, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie możesz próbować potrawy kiedy zakrywasz ją tym, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My friend the frog made candy
from a beetle, budum. But I'd
never do that! I'm friends to
all things, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mój przyjaciel żaba zrobił cukierka z żuka, budum. Ja nigdy bym tak nie zrobił! Jestem przyjacielem zwierząt, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ackkkkk! Stop it, budum!
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ejjjjj! Przestań, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is very pretty, budum.
I'll give it to Carter because
he's always kind to me, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest bardzo ładne, budum. Oddam to Carterowi bo zawsze jest dla mnie miły, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 4
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Let me teach you how to bake
Sweet potatoes, budum.
Even Doug at The Inn can't make
this dish.
[pause]
It's the most popular treat at
the tea party, budum.
You need Sweet potatoes, eggs,
butter, and sugar.
[pause]
After mixing everything in
a pot you bake it in the oven.
That's it, budum! But
be careful about one thing.
[pause]
Don't add anything else to the
recipe. If you can remember,
give it a try when you get
home, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nauczę Cię piec Słodkie Ziemniaczki, budum.
Nawet Doug w karczmie nie umie tego dnia.
[pause]
Jest najpopularniejsze danie na herbacianych przyjęciach, budum.
Potrzebujesz słodkie ziemniaki, jajka, masło i cukier.
[pause]
Po zmiksowaniu wszystkiego, pieczesz je w piekarniku.
To wszystko, budum! Ale musisz uważać na jedną rzecz.
[pause]
Nie dodawaj niczego innego niż w przepisie.
Jeśli zapamiętałeś, spróbuj zrobić to w domu, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, I'll do my best, budum.
I'll get up early tomorrow and
make lunch, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Okej, dam z siebie wszystko, budum. Wstanę wcześniej i przygotuję drugie śniadanie, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Have you come to ask for help,
budum? I wish the jobs you had
involved cooking, but that's
OK...
[pause]
I'll do other kinds of work
too, budum.{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} Harvest the fields
 Water the fields
 Take care of the animals
 Don't ask for help
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyszedłeś żeby prosić o pomoc, budum? Wolałbym, żeby praca dotyczyła gotowania, ale to nic...
Mogę zająć się też innymi pracami, budum.{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} Zbieraj plony
 Podlewaj pole
 Zajmij się zwierzętami
 Nie potrzebuję pomocy
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 4
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll help with the farm work
from 6AM tomorrow, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjdę do pracy jutro od 6:00, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
How many days will this job
take, budum?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} All day tomorrow
 3 days starting tomorrow
 1 week starting tomorrow
 Oh, never mind.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ile dni zajmie ta praca, budum?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F} Tylko jutro
 3 dni, zaczynając od jutra
 1 tydzień, zaczynając od jutra
 Nieważne
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is it OK if I don't work?
Then I'll cook food for
everyone, budum!
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy mogę nie pracować?
Wtedy ugotuję obiad dla wszystkich, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
165. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you, budum!
Today's my birthday, you know!
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję, budum! Dzisiaj są moje urodziny, wiesz!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Welcome.
If you're joining tea party,
bring gifts, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witam. Jeśli idziesz na herbaciane przyjęcie, weź podarunek, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
175. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Yipee! Give some to the
others, too, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jupii! Daj to innym również, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 1
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
We're still preparing, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nadal się przygotowujemy, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
177. TAK 2
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Let's have a tea party
together, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zróbmy herbaciane przyjęcie razem, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
177. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What's the matter, budum?
I have to go home now and cook
dinner for everybody, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co się stało, budum? Muszę iść do domu i gotować kolację dla wszystkich, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 1
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wait a second, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Poczekaj chwilkę, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
179. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's a gift for you, budum.
They're tea leaves for
relAxing, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To prezent dla Ciebie, budum. Są to liście relaksujące herbaty, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
180. TAK 4
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Welcome, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
180. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The tea party is already over,
budum.
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Herbaciane przyjęcie skończyło się, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
181. TAK 4
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I love to cook, budum!
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uwielbiam gotować, budum!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Have you come to offer me
work, budum?
But we have a tea party
in the spring, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyszedłeś zaoferować mi pracę, budum? Ale wiosną mamy przyjęcia herbaciane, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
183. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I prepare the tea and treats
for everybody at the tea
party, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przygotowuję herbatę i przekąski dla wszystkich na przyjęcie herbaciane, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Me, I'd rather be cooking,
budum.
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja, wolałbym raczej gotować, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You get the hang of it if you
keep on trying, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zanudzisz się podejmując próby, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
186. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've grown to really enjoy it,
budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dorosłem na tyle, by się tym cieszyć, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
187. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Farming's good because there's
plenty of food to cook, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Prowadzanie farmy jest fajne, ponieważ jest mnóstwo jedzenia do gotowania, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
188. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm done with all my work,
budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wykonałem całą swoją pracę, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
189. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm thinking about the dinner
menu now, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Teraz myślę o tym, co na obiad, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
190. TAK 3
Cheff
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4B}{0F}
{2F}{0E}Oh...I must have fallen asleep,
budum.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}But no problem.
I finished all my work, budum.
{END}
Cheff Cheff:
{48}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4B}{0F}
{2F}{0E}Oh... musiałem przysnąć, budum.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Żaden problem. Skończyłem swoją pracę, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.