Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_6

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_6

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
{F3}{0F}[pause]
Basket
Crops for sale can be
collected in this basket.
It contains {11}{40} crops.{END}
{F3}{0F}
[pause]

Kosz
Produkty na sprzedaż mogą być zbierane do tego kosza. Zawiera {11}{40} plon(ów).{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Ball
A toy for playing with dogs.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Piłka
Zabawka do gry z psem.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Coin ----------------{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Moneta
Zwiększa twoje pieniądze o 10G. Możesz znaleźć ich wiele kopiąc w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Power Berry ----------------{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Jagoda mocy
Jedząc ją zwiększasz swoją moc.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
fodder
Food for cows and sheep.
Put it in the Feed box
in the barn.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Pasza
Jedzenie dla krów i owiec. Umieść to w korycie w stodole.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Chicken feed
Put it in the Feed box in the
hen house.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Ziarno dla kur
Umieść to w polu do karmienia w kurniku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
fodder
Food for cows and sheep.
Put it in the Feed box
in the barn.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Pasza
Jedzenie dla krów i owiec. 20G za sztukę.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Chicken feed
Put it in the Feed box in the
hen house.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Ziarno dla kur.
10G za porcje.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Fish Food
Put it in the Fish Pond.
One feeds all the fish
in the pond.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Karma dla ryb.
20G za sztukę.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
{F3}{0F}Rucksack L62{END}
{F3}{0F}Plecak L62{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
{F3}{0F}Rucksask L63{END}
{F3}{0F}Plecak L63{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
{F3}{0F}PocketStation{END}
{F3}{0F}Konsola Do Gier{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Flower Vase ----------------{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Wazon
Użyj go aby udekorować dom kwiatami.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Knife
Use this to cut things.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Nóż
Użyj go do krojenia potraw.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Frying pan
Use this to fry foods.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Patelnia
Użyj jej do smażenia potraw.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Pot
Use this to stew foods.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Garnek
Użyj go do gotowania potraw.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Mixer
Use this to make juice.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Mikser
Użyj go do zrobienia soku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Whisk
Use this to mix cooking
ingredients.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Trzepaczka
Użyj jej do wymieszania składników.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Rolling Pin
Use this to roll out noodle
dough.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Wałek
Użyj go do rozwałkowania ciasta.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an ...

[pause]
Oven
Use this to bake foods.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Piec
Używaj go do pieczenia.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Seasoning Set
The set contains sugar, salt,
vinegar, soy sauce and Miso
paste.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Zestaw przypraw
Zestaw składa się z cukru, soli, octu, sosu sojowego i pasty Miso.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Gold ore
You can get this at the mine.
You need this metal ore to
level-up the Sickle, Hoe, Ax,
Hammer and Watering Can.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Ruda złota
Znajdziesz ją w kopalni. Potrzebujesz jej, aby ulepszyć swoją kosę, motykę, siekierę, młot lub konewkę.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Silver ore
You can get this at the mine.
You need this metal ore to
level-up the Sickle, Hoe, Ax,
Hammer and Watering Can.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Ruda srebra
Znajdziesz ją w kopalni. Potrzebujesz jej, aby ulepszyć swoją kosę, motykę, siekierę, młot lub konewkę.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Copper ore
You can get this at the mine.
You need this metal ore to
level-up the Sickle, Hoe, Ax,
Hammer and Watering Can.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Ruda miedzi
Znajdziesz ją w kopalni. Potrzebujesz jej, aby ulepszyć swoją kosę, motykę, siekierę, młot lub konewkę.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Carp print{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Zdjęcie Karpia{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Char print{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Zdjęcie Golca{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Catfish print{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Zdjęcie Suma{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Squid print{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Zdjęcie Kalmara{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an...

[pause]
Angler print{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Zdjęcie Żabnicy{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.