Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_6

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_6

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
4. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Fodder
Food for cows and sheep.
Put it in the feed box
in the barn.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Pasza
Jedzenia dla krów i owiec.
Połóż to w żłobie w oborze.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Chicken feed
Put it in the feed box in the
hen house.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Karma dla kur
Połóż to w miejscu na karmę w kurniku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Fodder
Food for cows and sheep.
Put it in the feed box
in the barn.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Pasza
Jedzenia dla krów i owiec.
Połóż to w żłobie w oborze.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Chicken feed
Put it in the feed box in the
hen house.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Karma dla kur
Połóż to w miejscu na karmę w kurniku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Fish Food
Put it in the Fish Pond.
One feeds all the fish
in the pond.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Pokarm dla ryb
Wrzuć to do stawu z rybami. Jedna sztuka nakarmi wszystkie ryby w stawie.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
{F3}{0F}Coś zapakowano jako prezent. Co to może być...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Char print{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Zdjęcie palli{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Fish Food
Put it in the Fish Pond.
One is enough to feed all fish
in the pond.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Karma dla ryb
Wrzuć ją do stawu z rybami. Jedna dawka wystarczy by nakarmić wszystkie.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Orange Cup fruit
You can only grow this in
a Hothouse.
You can both eat it and sell
it.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Nasiona pomarańczy
Możesz go zasadzić tylko w cieplarni.
Możesz też go zjeść lub sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Mayonnaise S size
Can be made by putting eggs
in the Mayonnaise maker.
Can also be handmade.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Mały Majonez.
Może być wykonany w maszynce do majonezu, wystarczy wsadzić jajka.
Może być ręcznie zrobiony. Ma małą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Mayonnaise M size
Can be made by putting eggs
in the Mayonnaise maker.
Can also be handmade.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Średni Majonez.
Może być wykonany w maszynce do majonezu, wystarczy wsadzić jajka.
Może być ręcznie zrobiony. Ma normalną wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Mayonnaise L size
Can be made by putting eggs
in the Mayonnaise maker.
Can also be handmade.
A large amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Duży Majonez.
Może być wykonany w maszynce do majonezu, wystarczy wsadzić jajka.
Może być ręcznie zrobiony. Ma dużą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Milk S size
Delicious milk, straight from
the cow.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Małe Mleko
Pyszne mleko prosto od krowy. Ma małą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Milk M size
Delicious milk, straight from
the cow.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Średnie Mleko
Pyszne mleko prosto od krowy. Ma normalną wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Milk L size
Delicious milk, straight from
the cow.
A large amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Duże Mleko
Pyszne mleko prosto od krowy. Ma dużą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Cheese S size
Can be made by putting milk
in the Cheese maker.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Ser rozm. S
Może być zrobiony z mleka w maszynce do robienia sera. Ma małą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Cheese M sizeCan be made
by putting milk
in the Cheese maker.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Średni Ser
Może być zrobiony z mleka w maszynce do robienia sera. Ma normalną wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Cheese L size
Can be made by putting milk
in the Cheese maker.
A large amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Duży Ser
Może być zrobiony z mleka w maszynce do robienia sera. Ma dużą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Wool S size
Soft wool sheared from sheep.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Mała Wełna
Delikatna wełna ścięta z owcy. Ma małą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Wool M size
Soft wool sheared from sheep.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Średnia Wełna
Delikatna wełna ścięta z owcy. Ma średnią wartości.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Wool L size
Soft wool sheared from sheep.
A large amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Duża Wełna
Delikatna wełna ścięta z owcy. Ma wysoką wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Yarn ball S size
Can be made by putting wool
in the Yarn maker.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Mały Kłębek wełny
Może być wykonany wkładając wełnę do maszynki robiącej włóczkę. Ma małą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Yarn ball M size
Can be made by putting wool
in the Yarn maker.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Średni Kłębek wełny
Może być wykonany wkładając wełnę do maszynki robiącej włóczkę. Ma średnią wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Yarn ball L size
Can be made by putting wool
in the Yarn maker.
A large amount.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Duży Kłębek wełny
Może być wykonany wkładając wełnę do maszynki robiącej włóczkę. Ma dużą wartość.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Rice ball
You can eat it or use it for
cooking.
Incidentally, this is
different from the one you
eat every morning.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Kulki ryżowe
Możesz je zjeść lub wykorzystać w gotowaniu. Po za tym, one różnią się o tych które jesz codziennie rano.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Large fish
You can eat it or sell it for
a high price.
You can also put in the
Fish Pond.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Duża ryba
Możesz ją zjeść albo sprzedać za wysoką cenę.
Możesz ją również wrzucić do stawu dla ryb.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Medium fish
You can eat it or sell it.
You can also put in the
Fish Pond.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Średnia ryba
Możesz ją zjeść lub sprzedać. Również możesz wrzucić ją do stawu dla ryb.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Small fish
You can eat it or sell it for
a little bit of money.
You can also put in the
Fish Pond.{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Mała ryba
Możesz ją zjeść albo sprzedać za niewielkie pieniądze. Również możesz ją wrzucić do stawu dla ryb.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 2
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
{F3}{0F} Coś zawiniętego w ozdobny papier. A w środku jest...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Set meal ----------------{END}
{F3}{0F}W tym prezencie jest coś zapakowane. W środku jest...

[pause]
Zestaw obiadowy{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.