Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_6

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_6

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I got this perfume from Kai
once. You should give it to
your sweetheart.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Raz dostałam te perfumy od Kai'a.
Powinieneś dać je swojej ukochanej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Huh? This is for me?
Well, OK. Kai doesn't care
about these things.
Thank you.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Huh? To dla mnie? W porządku. Kai'owi nie zależy na tych sprawach. Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wow.
Today's my birthday, you know.
I'm glad I was born
in the summer 
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wow. Dzisiaj są moje urodziny. Cieszę się, że urodziłam się latem 
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ask Manna if you want to buy
some wine.
She's my wife.
I have to go to work now.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zapytaj Mannę, jeśli chcesz kupić trochę wina. Ona jest moją żoną. Ja muszę iść teraz do pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna likes talking so much,
it's hard to just buy wine,
isn't it?
But please forgive her.
[pause]
She gets lonesome.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna tak uwielbia rozmawiać, że czasami ciężko tu kupić wino, czyż nie? Nie miej jej tego za złe.
[pause]
Ona czuje się samotna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is something wrong?
It's so late.
We only sell wine during
the day!
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Coś się stało? Jest już późno. Sprzedajemy wino tylko za dnia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna and I live here alone,
so it's good to have company.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna i ja mieszkamy tu sami, więc dobrze jest mieć towarzystwo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well hey there {0A}{40}.
How about some wine?
You drink, don't you?
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, witaj {0A}{40}. Co powiesz na odrobinę wina? Pijesz, co nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Darn...
Manna checks the number of
bottles everyday...
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A niech to... Manna codziennie sprawdza liczbę butelek...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to the church with
Cliff today.
I've never been, but I guess
there's a first for everything.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Idę dzisiaj do kościoła z Cliff'em. Nigdy tam nie byłem, ale wydaje mi się, że zawsze musi być ten pierwszy raz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 5
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Me and Doug always talk about
Cliff. He's a good guy,
despite his appearance.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawsze rozmawiam z Dougiem o Cliffie. Pomimo swego wyglądu, to dobry chłopak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}! What are you
doing at the warehouse?
Go to the house if you want to
buy wine.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}! Co robisz w magazynie? Idź do domu, jeśli chcesz kupić wino.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like it in the warehouse.
You can hear the sounds of
wine... It's alive, you know.
I don't think I could ever quit
[pause]
this job.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Podoba mi się w składzie. Można tu usłyszeć dźwięk wina... Wiesz, ono żyje.
[pause]
Nie sądzę, bym mógł odejść kiedykolwiek z tej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The work's become easier now
that Cliff helps out.
I appreciate it, {0A}{40}.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca stała się lżejsza, odkąd pomaga nam Cliff. Doceniam to, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff is thankful, too.
He said he would have had to
leave town if it weren't for
this job.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff również jest wdzięczny. Powiedział, że byłby zmuszony opuścić wioskę, gdyby nie ta praca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nice weather today, eh?
Your animals must be happy
about it too.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ładna dziś pogoda, hę? Twoje zwierzęta też muszą być szczęśliwe z tego powodu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On days like this I feel like
a drink even at noon.
But The Inn only sells booze
at night.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W dni jak ten mam ochotę na picie nawet w południe.
Ale w karczmie sprzedają gorzałkę tylko w nocy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}. Don't worry
about turning my offer down.
After all, you passed the word
on to Cliff.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}. Nie martw się, że odrzuciłeś moją ofertę. Jakby nie było, powiedziałeś o niej Cliff'owi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff is a hard worker...
I'd like him to continue if its
OK.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff ciężko pracuje... Chciałbym, żeby kontynuował, jeśli to nie problem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, be sure to come tomorrow.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, pamiętaj aby przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
One person makes a big
difference in this kind of
work.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W tego typu pracy jedna osoba robi dużą różnicę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey...hey you!
What are you doing there?
The grape harvest is finished
today.
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej...hej ty! Co ty tam robisz? Na dziś koniec zbierania winogron.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I had planned to make a toast
with our wine and some
delicious cheese today.
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zaplanowałem, aby wznieść dziś toast naszym winem i odrobiną pysznego sera.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40}!
Are you done working?
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40}! Skończyłeś pracę?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I work hard everyday.
So I should be allowed a bit
of a drink.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Każdego dnia ciężko pracuję. Powinienem, więc móc się trochę napić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}.
That Carter is a better guy
than I thought.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}. Ten Carter jest bardziej w porządku niż myślałem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My thoughts have changed since
Cliff came here.
Before I never did anything
on Saturdays.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moje opinie zmieniły się, odkąd przybył tu Cliff. Wcześniej w soboty robiłem sobie dzień wolny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, thank you.
As long as I can work and
eat good food I'll be happy.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, dziękuję.
Tak długo jak będę mógł pracować i jeść dobre jedzenie, będę szczęśliwy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow... thank you.
I think I'll hide this from
Manna and enjoy it myself.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow... dziękuję.
Myślę, że ukryję to przed Manną i będę się tym delektował sam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.