Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Lista różnic w tagach (pusta lista oznacza brak)
4 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""Remember what we were talking{NL}about yesterday...""{NL}""About how to take care of{NL}sheep, right? Once you shear{NL}the sheep, its wool coat is{NL}gone and it will take about{NL}7 days to grow back.{NL}You can't shear the sheep{NL}during that time.""{NL}""Oh, I see.""{NL}""The Blacksmith can sell you{NL}a pair of Clippers.""{NL}""OK, got it!""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę...""{NL}""Jak zajmować się owcami, tak?""{NL}""Kiedy przystrzyżesz już wełnę owcy to po 7 dniach jej odrośnie. W tym czasie nie możesz jej strzyc.""{NL}""Och, rozumiem.""{NL}""Kowal może Ci sprzedać nożyczki.""{NL}""OK, zrozumiałem!""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
36 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""Taking up where we left off{NL}yesterday, are there any other{NL}good things to do during{NL}Winter?""{NL}""Well...since you can't use{NL}your fields, it's a good time{NL}to level up your tools.{NL}And you can also go and make{NL}friends in the village.""{NL}""Wow, there are lots of things{NL}to do in Winter...""{NL}""So, what are your plans for{NL}the season?""{NL}""Let's see...""{NL}""Let's make that your homework{NL}assignment for tomorrow.""{NL}""OK.""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Wracając do wczorajszego tematu. Czy są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, które mogę robić Zimą?""{NL}""Tak... skoro nie możesz używać pola, jest to dobry czas na ulepszenie narzędzi. Możesz także zaprzyjaźnić się z mieszkańcami.""{NL}""Wow, jest dużo rzeczy, które można robić w Zimę...""{NL}"Więc, jakie są Twoje plany na tę porę roku?""{NL}""Pomyślmy...""{NL}""Powiedzmy, że to Twoja praca domowa na jutro.""{NL}""Ok.""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
40 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""Remember what we were talking{NL}about yesterday...""{NL}""About the mines, right?{NL}Today I'll tell you how to dig.{NL}You can dig for items in the{NL}mine using your Hoe.{NL}The place where you dig{NL}changes color like the soil{NL}does when you till in your{NL}fields, so it's easy to see{NL}where you've already dug in the{NL}mine. Don't waste your time{NL}digging in the same place{NL}twice. If something is there{NL}it will show up the first{NL}time.""{NL}""So I should try to dig in{NL}another place if nothing is{NL}unearthed right away!""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj...""{NL}""O kopalniach, czyż nie? Dzisiaj powiem Ci jak kopać. Możesz znajdować rzeczy w kopalni używając Motyki. Miejsce, w którym kopiesz zmienia kolor gleby tak samo, jak przy oraniu ziemi na polu, więc jest łatwo zauważyć, gdzie już kopałeś. Nie trać czasu na kopanie w tym samym miejscu dwa razy. Jeżeli coś tam jest, pojawi się za pierwszym razem.""{NL}""Więc powinienem kopać w innym miejscu jeżeli nie udało mi się nic wykopać!""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
41 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""I heard there can be major{NL}snowstorms in the Winter...""{NL}""Yes, it can be dreadful.{NL}You can't go outside during{NL}such snowstorms, just like{NL}during a hurricane, so you{NL}can't take care of your{NL}animals, and the fields and{NL}fences can be destroyed.""{NL}""Is there nothing I can do?""{NL}""Well, you can't change the{NL}weather, but you can ask the{NL}Harvest Sprites to take care{NL}of your animals.""{NL}""Then I really should make{NL}good friends with the{NL}Harvest Sprites!""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Słyszałem, że zimą mogą wystąpić duże burze śnieżne..."{NL}""Tak, to może być okropne. Nie możesz wyjść z domu podczas takich burz, tak samo przy huraganach, więc nie możesz zadbać o swoje zwierzęta, pole, a zagrody mogą zostać zniszczone.""{NL}""Czy mogę coś zrobić?""{NL}""Nie możesz zmienić pogody, ale możesz poprosić skrzaty o to, by zaopiekowały się Twoimi zwierzętami.""{NL}""Więc muszę się z nimi zaprzyjaźnić!""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
46 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""Remember what we were talking{NL}about yesterday...""{NL}""About the hothouse, right?{NL}Do you still question the{NL}usefulness of the hothouse?""{NL}""Yeah, well, the inside of the{NL}hothouse is very narrow.{NL}""Yes, that's true. It is after{NL}all just 7x7...""{NL}""Yeah, so you can't plant very{NL}many seeds in the hothouse.""{NL}""That means you should only{NL}grow crops that you really{NL}need.""{NL}""Well then I don't know if it's{NL}very useful at all...""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Pamiętasz o czym wczoraj mówiliśmy...""{NL}""O szklarni, czyż nie? Masz jeszcze pytania odnośnie przydatności szklarni?""{NL}""Tak, wewnątrz szklarni jest bardzo wąsko.""{NL}""Tak, to prawda. W sumie jest to tylko 7x7 pól...""{NL}""Właśnie, czyli nie można w niej zasiać wielu roślin.""{NL}""Cóż, powinieneś sadzić tam najpotrzebniejsze nasiona.""{NL}""Więc znów nie jestem do końca pewny, czy szklarnia jest przydatna...""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
51 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""Can I equip myself with the{NL}accessory the Blacksmith{NL}makes?""{NL}""...You think wearing earrings{NL}or some other accessory will{NL}have some effect like boosting{NL}your health points?{NL}""Yep!""{NL}""Unfortunately, you can't use{NL}it yourself.{NL}But you can sell it...""{NL}""I don't want to sell it.{NL}It takes him 3 whole days to{NL}make...""{NL}""But you can sell it for{NL}a very good price.""{NL}""Well, even so, I don't want to{NL}sell it.""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Mogę wyposażyć się w akcesorium, które zrobił dla mnie Kowal?""{NL}""...Myślisz, że założenie kolczyków czy innych akcesoriów będzie miało jakiś efekt jak polepszenie Twoich punktów zdrowia?""{NL}""Tak!""{NL}""Niestety nie możesz tego na siebie włożyć, ale możesz je sprzedać...""{NL}""Nie chcę tego sprzedawać. To zajęło mu całe 3 dni...""{NL}""Ale możesz sprzedać to za wysoką cenę.""{NL}""Nawet jeśli to nie chcę tego sprzedawać.""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
52 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""I totally forgot to tell you{NL}that I found another rare{NL}metal ore in the mine too.""{NL}""Oh, what was that?""{NL}""It's called Adamantite...""{NL}""If you ask the Blacksmith, he{NL}can make a {6D}{00}{6D}{00} Maker with that{NL}metal just like he can make{NL}accessories with Orichalcum.""{NL}""What do you mean by {6D}{00}{6D}{00} ?""{NL}""There are three machines:{NL}the Mayonnaise Maker, the{NL}Cheese Maker and the Yarn Ball{NL}Maker.{NL}The general term for all three{NL}is {6D}{00}{6D}{00} Maker.""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Zapomniałem Ci powiedzieć, że znalazłem kolejną rzadką rudę metalu w kopalni.""{NL}""O, co to jest?""{NL}""Nazywa się Adamantium..."{NL}""Jeżeli poprosisz Kowala, to z tego metalu zrobić może zrobić maszynę która wytwarza {6D}{00}{6D}{00}, tak samo jak z Orichalcum może zrobić prezent.""{NL}""Co masz na myśli przez {6D}{00}{6D}{00}?""{NL}""Istnieją 3 typy maszyn: Maszyna od Majonezu, Maszyna od Sera i Maszyna od Włóczek. Moim określeniem wszystkich 3 maszyn jest Maszyna do {6D}{00}{6D}{00}.""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
55 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""Remember what we were talking{NL}about the other day...""{NL}""About making mayonnaise,{NL}cheese and yarn balls with{NL}the {6D}{00}{6D}{00} Makers, right?{NL}Well, first I'll tell you how{NL}to make mayonnaise... All you{NL}do is throw an egg into the{NL}Mayonnaise Maker. For cheese,{NL}all you do is pour milk in the{NL}Cheese Maker, and for yarn{NL}balls, you just toss wool in{NL}the Yarn Ball Maker.""{NL}""Oh, I get it.""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Pamiętasz o czym kilka dni temu mówiliśmy...""{NL}""O robieniu Majonezu, Sera i Włóczek za pomocą maszyn, tak? Najpierw powiem Ci jak otrzymać majonez... Wszystko co musisz zrobić to wrzucić jajko do Maszyny od Majonezu. Aby mieć ser musisz wlać mleko do Maszyny od Sera, a włóczkę otrzymasz wrzucając wełnę do Maszyny od Włóczek.""{NL}""Ach, rozumiem.""{END}"
ROZNICE!!! {6D}, {00}, {6D}, {00} • POPRAW
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 7/3 • POPRAW
56 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""About the {6D}{00}{6D}{00} Makers... You said{NL}that I just throw in the{NL}starting ingredient and out{NL}comes the product.{NL}But is there some special{NL}place where the {6D}{00}{6D}{00} Makers{NL}are located?""{NL}""The Mayonnaise Maker is in{NL}the Hen House, and the Cheese{NL}Maker and Yarn Ball Maker are{NL}in the barn.""{NL}""Then I don't have to carry the{NL}milk, wool and eggs to some{NL}faraway place because{NL}the {6D}{00}{6D}{00} Makers are right{NL}there.""{NL}""That's right! Although things{NL}are different if you put the{NL}animals outside...""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Ja znów o maszynach... Powiedziałaś bym po prostu wrzucił składnik i otrzymał produkt. A są jakieś specjalne miejsca, gdzie te maszyny się znajdują?""{NL}""Maszyna od Majonezu jest w Kurniku, a Maszyna od Sera i Włoczki w stodole.""{NL}""Czyli nie muszę nosić mleka, wełny i jajek do jakiś odległych miejsc bo te maszyny są na miejscu.""{NL}""Dokładnie! Zmienia się to tylko wtedy, gdy wystawisz zwierzęta na zewnątrz...""{END}"
ROZNICE!!! {6D}, {00}, {6D}, {00}, {6D}, {00}, {6D}, {00}, {6D}, {00}, {6D}, {00} • POPRAW
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 15/3 • POPRAW
57 "{F1}{0F} Life on the Farm{NL}""Farmer Fran, Farmer Fran!""{NL}""Yes, Jimmy?""{NL}""About the {6D}{00}{6D}{00} Makers... How much{NL}do they cost to make?""{NL}""You need 20000G and one piece{NL}of Adamantite.""{NL}""Wow, that's expensive!""{NL}""Yes, it is... But once{NL}a machine is made it will{NL}never break, and you can sell{NL}the products at good prices,{NL}plus you have new cooking{NL}ingredients. All are good{NL}things.""{NL}""I understand, but it's still{NL}expensive!""{END}" "{F1}{0F}_Życie na Farmie{NL}""Farmerko Fran, Farmerko Fran!""{NL}""Tak, Jimmy?""{NL}""Wracając do maszyn... Ile wynosi koszt ich wyprodukowania?""{NL}""Potrzebujesz 20000G i jedną rudę Adamantite.""{NL}""Wow, ale drogo!""{NL}""Jak najbardziej... ale raz stworzona maszyna nigdy się nie zepsuje, a produkty z niej możesz sprzedać za dobrą cenę oraz daje to nowe składniki do gotowania. Ostatecznie to zysk.""{NL}""Rozumiem, ale wciąż jest to bardzo drogie!""{END}"
ROZNICE!!! {6D}, {00}, {6D}, {00} • POPRAW
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 7/3 • POPRAW
140 {F3}{0F}D Button: Move Cursor{NL}{6E}{00} Button: Select Item{NL}{6F}{00} Button: Explain Item{NL}{6D}{00} Button: Cancel{71}{00}Close{END} {F3}{0F}Przyciski {68}{00}: Ruszanie kursorem{NL}Przycisk {6E}{00}: Wybór{NL}Przycisk {6F}{00}: Opis{NL}Przycisk {6D}{00}: Anuluj{71}{00}Zamknij{END}
{XX} OK =)
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 11/13 • POPRAW
141 {F3}{0F}D Button: Move Cursor{NL}{6E}{00} Button: Select Item {NL}{6F}{00} Button: Explain Item{NL}{6D}{00} Button: Cancel{71}{00}Close{END} {F3}{0F}Przyciski {68}{00}: Ruszanie kursorem{NL}Przycisk {6E}{00}: Wybór{NL}Przycisk {6F}{00}: Opis{NL}Przycisk {6D}{00}: Anuluj{71}{00}Zamknij{END}
{XX} OK =)
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 11/13 • POPRAW
142 {F3}{0F}D Button: Move Cursor{NL}{6E}{00} Button: Select Item{NL}{6F}{00} Button: Explain Item{NL}{6D}{00} Button: Cancel{71}{00}Close{END} {F3}{0F}Przyciski {68}{00}: Ruszanie kursorem{NL}Przycisk {6E}{00}: Wybór{NL}Przycisk {6F}{00}: Opis{NL}Przycisk {6D}{00}: Anuluj{71}{00}Zamknij{END}
{XX} OK =)
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 11/13 • POPRAW
143 {F3}{0F}D Button: Move Cursor{NL}{6E}{00} Button: Select Item{NL}{6F}{00} Button: Explain Item{NL}{6D}{00} Button: Cancel{71}{00}Close{END} {F3}{0F}Przyciski {68}{00}: Ruszanie kursorem{NL}Przycisk {6E}{00}: Wybór{NL}Przycisk {6F}{00}: Opis{NL}Przycisk {6D}{00}: Anuluj{71}{00}Zamknij{END}
{XX} OK =)
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 11/13 • POPRAW
147 {F3}{0F}D Button: Move Cursor{NL}{6E}{00} Button: Select{NL}{6F}{00} Button: Show Explanation{NL}{6D}{00} Button: Close{END} {F3}{0F}Przyciski {68}{00}: Ruszanie kursorem{NL}Przycisk {6E}{00}: Wybór{NL}Przycisk {6F}{00}: Opis{NL}Przycisk {6D}{00}: Zamknij{END}
{XX} OK =)
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 9/11 • POPRAW
194 "{F3}{0F}""Picture Book of People{NL}- Vol. 1 of 3""{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{81}{0F}People who live on the{NL}Poultry Farm...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{81}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0E}Lillia{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{E0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0E}Rick{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{E4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}Popuri{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}The ranch next door...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}Barley{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}May{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{DC}{0F}The Blacksmith...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D0}{0F}Saibara{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{D0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Gray{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}The Orchard...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{68}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}Duke{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Manna{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{A1}{0F}The Library...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{A1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}i1 Basil{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EB}{0E}Anna{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}Mary{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{58}{0F}The woodcutter's house...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{58}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{35}{0F}Gotz{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{35}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Louis{FC}{0F}{NL}{F6}{0F}{F3}{0F}{77}{00}Are those two falling in{NL}love?{NL}[pause]{NL}{F6}{0F}{F3}{0F}{NL} To be continued!{END}" "{F3}{0F}""Album ze zdjęciami - Tom 1 z 3""{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{81}{0F}Ludzie z fermy drobiu...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{81}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0E}Lillia{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{E0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0E}Rick{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{E4}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}Popuri{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}Sąsiednie ranczo...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}Barley{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}May{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{DC}{0F}Dom kowala...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D0}{0F}Saibara{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{D0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Gray{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}Winiarnia Aji...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{68}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}Duke{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Manna{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{A1}{0F}Bilbioteka...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{A1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9E}{0F}Basil{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EB}{0E}Anna{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}Mary{NL}[pause]{NL}{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{58}{0F}Dom drwala...{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{58}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{35}{0F}Gotz{FC}{0F}{NL}{F3}{0F}{35}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Louis{FC}{0F}{NL}{F6}{0F}{F3}{0F}{77}{00}Czy tych dwóch coś łączy?{NL}[pause]{NL}{F6}{0F}{F3}{0F}{NL}_Ciąg dalszy nastąpi!{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w ilosci { XX } !!! - 233/235 • POPRAW
197 "{F1}{0F}{F6}{0F} Life on the Farm{NL}{F5}{0F}{3C}{0F}{NL}{3C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Farmer Fran! Farmer Fran!""{F5}{0F}{2C}{0F}{NL}{2C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Yes Jimmy?""{F5}{0F}{37}{0F}{NL}{37}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""I planted some seeds, but the{NL}ground doesn't look any{NL}different than before.{NL}How come?""{F5}{0F}{28}{0F}{NL}{28}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Did you till the soil before{NL}you planted the seeds?""{F5}{0F}{3A}{0F}{NL}{3A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Huh? You mean I can't just{NL}spread the seeds on the{NL}ground?""{F5}{0F}{2B}{0F}{NL}{2B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Well of course not!{NL}Seeds will only grow in places{NL}where you've tilled the soil{NL}with the hoe. And you can't{NL}till where there are things in{NL}the way. You need to cut the{NL}weeds with a sickle or pull{NL}them out by hand, and you need{NL}to break the stones with a{NL}hammer or move them out of the{NL}way by hand, and you need to{NL}break the branches with an ax{NL}or move them out of the way{NL}by hand.{F5}{0F}{38}{0F}{NL}{38}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Oh, I didn't know that...""{END}" "{F1}{0F}{F6}{0F} Życie na Farmie{NL}{F5}{0F}{3C}{0F}{NL}{3C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Farmerko Fran! Farmerko Fran!""{F5}{0F}{2C}{0F}{NL}{2C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Tak Jimmy?""{F5}{0F}{37}{0F}{NL}{37}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Posadziłem trochę nasion, ale ziemia nie zmieniła wyglądu, o co chodzi?""{F5}{0F}{28}{0F}{NL}{28}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Zaorałeś ziemię przed sadzeniem?""{F5}{0F}{3A}{0F}{NL}{3A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Co? Masz na myśli to, że nie mogę po prostu rozrzucić nasion na ziemię?""{F5}{0F}{2B}{0F}{NL}{2B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Oczywiście, że nie możesz! Nasiona urosną tylko w miejscach, gdzie zaorałeś glebę motyką. I nie możesz orać ziemii, gdy coś ci blokuje drogę. Musisz wyciąć chwasty kosą lub wyciągnąć je dłońmi, i musisz zniszczyć kamienie za pomocą młotka albo przesunąć je ręcznie, i musisz rozwalić gałęzie siekierą lub wyrzucić je ręcznie.""{F5}{0F}{38}{0F}{NL}{38}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}""Oh, nie wiedziałem...""{END}"
{XX} OK =)
ROZNICE w " !!! • POPRAW
© 2003 - 2020 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.