Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_3

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_3

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What's up today?
Do you have business with him?
Or do you feel sick?
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co tam dziś słychać? Masz jakąś sprawę do niego? Czy się źle czujesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I just recently noticed it,
but... the Doctor looks like
my father.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dopiero niedawno zauważyłam, że doktor wygląda jak mój ojciec.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
......Are you OK?
Did you catch a cold?
{END}
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
.....Wszystko w porządku? Przeziębiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When we're working,
he's the Doctor and
I'm the assistant,
just like before.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Kiedy pracujemy, on jest lekarzem, a ja jego asystentką, tak jak przedtem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, hi.
Come on in and take it easy if
you're not busy.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, cześć. Wejdź do środka i odpręż się, jeśli nie jesteś zajęty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I think I should go to bed
soon to be ready for tomorrow.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Myślę, że powinienem się wkrótce położyć, aby być gotowym na jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
The Doctor said I ought to
rest at my parents` house when
the clinic is closed.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Doktor powiedział, że powinnam odpocząć w domu moich rodziców gdy klinika jest zamknięta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I think the Doctor's at
the library or the church.
He seems to like quiet places.
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Myślę, że Doktor jest w bibliotece albo kościele. Wygląda na to, że lubi ciche miejsca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 11
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Sorry...
I'm glad but... I'm always at
the clinic so I don't have
any chance to use it.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przepraszam... Ciesze się, ale... ciągle jestem w klinice, więc nie mam okazji z tego skorzystać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 5
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, that's right!
I made you eat that crummy
chocolate at the Winter
Thanksgiving Festival!
[pause]
Thank you, {0A}{40}.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, racja! Zrobiłam Ci tą pożywną czekoladę na Zimowy Dzień Wdzięczności.
[pause]
Dziękuję, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Huh? Why are you giving me
a Spring Thanksgiving Festival
cookie?
I'm married with the Doctor.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hmm? Dlaczego dajesz mi ciastko z okazji Wiosennego Dnia Wdzięczności? Wyszłam już za doktora.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Is this really OK?
It looks very expensive...
Thank you. I'll treasure it.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy tak wypada? Wygląda bardzo drogo... Dziękuję. Przechowam to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What? A birthday gift?
Oh my... Are you sure?
Gosh, thank you.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co? Prezent urodzinowy? Ojej... Jesteś pewien? Jejciu, dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is a church, but I haven't
done any servicing of late.
I believe in a different
kind of happiness now.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest kościół, ale ostatnio nie ma tu żadnych uroczystości. Teraz wierzę w inny rodzaj uszczęśliwiania.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if people want help,
I won't turn them aside. Cliff
comes to church almost every
day to atone for his sins.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale jeśli ludzie potrzebują pomocy, nie odwrócę się od nich. Cliff przychodzi do kościoła prawie codziennie, żeby odpokutować za swoje grzechy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ah, good day.
The church has a basement.
That's where I sleep.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ah, dzień dobry. Kościół ma piwnicę. Tam właśnie śpię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Just kidding, actually.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Teraz sobie tylko żartuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Harvest Sprites live in
the forest behind the church.
If you become friendly with
them they'll help you with
[pause]
your work.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Krasnale mieszkają w lesie, za kościołem. Jeśli zaprzyjaźnisz się z nimi, pomogą Ci w Twojej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't you need to be going home
soon?
I was thinking of going to bed
soon myself.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie powinieneś wkrótce iść do domu?
Sam myślałem, żeby się niedługo położyć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff's been cheerful since
he got a job at the OrChard.
Thanks to you, {0A}{40}.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff jest zadowolony, ponieważ dostał pracę w sadzie. Dzięki Tobie, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You saved Cliff.
Since moving here I've come to
think that humans have
incredible powers.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uratowałeś Cliffa. Od momentu przybycia tutaj, doszedłem do wniosku, że ludzie mają niesamowite zdolności.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff has moved out from
the village.
But no one can decide or
change his life for him.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff wyprowadził się z wioski. Nie mogliśmy decydować za niego i zmuszać go do innej decyzji.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 5
Carter
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Another problem was...
he didn't have money...
But I don't have the means to
help him with that.
{END}
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Innym problemem było to... że nie miał pieniędzy...
Ale nie mam powodu, żeby mu pomóc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning. In the town
where I lived before, the
church was a place to learn.
I've been thinking about that...
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. W mieście, w którym mieszkałem wcześniej, kościół był miejscem do nauki. Myślałem o tym...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 7
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May and Stu play at church
from 1:00 to 4:00 in
the afternoon.
But they seem to have
[pause]
something to do on Mondays and
Wednesdays.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May i Stu bawią się w kościele od 13:00 do 16:00. Ale wydaje się, że mają co innego do roboty w poniedziałki i środy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like Stu and May stayed
home today because of the bad
weather. I'm going to take it
easy today, too.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to, że Stu i May zostali dziś w domu z powodu złej pogody. Ja też mam zamiar się dzisiaj oszczędzać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't you love the sound
of the rain and snow from
inside church...?
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czyż nie uwielbiasz dźwięku deszczu i śniegu dobiegającego z wnętrza kościoła?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stu and May don't come to
the church on Mondays and
Wednesdays.
I'm taking it easy today.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Stu i May nie przychodzą do kościoła w poniedziałki i środy. Mam dziś trochę luzu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm probably the only adult
with so much free time....
But what kind of work
can I start doing now?
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem chyba jedynym dorosłym z taką ilością wolnego czasu. Ale jaką dodatkową pracę mógłbym wykonywać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Nice weather, isn't it?
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}.
Ładna pogoda, nieprawdaż?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2019 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.