Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_3

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_3

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}
{2E}{0E}Mmmmmm...the night wind feels
wonderful.
I'm completely sober now.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}I'm sorry I showed you my ugly
side. I just wanted to drink,
all of a sudden.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}
{2E}{0E}Mmmmmm...wieczorny wietrzyk jest bardzo przyjemny. Jestem już zupełnie trzeźwy.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F} Przepraszam, że pokazałem ci swoją gorszą stronę. Chciałem się tylko napić...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 5
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Walking together with you is
much better than drinking
alone.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Spacerowanie z tobą jest znacznie lepsze niż picie samemu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 4
{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wake her up
 Sleep too{END}
 Obudź ją
 Też idź spać{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 6
Ann
Ann Ann:
{C3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C6}{0F}
{2D}{0E}Oh, what a surprise!
I was so comfortable I fell
asleep.
[pause]
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}Sorry...I'll go straight home and
do the housework.
{END}
Ann Ann:
{C3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C6}{0F}
{2D}{0E}Och, co za niespodzianka! Było mi tak błogo, że aż zasnęłam.
[pause]
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}Przepraszam... Pójdę prosto do domu i zajmę się moimi obowiązkami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C6}{0F}
{2D}{0E}Are you awake, {0F}{40}?
It's getting dark.
[pause]
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}I was surprised to wake up and
see you sleeping next to me.
{END}
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C6}{0F}
{2D}{0E}Nie śpisz, {0F}{40}? Już ciemno.
[pause]
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}Byłam nieco zdziwiona, gdy się obudziłam i zobaczyłam, że śpisz obok mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
It was kind of fun, huh?
But let's go home.
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Było całkiem fajnie, prawda? Ale wracajmy już do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
It seems hurt.
Could you take a look at it.
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wygląda na ranę.
Mógłbyś rzucić na to okiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, it's moving its wings.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Oh, rusza skrzydłami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Oh, it flew away...
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}You healed it...I'm impressed.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Och, odleciał...
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}Wyleczyłeś go... Jestem pod wrażeniem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
Elli said she wanted crickets,
so I brought some.
{END}
Stu Stu:
{26}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}.
Elli powiedziała, że potrzebuje świerszczy, więc przyniosłem kilka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
Stu
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I caught them last night.
You should give them to her
and say you caught them.
I think that'll make her happy.
{END}
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Złapałem je zeszłej nocy. Powinieneś dać je jej i powiedzieć, że to ty je złapałeś. Sądzę, że to ją uszczęśliwi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What's the matter?
Oh...I thought I heard Stu's
voice.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co się stało?
Oh...Wydawało mi się, że usłyszałam głos Stu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What? ...Stu? Oh, that rascal...
I hate insects.
I'll scold him later.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co? ...Stu? Och, ten urwis...
Nie nawidzę robaków.
Nakrzyczę na niego potem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Yaaa, a cockroach!!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Oh, they're crickets....
I don't like insects.
Please let them go.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Aaaa, karaluch!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Och, to świerszcze... Nie lubię insektów. Wypuść je proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The calf went somewhere...
Where's {0A}{40}... Oh, good.
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cielę gdzieś poszło...
Gdzie jest {0A}{40}... Ojej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E}Oh, you surprised me!
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}Actually, I'm writing a novel
and you're the main Character.
I get more ideas when I write
about familiar things.
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}Oh, but you can't read it yet.
Wait until it's done.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E}Och, zaskoczyłeś mnie!
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}Aktualnie piszę powieść i ty jesteś głównym bohaterem. Mam więcej pomysłów gdy piszę o znanych mi rzeczach.
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}Och, ale nie możesz tego jeszcze przeczytać. Poczekaj aż będzie skończone.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I feel like the same thing's
happened before...
{END}
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Chyba mam deja vu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Do you know what day it is?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Popuri's birthday
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu
 Moje urodziny
 Urodziny Popuri
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Do you know what day it is?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Popuri's birthday
 {0E}{40}'s birthday
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Jaki dzisiaj mamy dzień?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu
 Moje urodziny
 Urodziny Popuri
 Urodziny obchodzi {0E}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Correct! You remembered!
Of course, it is an important
day.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}I cooked a special meal.
Eat a lot, OK?
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{75}{0F}
{2A}{0E}Dobrze! zapamiętałeś! Oczywiście, to ważny dzień.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}Ugotowałam mój specjał.
Zjedz jak najwięcej, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
What are you saying?
It's our wedding anniversary!!
You idiot!!
{END}
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Co powiedziałeś?
Dzisiaj jest nasza rocznica ślubu!!
Ty idioto!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Today is our wedding
anniversary... That means you
don't remember my birthday,
either, right? You're terrible!
{END}
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Dzisiaj jest rocznica naszego ślubu...
To oznacza, że nie pamiętasz także o moich urodzinach, tak?
Jesteś okropny!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
What a terrible daddy you
have. He said it's {0E}{40}'s
birthday! But today is mommy
and daddy's wedding anniversary
{END}
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Ale masz okropnego tatusia. Powiedział, że dziś to {0E}{40} ma urodziny! Ale dzisiaj jest rocznica ślubu mamusi i tatusia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I'm sorry for acting so
selfishly all the time.
{END}
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Przepraszam że cały czas zachowuje sie tak egoistycznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Great meal, isn't it?
Do you know why?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Ann's birthday
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Wyśmienity posiłek, prawda? Wiesz z jakiej okazji{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu
 Moje urodziny
 Urodziny Ann
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 4
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Great meal, isn't it?
Do you know why?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Ann's birthday
 {0E}{40}'s birthday
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Wspaniałe danie, prawda? Wiesz z jakiej to okazji?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu
 Moje urodziny
 Urodziny Ann
 Urodziny {0E}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Oh, you remembered  
I thought you might forget
because you seem so busy
everyday.
[pause]
I was a little nervous.
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Oh, pamiętałeś   Myślałam, że możesz zapomnieć, ponieważ na codzień wyglądasz na takiego zajętego.
[pause]
Troszkę się denerwowałam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
...{0F}{40}, are you OK?
You've been working too hard.
Here, eat. You know today is
our wedding anniversary,
[pause]
don't you?
{END}
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
...{0F}{40}, wszystko w porządku? Za dużo pracowałeś. Masz, jedz. Wiesz, że dzisiaj jest rocznica naszego ślubu, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{C5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Well, maybe it's not important
to you. It's not a big deal,
but...today is our wedding
anniversary.
{END}
Ann Ann:
{C5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Cóż, może to dla ciebie mało ważne. To nic takiego, ale... dziś jest rocznica naszego ślubu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{C7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
I can understand you
forgetting about our wedding
anniversary, but how could you
confuse today with your own
[pause]
son's birthday?!
{END}
Ann Ann:
{C7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Mogę zrozumieć, że zapomniałeś o naszej rocznicy ślubu, ale jak mogłeś pomylić dziś z...
[pause]
urodzinami własnego syna?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.