Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_6D9E000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_6D9E000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 6
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}So here's how to race.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}To make the horse run
faster, press the   button.
The horse gets more winded
the faster it runs.
[pause]
But it gets its wind back when
the   button is not pressed.
So watch your horse's
breathing and press the
[pause]
button wisely.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Oto, jak się ścigać.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Aby sprawić żeby koń biegł szybciej, wciśnij przycisk  . Koń jest coraz bardziej zdyszany kiedy szybko biegnie.
[pause]
Ale odzyskuje oddech kiedy przycisk   nie jest wciskany. Więc uważaj na oddech swojego konia i wciskaj ten przycisk z rozwagą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Got that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Got it
 Explain that again
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zrozumiałeś?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zrozumiałem
 Wytłumacz jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, so let's start.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, zacznijmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}In the first lane,
it's {00}{40}
{01}{40} is in lane 2
{02}{40} is in lane 3
{03}{40} is in lane 4
{04}{40} is in lane 5
{05}{40} is in lane 6
The race is about to begin{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Na pierwszym torze, znajduje się {00}{40}.
{01}{40} jest na torze 2,
{02}{40} jest na torze 3,
{03}{40} jest na torze 4,
{04}{40} jest na torze 5,
a {05}{40} jest na torze 6.
Wyścig właśnie się zaczyna!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}In the first lane,
it's {00}{40}
{01}{40} is in lane 2
{0B}{40} from {0D}{40} farm
is in lane 3.
We're rooting for you.
{03}{40} is in lane 4
{04}{40} is in lane 5
{05}{40} is in lane 6
The race is about to start{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}W pierwszej linii jest {00}{40}
{01}{40} jest na 2. linii
{0B}{40} z farmy {0D}{40} jest na 3 linii.
Wierzymy w ciebie.
{03}{40} jest na linii 4
{04}{40} jest na linii 5
{05}{40} jest na linii 6
Rozpoczynamy wyścig...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Get ready...{F2}{0F}{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Przygotuj się...{F2}{0F}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The results of the race are
1st place: {00}{40}
2nd place: {01}{40}
3rd place: {02}{40}
4th place: {03}{40}
5th place: {04}{40}
6th place: {05}{40}{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Wyniki wyścigu są następujące:
1. miejsce: {00}{40}
2. miejsce: {01}{40}
3. miejsce: {02}{40}
4. miejsce: {03}{40}
5. miejsce: {04}{40
6. miejsce: {05}{40}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The pay-out on race
number {00}{40} is as follows{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Wypłaty za wyścig numer {00}{40} są następujące{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you want to exchange your
medals for prizes, ask me at
the reception desk.
[pause]
You can only exchange the
medals at the Local Horse
Race, so don't forget.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli chcesz wymienić swoje medale na nagrody, zagadaj do mnie przy stoliku.
[pause]
Możesz wymieniać medale tylko podczas Lokalnych Wyścigów Konnych, nie zapomnij tego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, here's how to play the
Chicken Festival game.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, oto jak grać w Walce Kurczaków.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Players urge their chickens on
[pause]
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}Pressing the   button
urges your chicken on.
Press the button when your
chicken is primed and clucking
[pause]
and you can give the other
chicken a fright.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Zawodnicy popędzają swoje kurczaki
[pause]
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}Naciskając przycisk   popędzasz kurczaka. Naciśnij przycisk, a twój kurczak zacznie gdakać i może to przestraszyć drugiego kurczaka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If the other guy's chicken is
in front, scare it and send it
running away.
[pause]
If you do a good job urging
your chicken on, you can send
the other chicken out of the
ring.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli kura rywala jest naprzeciw Twojej, przestrasz ją żeby zaczęła uciekać.
[pause]
Jeśli Twoja kura wystraszy rywala, ta może znaleźć się poza obszarem ringu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if you urge your chicken
on when it is at the edge of
the ring...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale, jeśli będziesz popędzać swoją kurę, gdy będzie na krawędzi ringu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...you might send it out, so
be careful.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...uważaj, bo może z niego prędzej wypaść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You got all that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Got it
 Explain that again
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiesz wszystko?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak
 Powtórz jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The second match is about to
start.
Do you need instructions?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nope
 Explain it again
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drugi pojedynek zaraz się zacznie. Potrzebujesz wyjaśnień?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nie
 Wyjaśnij jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, this is the third match.
This one decides the winner,
so good luck to you both.
Do you need things explained?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} No, it's OK
 Explain again
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, to jest trzeci pojedynek. On wyłoni zwycięzcę, więc życzę powodzenia wam obojgu. Potrzebujesz wyjaśnień?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Nie, pamiętam
 Wyjaśnij jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
First match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pierwszy pojedynek. Gotowi...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Begin!
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Start!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 5
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Second match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drugi pojedynek.
Gotowi...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Third match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Trzecie starcie.
Gotowi...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Game's over!
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Koniec gry!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The winner is {18}{40}!
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zwycięzcą jest {18}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The winner is {00}{40}!
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zwycięzcą jest {00}{40}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Alright, here's the explanation
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Press the   button
to hide in the barrel.
Press the   button
while hiding in the barrel
[pause]
to ready a tomato.
Press the   button
again to throw the tomato
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Use the direction keys Left
& Right to aim the tomato.
If you get hit by a tomato,
you're out of the game.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}You got all that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Got it
 Run it by again
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}W porządku, oto instrukcje.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Wciśnij  , aby schować się za beczki. Wciśnij  , gdy jesteś schowany za beczką, aby przygotować pomidora.
[pause]
Wciśnij ponownie  , aby rzucić pomidorem.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Użyj przycisków kierunkowych prawo i lewo, aby wycelować.
Jeżeli zostaniesz trafiony, odpadasz z gry.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zrozumiałeś wszystko?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zrozumiałem
 Powtórz jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, let's start.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, zaczynajmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ready......
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gotowi......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{85}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey! You're out already.
You can't throw anymore.
{END}
Thomas Thomas:
{85}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej! Już odpadłeś z gry. Nie możesz już więcej rzucać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahhh, you're out of the game.
You can't throw anymore,
you know.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahhh, niestety odpadasz z gry. Nie możesz już rzucać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, the game's over.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, gra skończona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.