Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Saibara

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Saibara

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
7. TAK 3
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Here, use this ointment on
your burns.
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}...Thank you, Grandpa.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Masz, użyj tej maści na swoje oparzenie.
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}...Dziękuję dziadku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Humph, your a pretty good
swimmer.
Gray didn't do well at all.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś całkiem niezłym pływakiem. Gray'owi nie poszło najlepiej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Seems you need more training.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przydałby ci się trening.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep keep cool by getting
their wool sheared, and people
keep warm using that wool.
It all works out pretty well.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce muszą zachować zimną krew przez okres strzyżenia ich wełny, a ludzie okryć użycie wełny. To wszystko działa całkiem dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You have something in your
hand now... I'll keep this until
the next time you come here.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Masz teraz zajęte ręce... Zatrzymam to do czasu, gdy przyjdziesz tu następnym razem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you have a Yarn maker?
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy masz Yarn maker?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's my room over there.
I don't want anyone but close
friends in there.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tam jest mój pokój. Nie chcę, by ktokolwiek poza moimi przyjaciółmi tam wchodził.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Horses are amazing, the way
they can set their mind on
racing toward the finish line.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wspaniałe, jak konie potrafią skupić się tylko na dobiegnięciu do mety.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's believing in what you've
done and going out to do it
again.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wiara w to, co zrobiłeś, a potem wyjście aby zrobić to ponownie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The important thing in the Dog
Race is for the dog and master
to understand each other.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ważną rzeczą w psich Wyścigach jest dla psa i pana zrozumieć siebie nawzajem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To make this you need
Orichalcum ore and 1000G.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do zrobienia tego potrzebujesz rudy Orichalcum i 1000G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To make this you need
Adamantite ore and 20000G.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do zrobienia tego potrzebujesz rudy Adamantite i 20000G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I was that age, men didn't
even think of marriage until
they became independent...
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy byłam w tym wieku, mężczyźni nawet nie myśleli o ślubie do póki nie byli niezależni...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary is a kind and reliable
person. With a girl like her,
even a guy like Gray can do
something in life.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary jest uprzejma i rzetelna. Z dziewczyną taką jak ona, i facetem takim jak Gray mogą zrobić coś w życiu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahem...well, congratulations.
I guess you and your dog
understand each other pretty
well.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hm ... no cóż, gratuluje. Myślę, że Ty i Twój pies dobrze się rozumiecie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gray said he's going to some
dance at the Square... My only
pleasure has always been
drinking.
[pause]
I don't recall ever having
danced.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gray powiedział, że wybiera się na tańce na Rynek... Moją jedyną rozrywką zawsze było picie.
[pause]
Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek tańczył.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm always available to talk...
as long as I'm not working at
the time.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawsze mam czas by pogadać... pod warunkiem, że akurat nie pracuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you want to Level-Up
a tool, equip yourself with
that tool and come talk with
me while holding the metal ore
[pause]
used for tool Level-Ups.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli chcesz podnieść poziom narzędzia, weź je ze sobą i porozmawiaj ze mną, jednocześnie trzymając rudę
[pause]
używaną do ulepszania narzędzi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't make just tools,
you know. I also make
accessories like bracelets,
necklaces and earrings.
[pause]
Why do I do it?
None of your business!
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Robię nie tylko narzędzia, wiesz? Wytwarzam również dodatki takie jak bransoletki, naszyjniki czy kolczyki.
[pause]
Dlaczego to robię? Nie twój interes!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
137. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you put eggs in there it
will make mayonnaise.
But you need metal ore for
that too.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli włożysz do niej jajka, powstanie majonez. Ale będziesz do niej potrzebował rudy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
138. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you put milk in there and
it will make cheese.
But you need metal ore for
that too.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli włożysz do niej mleko, powstanie ser. Ale będziesz do niej potrzebował rudy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you put wool in there it
will make yarn.
But you need metal ore for
that too.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli włożysz do niej wełnę, powstanie przędza. Ale będziesz do niej potrzebował rudy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Brushes and Milkers and
Clippers. They're all essential
if you raise livestock.
One of each will do.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Szczotki, Dojarki i Nożyce. Każda z tych rzeczy jest niezbędna do hodowli zwierząt. Po jednej sztuce wystarczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
They're not exactly fancy
tools, but they're good enough.
Anything better would just
make you lazy.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie są zbyt wymyślnymi narzędziami, ale doskonale spełniają swą rolę. Coś lepszego mogłoby cię rozleniwić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You don't have any ore,
do you? If you want to fortify
a tool, you need the right
metal ore for the task.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie masz nawet rudy, prawda? Jeśli chcesz wzmocnić narzędzie, będziesz do tego potrzebował odpowiedniej rudy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You didn't bring any tool.
Bring the tool you want to
fortify.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie przyniosłeś żadnego narzędzia. Przynieś narzędzie, które chcesz wzmocnić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
150. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There are only five tools that
can be fortified: the Sickle,
Hoe, Ax, Hammer and watering
can.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest tylko pięć narzędzi, które mogą zostać wzmocnione: kosa, motyka, siekiera, młot oraz konewka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
153. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's not time yet to fortify
that tool.
If you alter it now you won't
be able to use it very well.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie nadszedł jeszcze czas by wzmacniać to narzędzie. Jeśli je przerobisz, nie będziesz mógł go dobrze używać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
163. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To make this you need a metal
ore called Orichalcum and 1000G...
Don't have what it takes?
Too bad.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do stworzenia tego, będziesz potrzebował rudy o nazwie Orichalcum i 1000G... Nie masz? Przykro mi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
164. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To make this you need a metal
ore called Adamantite and
20000G... Don't have what it
takes? Too bad.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Żeby to stworzyć, będziesz potrzebował rudy o nazwie Adamantite i 20000G... Nie masz? Wielka szkoda.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.