Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_1

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_1

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
59. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Do you know the saying: ""One
good turn deserves another""?
[pause]
Many people figure that means
""That person was not kind to
me so I don't have to be kind
to them.""
[pause]
But in fact, it means: ""When
you are nice to others, it
comes back to you.""
[pause]
Think about other people, not
about whether to be nice to
them or not. It is all right.
The Goddess forgives you.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"Znasz powiedzenie: ""Przysługa za przysługę""?
[pause]
Wielu ludzi interpretuje to błednie: ""On nie był miły dla mnie więc ja nie muszę być miły dla niego.""
[pause]
Ale w rzeczywistości znaczenie jest inne: ""Jeśli jesteś miły dla innych, oni odwdzięczą się tym samym.""
[pause]
Pomyśl o innych ludziach i nie zastanawiaj się czy być dla nich miłym. No dobrze. Bogini odpuszcza ci grzechy."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
177. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Hiking the Mountain - 1""
[pause]
I go mountain hiking once
a week with my family to look
for plants.
[pause]
There is a Hot Spring in the
mountain that the villagers
are free to use.
[pause]
Last time I went there I was
surprised to find eggs in the
Hot Spring, but a farmer and
a little girl told me this was
[pause]
a good way to boil eggs.{END}"
"""Górska Wędrówka - 1""
[pause]
Raz w tygodniu chodzę z moją rodziną w góry w poszukiwaniu roślin.
[pause]
W górach można znaleźć gorące źródła, które za darmo dostępne są dla każdego mieszkańca.
[pause]
Ostatnim razem zaskoczyły mnie widok jaj leżących w źródle, ale farmer wraz z małą dziewczynką zdradzili mi, że to
[pause]
dobra metoda gotowania jajek"
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Hiking the Mountain - 2""
[pause]
The mountain is wonderful, but
that is not all. Some
villagers died in an avalanche
there some ten years ago.
[pause]
It is hard to imagine this
mountain doing that, but I
fear the mountain as much as
I love it.{END}"
"""Górska Wędrówka - 2""
[pause]
Góry są wspaniałe, ale nie tylko. Dziesięć lat temu kilku mieszkańców zginęło przez lawinę.
[pause]
Ciężko wyobrazić sobie, że tak góra mogła zrobić coś takiego, ale boję się jej równie bardzo jak ją kocham."
Tłumacz / popraw / korekta » *
180. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""All About Fish - 1 -
Cultivation""
[pause]
More and more people are using
fish ponds to raise fish.
If you raise them
successfully, they will spawn
[pause]
and multiply.{END}"
"""Cała Wiedza o Rybach - 1 - Hodowla""
[pause]
Coraz więcej ludzi używa stawu by hodować ryby. Jeśli odniesiesz sukces w hodowli, ryby złożą ikrę
[pause]
przez co się rozmnożą."
Tłumacz / popraw / korekta » *
181. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""All About Fish - 2 - Fishing
Rods""
[pause]
The Fishing rods used by
professionals are different
from normal rods and are very
effective.
[pause]
However, you need special
skills to use these fishing
rods, so they are only sold
to professionals.{END}"
"""Cała Wiedza o Rybach - 2 - Wędki""
[pause]
Wędki używane przez profesjonalistów różnią się od zwykłych oraz są bardziej efektywne.
[pause]
Jednak do ich użycia potrzebne są specjalne zdolności, więc takie wędki sprzedawane są tylko zawodowcom."
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""All About Fish - 3 - Garbage""
[pause]
The lakes and oceans are
becoming polluted with
garbage, and because of this,
fish populations are
decreasing.
[pause]
Fisherman say that when they
reel in garbage, they take it
to a trash can in the park or
in the square instead of
[pause]
throwing it back into the
water.{END}"
"""Cała Wiedza o Rybach - 3 - Śmieci""
[pause]
Jeziora i oceany są coraz bardziej skażone przez śmieci, przez co populacja ryb wciąż maleje.
[pause]
Wędkarze mówią, że gdy wyciągną z wody śmieć, zamiast wrzucać go z powrotem do wody, wyrzucają go do śmietnika
[pause]
w parku albo na placu.
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Flowers - 1 -
Mountain Flowers""
[pause]
The mountain I always hike has
many different kinds of
flowers blooming, depending on
the season.
[pause]
The most common flower in this
village is the Moon Drop.
In the spring, some places are
completely covered in these
[pause]
yellow flowers.
In the fall, a flower called
the Magic red blooms.
The flowers are normally blue,
[pause]
but sometimes the blossoms are
red. The villagers here use
the flower for medicine.
[pause]
Why these plants sometimes
bloom red flowers is
a mystery.{END}"
„„Kwiaty –1– Kwiaty Górskie”
[pause]
W górach, po których wędruję, rośnie wiele rodzajów kwiatów, kwitnących w poszczególnych sezonach.
[pause]
Najpospolitszym kwiatem w tej wiosce jest Księżycowa Kropla. W czasie wiosny niektóre miejsca są wręcz
[pause]
usłane tymi żółtymi kwiatami. Jesienią kwitnie kwiat zwany Magiczną Czerwienią. Zazwyczaj kwitnie na niebiesko, ale
[pause]
czasem zdarzają się też czerwone kwiaty. Mieszkańcy wioski dodają je do lekarstw.
[pause]
To, czemu ta roślina kwitnie czasem na czerwono, pozostaje zagadką.”
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Flowers - 2 -
The Flower of Happiness""
[pause]
In the winter, when the
mountain is covered in snow,
some people claim to have seen
a white flower blooming.
[pause]
The villagers call this the
Flower of Happiness, saying
those who view it are blessed
with happiness.
[pause]
Other countries have similar
stories, and because they are
all snowy countries, it is
thought to be the same flower.{END}"
"""Kwiaty - 2 - Kwiat Szczęścia""
[pause]
Niektórzy ludzie twierdzą, że w zimie, gdy góry pokryte są śniegiem, widzieli kwitnący biały kwiat.
[pause]
Mieszkańcy nazwali ten go Kwiatem Szczęścia, twierdząc, że ci którzy go widzieli będą mieli szczęście.
[pause]
Inne kraje mają podobne historie, a z racji tego, że w tych krajach także pada śnieg, mówi się, że to ten sam kwiat."
Tłumacz / popraw / korekta » *
187. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Mountain Harvest - 1""
[pause]
You can harvest grapes,
mushrooms, grasses and many
other plants in the mountain
where I live.
[pause]
Medicinal herbs also grow
there, so I sometimes meet the
young village doctor gathering
plants. You can eat the
[pause]
mushrooms with confidence,
since the poisonous ones are
easy to spot.{END}"
"""Górskie Żniwo - 1""
[pause]
W górach nieopodal miejsca, w którym żyje można znaleźć winogrona, grzyby, trawy i wiele innych roślin.
[pause]
Można się też natknąć na zioła lecznicze, więc czasem spotykam tu młodego lekarza zbierającego rośliny. Bez obaw można
[pause]
jeść tutejsze grzyby, bo bardzo łatwo jest je odróżnić od tych zatrutych."
Tłumacz / popraw / korekta » *
188. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Mountain Harvest - Seasons""
[pause]
In the Fall, after the Moon
Viewing day, you can sometimes
find a rare mushroom up in the
mountain.
[pause]
It smells wonderful and is
delicious roasted over an open
fire.{END}"
"""Górskie Żniwo - Seasons""
[pause]
Czasami jesienią po pełni księżyca, można w górach znaleźć rzadkiego grzyba.
[pause]
Cudownie pachnie i wspaniale smakuje gdy upieczemy go na ognisku."
Tłumacz / popraw / korekta » *
189. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}These are books written
by Basil about the plants of
the village. The ones here are
""Mountain Harvest"" volumes
[pause]
1 and 2.
Oh...there's also one called
Seasons...{END}"
"To książki napisane przez Basila o roślinach w wiosce. Ta tutaj to ""Górskie Żniwo"" tomy
[pause]
pierwszy i drugi. ...jest też jedna pod tytułem Pory Roku..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
190. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Mountain Harvest - 3""
[pause]
In Winter, there are almost no
plants growing on the mountain
near the village where I live.
[pause]
That is why the villagers
gather from spring through
fall and store foods for the
winter.{END}"
"""Górskie Żniwo - 3""
[pause]
Zimą w górach nieopodal których mieszkam nie rośnie prawie nic.
[pause]
Dlatego właśnie, od wiosny aż do końca jesieni mieszkańcy gromadzą jedzenie na zimę."
Tłumacz / popraw / korekta » *
191. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Mountain Harvest - Seasons""
[pause]
In the Spring, you can gather
bamboo shoots in the bamboo
forest near the Hot Springs on
the mountain.
[pause]
Like the Hot Spring,
the bamboo forest is public
property so anyone can harvest
there.{END}"
"""Górskie Żniwo - Pory Roku""
[pause]
Wiosną, w bambusowym lesie nieopodal gorących źródeł znajdujących się górach, można zbierać kiełki bambusa.
[pause]
Tak samo jak gorące źródła, las bambusowy nie jest niczyją własnością więc każdy może z niego korzystać."
Tłumacz / popraw / korekta » *
193. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers That Live
in the Forest - 1""
[pause]
A long time ago, there were
7 little brothers who lived
all apart from each other.
[pause]
The brothers were not very
friendly with the villagers
because they were small and
the villagers seemed big and
[pause]
scary. Each brother had a
different favorite color and
liked a different favorite
thing, so they figured they
[pause]
would always live apart.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 1""
[pause]
Dawno, dawmo temu żyło sobie siedmiu malutkich braci, jednak każdy z nich żył osobno.
[pause]
Bracia nie przepadali za mieszkańcami wioski gdyż byli mali a ludzie sprawiali wrażenie wielkich i przerażających.
[pause]
Każdemu z braci podobał się inny kolor i każdy lubił inne rzeczy. Doszli więc do wniosku, że lepiej będzie jeśli
[pause]
już zawsze będą żyli osobno."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
194. TAK 4
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers in the
Forest - 2""
[pause]
One day Chef, whose favorite
color is red and who likes to
cook, realized he had
a problem.
[pause]
""I love to cook, but there's
nobody to eat my delicious
food...""
[pause]
Hoggy, whose favorite color is
yellow and who loves to sleep,
also had a problem.
[pause]
""I love to sleep so much I
don't want to get up and cook,
but then I just get hungrier
and hungrier.""{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 2""
[pause]
Chef, którego ulubionym kolorem jest czerwony, i który lubi gotować pewnego dnia zdał sobie sprawę, że ma problem.
[pause]
""Uwielbiam gotować, ale nie ma nikogo kto mógłby zjeść moje wyśmienite potrawy...""
[pause]
Hoggy, który uwielbia spać a jego ulubionym kolorem jest żółty, też miał pewien problem.
[pause]
"""Tak bardzo kocham spać, że nie chce mi się wstawać i gotować, ale wtedy robię się coraz głodniejszy."""{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
195. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers in the
Forest - 3""
[pause]
You can hear the sound, Hoo
Hooooo, at night.
Something sparks in the
darkness.
[pause]
""Ahhhh!"" Shiver-shiver-shiver...
Timid likes the color green
because it's easy for him to
hide in the forest.
[pause]
But even then he's scared.
You can hear the sound, Hoo
Hoooo, at night.
Something sparks in the
[pause]
darkness.
""Hai, Yaaaa!
"" Crumble-crumble-crumble...
Bold loves purple because he
[pause]
can hide in the shadows and
use his battle cry
""Hai, Yaaa!"" to defeat large
enemies.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 3""
[pause]
Czasem w nocy można usłyszeć, Hoo Hooooo. Coś błysnęło w mroku.
[pause]
""Ahhhh!"" Dreszcz-dreszcz dreszcz... Timid lubi kolor zielony bo ułatwia mu on ukrywanie się w lesie.
[pause]
Ale nawet wtedy się boi. Czasem w nocy można usłyszeć, Hoo Hooooo. Coś błysnęło
[pause]
w mroku. ""Hai, Yaaaa! "" Krach-krach-krach... Bold uwielbia kolor fioletowy
[pause]
bo może skryć się w cieniu i użyć okrzyku bitewnego ""Hai, Yaaa!"" by pokonać dużych wrogów.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
196. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers in the
Forest - 4""
[pause]
Stylish Aqua loves the color
light blue.
[pause]
""Sigh... I'm running out of
provisions fast.
I like being stylish, but when
I work I don't have the time...
[pause]
""Ughhh.... That's as much as I
can do... Ahh!""
Staid is very serious and a
hard worker. He likes the
[pause]
color blue and everything he
wears is blue, so he is easy
to spot.
""Staid,"" said Aqua, ""let's live
[pause]
together. It's got to be better
than living alone.""
""Aqua,"" said Staid, ""what
brings you here, and with
[pause]
a story like that?""
""Well you see,"" said Aqua,
""whisper...whisper...whisper...{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 4""
[pause]
Elegancki Aqua uwielbia kolor jasnoniebieski.
[pause]
""Ech... Szybko kończą mi się zapasy. Lubie modnie wyglądać, ale gdy pracuję brakuje mi na to czasu...
[pause]
""Ughhh.... Tylko tyle mogę zrobić... Ahh!"" Staid jest poważny i bardzo pracowity. Lubi kolor niebieski więc
[pause]
wszystko co nosi jest niebieskie. Dlatego łatwo go dostrzec. ""Staid,"" zaczął Aqua, ""zamieszkajmy razem.
[pause]
Na pewno będzie wygodniej, niż żyjąc samotnie"" ""Aqua,"" odpowiedział Staid, ""Dlaczego przychodzisz do
[pause]
mnie z tego typu pytaniem?"" ""Bo widzisz..."" oznajmił Aqua, ""szept...szept...szept..."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
197. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers in the
Forest - 5""
[pause]
""Ha ha ha, so that's it,"" said
Staid. ""Sure, let's live
together. But what's the point
of everything being clean if
you're still hungry?""
[pause]
""Even when your stomach is
full, your heart remains
hungry if things are not
 clean,"" replied Aqua.
[pause]
""OK, so you do the chores like
the cleaning and laundry.""
""So, all I have to do is eat?
"" ,asked Hoggy.
[pause]
""Yes, all you have to do is
eat. I enjoy watching you eat
my food and being told it is
delicious,"" replied Chef.
[pause]
""I don't understand, but that's
fine by me.""
""Ha ha ha, what a mess you
are,"" laughed Bold.
[pause]
""Oh, it's you Bold,"" squeaked
Timid.
""Who did you think I was?""
[pause]
""I don't know, but I'm scared
of everything in the forest.""
""Well then, you should stay
with me. I'm not afraid of
[pause]
anything.""
""OK, if that's what we do...""
""If we're going to live
together..."" ""We'll need
[pause]
a bigger house...""
""Let's leave the forest for
a bit...""{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 5""
[pause]
""Ha, ha, ha, a więc to tak!"" zauważył Staid. ""Jasne, zamieszkajmy razem. Ale co z tego, że wszystko jest czyste, skoro nadal jesteś głodny?""
[pause]
""Gdy nie utrzymujesz porządku, twoje serce pozostaje głodne nawet, gdy masz pełny żołądek. "" odpowiedział Aqua.
[pause]
""Dobrze, więc zajmij się praniem i sprzątaniem"" ""Więc ja mam tylko jeść?"" ,spytał Hoggy.
[pause]
""Tak, wystarczy, że będziesz jadł. Lubię patrzeć gdy inni jedzą i chwalą moją kuchnię."" odparł Chef.
[pause]
""Nie do końca rozumiem, ale mi to pasuje."" ""Ha, ha, ha. Coś taki wystraszony?"" zaśmiał się Bold.
[pause]
""Oh, to ty Bold,"" zapiszczał Timid. ""A myślałeś, że kto?""
[pause]
""Nie wiem, ale boje się wszystkiego w tym lesie."" ""Więc powinieneś zostać ze mną. Ja nie boje się niczego.""
[pause]
""Skoro tak mówisz..."" ""Jeśli mamy zamieszkać razem..."" ""Będziemy potrzebować większego domu...""
[pause]
""Opuśćmy las na pewien czas..."""{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
198. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers in the
Forest - 6""
[pause]
So Chef & Hoggy,
Staid & Aqua, and Timid & Bold
all decided to leave the
forest for a while.
[pause]
The first one to find the
house was Staid.
""Hey, I found a house that's
just right for us.""
[pause]
""Yes, it's a lot smaller than
a human house, but it's just
the right size for us.""
""But there's a light on
[pause]
inside."" ""Let's go in.""
""Hey, wait... Aqua"" ...Crash!
""Oh....""{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 6""
[pause]
Chef & Hoggy, Staid & Aqua, Timid i& Bold zdecydowali się opuścić las na pewien czas.
[pause]
Staid był pierwszą osobą, która znalazła dom. ""Hej, znalazłem mieszkanie w sam raz dla nas.""
[pause]
""Jest mniejszy od domów, w których mieszkają ludzie, ale dla nas będzie idealny."" ""Ale w środku świeci się
[pause]
światło"" ""Zajrzyjmy"" ""Hej Aqua, stój..."" ...Bum! ""Oh...."""{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
199. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The 7 Brothers in the
Forest - 7""
[pause]
""Hello brother, long time no
see."" There in the house was
the youngest brother, Nappy.
""Oh, it's you Nappy.
[pause]
You surprised me.
How did you get this house?""
""The people of the village
built it for me.""
[pause]
""What?"" ""I always thought
there'd be a time when we would
all live together, so I had
them make 7 beds.""
[pause]
""What made you think that?""
""Because look, all of you are
here."" ""What?""
[pause]
When Staid and Aqua turned
around, they saw the rest of
their brothers walking toward
the house.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Siedmiu Braci Żyjących w Lesie - 7""
[pause]
""Witaj bracie, dawno się nie widzieliśmy"" W domu był najmłodszy z braci, Nappy. ""To ty Nappy.
[pause]
Zaskoczyłeś mnie. Skąd wziąłeś ten dom?"" ""Ludzie z wioski zbudowali go dla mnie.""
[pause]
""Co?"" ""Wiedziałem, że w końcu nadejdzie czas, że zamieszkamy wszyscy razem, więc poprosiłem ich o zrobienie siedmiu łóżek.""
[pause]
""Dlaczego tak myślałeś?"" ""Spójrz, wszyscy już tu są."" ""Co?""
[pause]
Gdy Staid i Aqua odwrócili się, zobaczyli pozostałych braci wchodzących do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Corn seeds you plant in the
Summer. They're expensive at
300G a bag, and they take
a long time to grow.
[pause]
But you can harvest a lot of
corn from one plant and you
can sell them for 100G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Kukurydzy sieje się w lecie. Jeden worek kosztuje 300G, a wykiełkowanie zajmuje im sporo czasu.
[pause]
Ale plony możesz zbierać wielokrotnie i sprzedawać je po 100G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Onion seeds you plant in the
Summer.
One bag costs 150G.
Onions are a good deal because
[pause]
they're cheap and you can
harvest them quickly.
You can sell them for 80G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Cebuli sadzi się w lecie. Jeden worek kosztuje 150G.
[pause]
Cebula jest dobra ponieważ jest tania i szybko rośnie. Możesz ją sprzedać po 80G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pumpkin seeds you plant in the
Summer.
They're fairly expensive at
500G a bag, and they take a
long time to grow.
[pause]
But pumpkin is good for you
and you can sell them for 250G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Dyni sieje się w lecie. Są dosyć drogie bo po 500G za worek i bardzo długo rosną.
[pause]
Ale Dynia jest zdrowa i możesz ją sprzedać za 250G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Eggplant seeds you plant in
the Fall.
The eggplants sell for 80G
a piece, and you can harvest
[pause]
many times from each plant, so
they're a good deal.
One bag of seeds costs 120G.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Bakłażana sadzi się na jesień.
[pause]
Możesz sprzedać go po 80G za sztukę i możesz je wielokrotnie zebrać, więc to dobry interes. Jeden worek kosztuje 120G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Carrot seeds you plant in the
Fall.
You can sell carrots for 120G
a piece and they are also good
[pause]
to eat.
One bag costs 300G.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Marchwi sieje się na jesień. Możesz je sprzedać po 120G za sztukę a do tego są bardzo smaczne.
[pause]
Jeden worek kosztuje 300G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sweet potato seeds you plant
in the Fall.
One bag costs 300G.
But they grow fast, you get
[pause]
big harvests, and you can sell
them for 120G a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Batatów sieje się na jesień. Jeden worek kosztuje 300G ale za to szybko i obficie rosną.
[pause]
Możesz je sprzedać po 120G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spinach seeds you plant in the
Fall.
You can sell the spinach
plants for 80G each.
[pause]
At 200G a bag they're
inexpensive, plus they grow
fast.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Szpinaku sieje się na jesień. Możesz go sprzedać po 80G za sztukę.
[pause]
Kosztują tylko 200G a do tego bardzo szybko rosną.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can plant grass seed
anytime but Winter.
They cost 500G per bag.
You don't need to bother
[pause]
watering it. And once the
grass grows tall you can cut
it down to make fodder.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Trawę możesz zasiać w każdą porę roku oprócz zimy. Kosztuje 500G za worek.
[pause]
Nie musisz jej podlewać, a gdy trawa urośnie, po ścięciu będziesz mógł ją przerobić na paszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's Fish Food over there.
Just add food to the Fish Pond
once daily.
How many do you want to buy?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To karma dla ryb. Każdego dnia po prostu wrzuć trochę do stawu.
Ile chcesz kupić?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The Feed Box is already full
of Fish Food...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Pojemnik jest już przepełniony karmą dla ryb...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.