Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_7

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_7

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Even if it's not a calf, you
can't enter a cow if it's sick
or pregnant.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nawet jeśli nie jest to cielę, nie możesz wystawić krowy, która jest chora lub jest w ciąży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you entering this cow? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wybierasz tę krowę?{F4}{0F}{F5}{0F}
{2F}{0E} Tak
 Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take it to my ranch.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim wypadku wezmę ją na moje ranczo. Pamiętaj, aby przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What...you decided not to
participate?
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co...zdecydowałeś, że nie będziesz brać udziału?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All the cows look good,
don't they? Cute faces.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszystkie krowy wyglądają dobrze, co nie? Miłe buźki.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I've started drinking milk now.
I think it's delicious.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Zaczęłam właśnie pić mleko.
Jest całkiem smaczne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 5
May
"
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}My ranch can't enter a cow.
Grandpa said something about
""fairness.""{END}"
"
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Moje ranczo nie może wystawić krowy. Dziadek mówił mi coś na temat ""uczciwości.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 4
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I drink a cup of milk every
morning.
It makes all the difference
in a day.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Piję szklankę mleka każdego ranka.
To zmienia wszystko w ciągu dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good girl, good girl...
Isn't nature wonderful!
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobra dziewczynka, dobra dziewczynka... Czy natura nie jest cudowna!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 5
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
It's wonderful to have the
opportunity to be with animals
from childhood. Nowadays, some
parents don't even let their
[pause]
children touch dogs and cats.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
To wspaniałe przebywać ze zwierzętami już od dzieciństwa.
[pause]
W dzisiejszych czasach, rodzice niektórych dzieci nie pozwalają nawet dotknąć psa czy kota.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Which cow do you think is the
best?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jak sądzisz, która krowa jest najlepsza?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 4
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, they're humongous!!!
Would I get squished if they
stepped on me?
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, one są gigantyczne!!! Czy rozdeptały by mnie na placek jeśli nadepnęły by na mnie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
You should drink milk every
day.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, cześć {0A}{40}. Powinieneś pić mleko każdego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hee-hee, they're all so cute.
It's like they're in a trance
when they're eating...
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hee-hee, wszystkie są słodkie. Tak jakby były w transie, kiedy jedzą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cows are treated differently
in different countries,
but they are well taken care
of because they work hard and
[pause]
produce milk.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Krowy są traktowane inaczej w różnych krajach, ale obchodź się z nimi ostrożnie bo ciężko pracują produkując mleko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Gotz
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This cow would beat me in a
strength test for sure.
{END}
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ta krowa na pewno pokona mnie w teście wytrzymałości.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I have a good eye for cows,
believe it or not.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam dobre oko do krów, wierzcie lub nie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner.
Have you looked over the cows
yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Już prawie nadszedł czas aby wyłonić zwycięzcę. Czy obejrzałeś wszystkie krowy?{F4}{0F}{F5}{0F}
{2F}{0E} Tak
 Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK then, please everybody
gather around...
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie, proszę wszystkich o zgromadzenie się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, go take a look
around.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zatem rozejrzyj się dookoła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}That concludes this year's Cow
Festival.
Your cows will be returned by
the person in Charge, so
please go home on your own.
[pause]
{F6}{0F}The Cow Festival is over..................{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To koniec Festiwalu Krów w tym roku. Krowy zostaną zabrane przez swoich właścicieli, więc możecie wracać do swoich domów.
[pause]
{F6}{0F}Festiwal Krów uważam za zakończony........{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {19}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has a fine coat of hair
and is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of her.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...A zwycięzcą jest {19}{40} z farmy {0D}{40}. Ma zadbane futro i jest bardzo przyjacielska.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Wszyscy zgodzili się żeby wygrała. To było oczywiste, bo dobrze się nią zajmiesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hope you continue to take
good care of your animals this
way.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam nadzieję, że dalej będziesz sprawował dobrą opiekę nad swoimi zwierzętami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I thought that cow would win.
She had beautiful eyes.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślałem, że ta krowa wygra. Miała takie piękne oczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
All of the cows were so cute.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wszystkie krowy były bardzo słodkie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cows are very gentle.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Krowy są bardzo delikatne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Animals are powerful beings.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zwierzęta są bardzo energiczne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahahahaha, I got licked
all over the face. Oh well...
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hahahahaha, polizała mnie po całej twarzy. No cóż...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
They liked when I Brushed
them. It was fun today.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Lubią kiedy je szczotkuję. Dzisiaj było fajnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You must have liked seeing so
many other cows...
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Musiał ci się podobać widok tak wielu innych krów...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.