Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_5

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_5

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My daughter hated this kind of
thing.
She never participated in the
festival.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moja córka nie znosiła takich zabaw. Ani razu nie wzięła udziału w festiwalu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I still remember the dance.
Ah, what memories...
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wciąż pamiętam ten taniec. Ach, co za wspomnienia...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wonderful. Old traditions like
this are vanishing from the
other villages.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wspaniale. W innych wioskach tak stare tradycje, jak ta, zanikają.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody looks so cute.
Mary looked pretty nice, too.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy wyglądają tak uroczo. Mary też wygląda całkiem ładnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Let's go somewhere after the
dance.
{END}
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wybierzmy się po wszystkim na spacer.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I feel embarrassed in these
gaudy clothes.
But it's a good opportunity
to study regional customs.
{END}
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Czuję się zawstydzona w tak krzykliwych strojach. Ale to dobra okazja, by poznać tutejsze zwyczaje.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I escort Sasha here every
year...though she refused me way
back in the beginning.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co roku odprowadzam tu Sashę ...chociaż odrzuciła mnie na samym początku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Goddess costumes are
passed down from mother to
daughter from generation to
generation.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stroje Bogiń są przekazywane z matki na córkę z pokolenia na pokolenie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Let's go somewhere after the
dance.
{END}
{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Wybierzmy się po wszystkim na spacer.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
The spring is so fun with all
of its dance events.
{END}
{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Festiwale taneczne w czasie wiosny są świetną zabawą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Shall we begin?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 Please wait
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {0A}{40}.
Możemy zacząć?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tak
 Zaczekajmy jeszcze chwilę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh? Everyone else said OK...
Well, tell me when you're
ready.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pozostali wyrazili już zgodę... Cóż, powiedz, gdy będziesz gotów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, let's start the dance...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E3}{0E}Oh, it looks like we're missing
a girl in a Goddess costume.
[pause]
Karen Karen:
{E3}{0E}{F7}{0F}Wait!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, a więc zaczynajmy...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E3}{0E}Och, wygląda na to, że brakuje nam jednej uczestniczki.
[pause]
Karen Karen:
{E3}{0E}{F7}{0F}Poczekajcie!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, let's start the dance...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{ED}{0E}Oh, it looks like we're missing
a girl in a Goddess costume.
[pause]
Jeff Jeff:
{ED}{0E}{F7}{0F}W-w-wait!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, a więc zaczynajmy...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{ED}{0E}Och, wygląda na to, że brakuje nam jednej uczestniczki.
[pause]
Jeff Jeff:
{ED}{0E}{F7}{0F}M-m-momencik!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, let's start the dance...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E6}{0E}Oh, it looks like we're missing
a girl in a Goddess costume.
[pause]
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}I'm sorry.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, a więc zaczynajmy...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E6}{0E}Och, wygląda na to, że brakuje nam jednej uczestniczki.
[pause]
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}Przepraszam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, let's start the dance...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F0}{0E}Oh, it looks like we're missing
a girl in a Goddess costume.
[pause]
{F0}{0E}{F7}{0F}Wait, Mayor!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, a więc zaczynajmy...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F0}{0E}Och, wygląda na to, że brakuje nam jednej uczestniczki.
[pause]
{F0}{0E}{F7}{0F}Majorze, poczekaj!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, let's start the dance...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E9}{0E}Oh, it looks like we're missing
a girl in a Goddess costume.
[pause]
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}...Sorry for being late.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, a więc zaczynajmy...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E9}{0E}Och, wygląda na to, że brakuje nam jednej uczestniczki.
[pause]
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}...Przepraszam za spóźnienie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry. What should I do...?
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam. I co teraz?
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nic takiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{ED}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry. Can I still join?
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
Jeff Jeff:
{ED}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam. Mogę dołączyć?
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nie problem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry for being late.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam za spóźnienie.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nie problem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry I'm late.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
{F0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam za spóźnienie.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nic takiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry. I...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh, it's no problem.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam, ja...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Och, to nic takiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Gosh, I was almost late!
{END}
Karen Karen:
{E3}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Rany, prawie się spóźniłam!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Jeff
Jeff Jeff:
{ED}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Why did you go ahead without
waiting for me! You said you
were going to escort me!
{END}
Jeff Jeff:
{ED}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Czemu poszedłeś, nie czekając na mnie! Przecież powiedziałeś, że mnie odprowadzisz!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 4
Sasha
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
You asked me first, you know.
What's the matter with you!?
{END}
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przecież zapytałeś mnie pierwszą.
Co z tobą!?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
{F0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
............You're already here.
{END}
{F0}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
............Właśnie tu jesteś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
People who don't keep their
promises will lose out in the
end.
{END}
Sasha Sasha:
{E9}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Ludzie, którzy nie dotrzymują obietnic, w końcu srodze się zawiodą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Let's go somewhere after the
dance.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Wybierzmy się gdzieś po wszystkim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Sasha
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I'm nervous.
I'm not good at doing things in
public.
{END}
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Denerwuję się. Kiepsko mi idą występy przed publicznością...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Doug
Doug Doug:
{CC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Seeing Ann in that costume
reminds me of her mother.
Ann has grown up...
{END}
Doug Doug:
{CC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Widok Ann w tym stroju przypomina mi o jej matce. Ann wydoroślała...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.