Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_9

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_9

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 4
Ellen
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{5E}{0F}
{2F}{0E}Cold today, isn't it.
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{61}{0F}What!? You saw a Flower of
Happiness on top of Mother's
Hill!? Sigh...that's too far
for me to climb...
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}But thank you, {0A}{40}.
I'm glad you told me about it.
I'm sure you will have a happy
life.
{END}
Ellen Ellen:
{62}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{5E}{0F}
{2F}{0E}Zimno dzisiaj, nieprawdaż?
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{61}{0F}Co!? Widziałeś Kwiat Szczęścia na Szczycie Matczynej Góry?! Ech... to dla mnie za daleko aby się wspiąć...
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}Ale dziękuję ci, {0A}{40}. Jestem wdzięczna, że mi o tym powiedziałeś. Jestem pewna że będziesz miał szczęśliwe życie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{A3}{0F}
{2F}{0E}Hello, {0A}{40}.
Sigh...everything looks so
lonely in the winter with no
flowers!
Basil Basil:
{A3}{0F}{F7}{0F}{A5}{0F}What!! You saw a Flower of
Happiness!? I go up in the
mountains all the time hoping
to see such a sight.
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}Thank you for telling me!!
Now that I know the flower
really exists, I'll never give
up looking.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{A3}{0F}
{2F}{0E}Witam, {0A}{40}.
Ech...wszystko wygląda tak samotnie w zimę bez Kwiatów!
Basil Basil:
{A3}{0F}{F7}{0F}{A5}{0F}Co!! Widziałeś Kwiat Szczęścia?! Chodzę w góry z nadzieją, że kiedyś spotka mnie taki widok.
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}Dziękuję że, mi powiedziałeś!! Teraz gdy wiem, że ten kwiat naprawdę istnieje, nigdy nie poddam się w jego poszukiwaniach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey there!
I've got the day off, but
there's nothing to do but eat
at The Inn.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj! Mam dziś wolny dzień, ale nie mam co robić więc jem w karczmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I did more when Aja was
around. Manna has already gone
somewhere alone.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Robiłem więcej kiedy Aja była w pobliżu. Manna znów gdzieś poszła zamiast pomóc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Gotz
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
Gotz Gotz:
{5A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
.............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, be careful climbing down
the mountain.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, uważaj schodząc z gór.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Let's both make this
a fruitful day!
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Uczyńmy wspólnie ten dzień owocnym!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wake up looking forward to
the villagers` cheerful faces.
Strange, huh?
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Od rana nie mogę się doczekać uśmiechniętych twarzy mieszkańców.
Dziwne, nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew! I'm glad there were no
troubles today.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uff! Cieszę się, że nie było dzisiaj żadnych kłopotów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Take care on your way home,
{0A}{40}.
And don't forget to lock the
doors.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uważaj po drodze do domu, {0A}{40}. I nie zapomnij zamknąć drzwi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
The clinic is closed today!
I finally have a chance to
relAx with Grandma and Stu!
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Dziś klinika jest zamknięta! W końcu mam okazję do odpoczynku z babcią i Stu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh yes, I have to make Stu's
favorite sandwich!
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh tak, muszę zrobić Stu jego ulubioną kanapkę!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 4
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good evening, {0A}{40}.
The clinic is closed today,
so I'm taking it easy.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dobry wieczór, {0A}{40}. Klinika jest dzisiaj nieczynna, więc odpoczywam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When I see Stu and Grandma,
it gives me the energy to work
hard again until the next
Wednesday comes!
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Widok Stu i Babci daje mi energię żeby pracować ciężko do kolejnej wolnej środy!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Ellen
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh my, it's raining outside.
{END}
Ellen Ellen:
{5E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ojej, na dworze pada.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Ellen
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But I like spring rain.
I'm sure the plants like it
too.
{END}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale ja lubię kiedy pada. Myślę, że rośliny też lubią.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 5
Zack
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Blacksmith is off today...
He never works on Thursdays no
matter how much I offer him...
[pause]
I never take a holiday, you know.
{END}
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kowal jest nieczynny... Nigdy nie otwiera w czwartki obojętnie ile byś mu zaoferował.
[pause]
Ja nie biorę urlopów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want the accessory right
away! Love can't wait!
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę te akcesoria natychmiast! Miłość nie może czekać!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
...Hello.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
...Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
You don't look familiar.
{END}
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Nie wyglądasz mi znajomo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{C3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Oh! Hi...
{END}
Ann Ann:
{C3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Oh! Cześć...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 5
Ann
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
What brings you to the
village?
You're welcome to stay at our
Inn?
{END}
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Co sprowadza cię do wioski? Masz ochotę zostać w naszej Karczmie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hi.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When you feel sick or get
hurt, come to the Mineral
clinic. You'll find me there
most of the time working.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Kiedy czujesz się chory lub gdy cię coś boli, przyjdź do Kliniki. Znajdziesz mnie tam w godzinach pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2A}{0E}What!?
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}......Who are you?
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2A}{0E}Co!?
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}...Kim jesteś?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Why does he talk to me so
much...?
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Dlaczego on rozmawia ze mną tak dużo...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Hi. You're new to the village,
right?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Hej. Jesteś tu nowy, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
You've got your work cut out
for you. Good luck.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Masz pracę do wykonania. Powodzenia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
{F6}{0F}I overslept...{END}
{F6}{0F}Zaspałem...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cold, isn't it?
I wonder if it will be like
this all day.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zimno, prawda? Zastanawiam się, czy będzie tak przez cały dzień.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.