Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_5

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_5

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 2
{F3}{0F}This function can't be used
yet.{END}
{F3}{0F}Nie możesz skorzystać teraz z tej funkcji.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Sickle
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on people or
animals!{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Sickle Level 2
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on people or
animals!{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Miedziana Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Sickle Level 3
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on people or
animals!{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Srebrna Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Sickle Level 4
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on people or
animals!{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Złota Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Sickle Level 5
Use to cut grass and weeds.
Be careful because it will
also cut vegetables and
flowers!
Don't turn it on people or
animals!{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Mistyczna Kosa
Służy do koszenia trawy i chwastów. Uważaj bo wycina również warzywa i kwiaty! Nie atakuj nią zwierząt!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hoe
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown
and pastures just after grass
has been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hoe Level 2
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown
and pastures just after grass
has been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Miedziana Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hoe Level 3
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown
and pastures just after grass
has been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Srebrna Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hoe Level 4
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown
and pastures just after grass
has been cut.
It can also be used to dig in
the mine.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Złota Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hoe Level 5
Use to till the land.
The Hoe can till soil just
after seeds have been sown
and pastures just after grass
has been cut.
It can also be used to dig
in the mine.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Mistyczna Motyka
Służy do orania gładkiej ziemi. Można nią ponownie zaorać zajętą ziemię tylko gdy znajdują się na niej nasiona lub świeżo skoszona trawa. Może być używana do wykopywania w kopalni.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an...

[pause]
Ax
Use to cut branches to get
lumber.
This Ax cannot split stumps.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi aby zyskać pieńki drewna. Ta siekiera nie potrafi przeciąć pniaków.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an...

[pause]
Ax Level 2
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Miedziana Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an...

[pause]
Ax Level 3
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Srebrna Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an...

[pause]
Ax Level 4
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Złota Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is an...

[pause]
Ax Level 5
Use to cut branches and split
stumps to get lumber.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Mistyczna Siekiera
Użyj jej do cięcia gałęzi i pniaków aby zyskać pieńki drewna.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hammer
Use to break stones.
This Hammer cannot break big
stones and rocks, but it can
be used to bust apart fences
and broken fences.
It can also be used to prepare
tilled soil.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Młotek
Używany do niszczenia małych kamieni. Nie zniszczy dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hammer Level 2
Use to break stones and big
stones.
This Hammer cannot break
rocks, but it can be used to
bust apart fences and broken
fences. It can also be used to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Miedziany Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni. Ten młotek nie zniszczy skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hammer Level 3
Use to break stones, big
stones and rocks.
Also use to bust apart fences
and broken fences, and to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Srebny Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hammer Level 4
Use to break stones,
big stones and rocks.
Also use to bust apart fences
and broken fences, and to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Złoty Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Hammer Level 5
Use to break stones,
big stones and rocks.
Also use to bust apart fences
and broken fences, and to
prepare tilled soil.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Mistyczny Młotek
Używany do niszczenia małych i dużych kamieni oraz skał. Może zostać użyty do niszczenia zepsutych drewnianych płotków. Może też zostać użyty do wygładzenia zaoranej ziemi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Watering Can
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining
in Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Watering Can Level 2
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining
in Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Miedziana Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Watering Can Level 3
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining
in Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Srebna Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Watering Can Level 4
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining
in Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Złota Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Watering Can Level 5
Use to water crops.
Fill from the river.
The amount remaining
in Watering Can is {10}{40}.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Mistyczna Konewka
Służy do podlewania plonów. Napełnij w rzece lub stawie. Pozostała ilość wody {10}{40}.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Milker
Use this tool to get milk from
mature cows.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Dojarka
Służy do dojenia mleka z dorosłych krów.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is...

[pause]
Clippers
Use this tool to cut wool from
large sheep with big coats.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Nożyce do strzyżenia
Użyj jej, aby ostrzyc owcę z wełny.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
{F3}{0F}Something wrapped up as a gift.
What's inside is a...

[pause]
Brush
Use this tool to Brush the
coats of cows, sheep and
horses.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Szczotka
Służy do szczotkowania krów, owiec i konia.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 5
{F3}{0F}Something wrapped up as{NL}a gift.
What's inside is a...

[pause]
Bell
When you ring this bell,
cows and sheep gather near.{END}
{F3}{0F}To prezent!
W środku tego prezentu zapakowano...

[pause]
{F3}{0F}Dzwonek
Gdy nim zadzwonisz, w pobliżu zgromadzą się krowy i owce.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2019 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.