Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 3
DummyMessage{END}
PustaWiadomosc{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
Let's both work our hardest
this year -- you on the farm
and me on the OrChard. Cliff{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
W tym roku dajmy z siebie wszystko -- ty w pracy na farmie a ja w sadzie. Cliff{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
How are things going?
How's Ann and Doug at The Inn?
I plan on coming back
[pause]
sometime, so I look forward to
seeing you then. Cliff{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Co słychać? Jak się mają Ann i Doug?
[pause]
Zamierzam kiedyś przyjechać, więc czekam na nasze spotkanie. Cliff{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
Let's all make the
best of the year!
 Cliff & Ann{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Niech ten rok będzie pomyślny dla nas wszystkich!
 Cliff & Ann{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 4
{F3}{0F}Happy New Year.
Wishing you a healthy year.
But as always, the clinic is
open to help.
 Mineral clinic,
 The Doctor & Elli{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Życzymy ci zdrowia. Gdybyś jednak potrzebował pomocy, klinika będzie otwarta.
 Klinika,
 Doktor & Elli{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
Now that Elli and I are
together, we are working even
harder to make it a good
clinic. The Doctor,
 clinic Chief{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Teraz gdy już jestem z Elli, staramy się jeszcze bardziej by stworzyć dobrą klinikę.
 Doktor, szef Kliniki{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
{F3}{0F}If you want to raise hens,
the place to come is Chicken
Lil's! Our cute and clever
chickens are ready to come
home with you.
 Lillia, Rick & Popuri
 at Chicken Lil's{END}
{F3}{0F}Jeśli chcesz hodować kury, powinieneś odwiedzić "Kurczaki Lilli". Nasze słodkie i bystre kurczaczki tylko czekają żebyś zabrał je ze sobą do domu.
 Lillia, Rick & Popuri
 z "Kurczaków Lilli"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
{F3}{0F}If you want to raise hens,
the place to come is
Chicken Lil's!
Our cute and clever hens are
ready to come home with you.
 Lillia & Rick at Chicken Lil's{END}
{F3}{0F}Jeśli chcesz hodować kury, powinieneś odwiedzić "Kurczaki Lilli". Nasze słodkie i bystre kurczaczki tylko czekają żebyś zabrał je ze sobą do domu.
 Lillia & Rick z "Kurczaków Lilli"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
{F3}{0F}Dear {0A}{40} and Popuri,
Happy New Year! Please drop by
during the New Year.
 Lillia & Rick at Chicken Lil's{END}
{F3}{0F}Drodzy {0A}{40} i Popuri, do siego roku!
Wpadnijcie do nas w Nowy Rok.
 Lillia & Rick z "Kurczaków Lilli"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
{F3}{0F}Happy New Year
If you want to raise hens,
come to the Poultry Farm!
 Lillia, Rick & Popuri
 at Chicken Lil's{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku
Jeśli chcesz hodować kury, odwiedź Fermę Drobiu!
 Lillia, Rick & Popuri z "Kurczaków Lil"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year
I guess I'll be making the
rounds wishing everyone well.
 Gray{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku
Myślę, że odwiedzę wszystkich, składając im życzenia.
 Gray{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
Wishing you all the best
this year.
 Gray{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Wszystkiego najlepszego w tym roku.
 Gray{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
{F3}{0F}The weather is probably
getting warming up there,
but down here it's getting
colder. I'll be coming soon.
See you then.
 Kai{END}
{F3}{0F}Prawdopodobnie u was robi się już cieplej, ale tutaj z dnia na dzień jest coraz zimniej. Niedługo przyjadę.
Do zobaczenia.
 Kai{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
{F3}{0F}We plan to come visit in the
summer.
Thanks for keeping the secret.
Happy New Year! Kai & Popuri{END}
{F3}{0F}W lecie planujemy was odwiedzić. Dzięki za dotrzymanie sekretu. Szczęśliwego Nowego roku!
 Kai & Popuri{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
{F3}{0F}Happy New Year!
We are both doing fine!
 Kai & Popuri{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku!
Oboje mamy się dobrze!
 Kai & Popuri{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
Please visit our store in the
heart of the village.
 Jeff from the Supermarket{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Odwiedź nasz sklep znajdujący się w centrum wioski.
 Jeff z Supermarketu{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 4
{F3}{0F}Happy New Year.
Strive again this year to
better yourself and do nothing
you'll regret later. Saibara{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Staraj się doskonalić samego siebie i nie rób nic co mógłbyś potem żałować.
 Saibara{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year
Doug's Place is open on
New Year's day.
Welcome day or night! Doug{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku
Mój bar jest otwarty w Nowy Rok. Zapraszam zarówno za dnia jak i w nocy!
 Doug{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year
Be a good wife, Ann.
And {0A}{40}, please take good
care of my daughter. Doug{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku
Bądź dobrą żoną, Ann. I proszę {0A}{40}, zaopiekuj się moją córką.
 Doug{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 3
{F3}{0F}Spring has sprung!
What a joy to see the animals
and people coming outdoors!
 Carter{END}
{F3}{0F}W końcu wiosna!
Co za radość w końcu zobaczyć zwierzęta i ludzi na zewnątrz!
 Carter{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F3}{0F}Spring is finally here!
Please drop by for a visit
sometime.
 Basil & Anna{END}
{F3}{0F}Wiosna w końcu nadeszła!
Wpadnij czasami z wizytą.
 Basil & Anna{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
{F3}{0F}Hi {0A}{40}, Happy New Year!
 May
[pause]
Happy New Year.
Thank you for playing with May
 Barley{END}
{F3}{0F}Cześć {0A}{40}, Szczęśliwego Nowego Roku!
 May
[pause]
Szczęśliwego Nowego Roku.
Dziękuję, że bawisz się z May
 Barley{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
Work hard on the farm,
but don't forget to visit
the village. Thomas & Harris{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Pracuj ciężko na farmie ale nie zapomnij też zajrzeć czasem do wioski.
 Thomas & Harris{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year.
We will work hard to protect
the village. Farming is also
hard work. Do your best!
 Thomas & Harris{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Damy z siebie wszystko by chronić wioskę. Praca na farmie też jest ciężka. Powodzenia!
 Thomas & Harris{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
{F3}{0F}Happy New Year
Good luck this year. Manna
Let's drink together sometime.
 Duke from the Aja Winery{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku
Powodzenia w tym roku. Manna
Napijmy się od czasu do czasu.
 Duke z Winnicy Aji{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
{F3}{0F}Happy New Year.
I hope you have a wonderful
year, {0A}{40}.
 Ellen{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.
Mam nadzieję, że to będzie dla ciebie wspaniały rok {0A}{40}.
 Ellen{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 4
{F3}{0F}   !
 Krasnale{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year!
Let's do something together
again, soon!
 Popuri{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku.!
Mam nadzieję, że niedługo znów zrobimy coś razem!
 Popuri{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year!
You're welcome any time at
Doug's Place. I'll be waiting!
 Ann{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku!
Zawsze jesteś mile widziany w barze Douga. Będę czekać!
 Ann{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
{F3}{0F}Happy New Year!
Working a farm is hard,
but you can ask me anything
anytime. Good luck! Karen{END}
{F3}{0F}Szczęśliwego Nowego Roku!
Prowadzenie farmy jest trudne, ale zawsze możesz mnie poprosić o pomoc. Powodzenia!
 Karen{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.